Projectes

Digital Guillotine

Estudiant/s: Ruth Davalos, Joana de Arriba
Tutoritzat per: Varvara Guljajeva, Jonathan Chacón, Raúl Goñi
Promoció: 2021
Estudi: Grau en Disseny

El projecte "Digital Guillotine" és una metàfora de la societat de l'smartphone, de com vivim el dia a dia tancats dins el mòbil, com si portéssim una caixa al cap que ens impedeix veure el que ens envolta, desconnectant-nos del nostre propi cos i l'entorn. Els smartphones ens separen la ment del cos. Ens enganxen amb moviments que mecanitzem com el scroll i el clic, que fem sense parar consumint informació sense ni tan sols adonar-nos, que es queda en el nostre inconscient. Estem rebent estímuls constantment.

La "Digital Guillotine" és una caixa de fusta folrada amb miralls que reflecteixen l'entorn deixant a la vista només el cos de l'usuari. Aquest interactua a través d'un ratolí que se situa fora de la caixa romanent ocult als seus ulls, però l'usuari pot usar-lo perfectament a causa del nostre model mental i experiència amb la tecnologia.

Cada vegada els estímuls que rep l'usuari dins de la caixa són més i amb menys interval de temps a mesura que l'usuari interacciona amb el ratolí. Es va convertint en un entorn aclaparador fent referència a allò que ens passa amb els smartphones.