Projectes

Diàspora

Estudiant/s: Julia Claveria
Tutoritzat per: Daria de Seta, Luis Eslava i Robert Thompson
Promoció: 2019
Estudi: Programa d'Estudis Simultanis


El projecte 'Diàspora' és un recorregut de sis mesos aprofundint en una realitat que fins ara havia quedat al marge: la lluita inesgotable de les persones migrades a Barcelona. Format per dos objectes calefactors, 'Barada' i 'Casilooroo', 'Diàspora' proposa democratitzar els objectes industrials per apropar-los a la gent i apoderar-se per construir-se un mateix els objectes quotidians, col·laborant amb la xarxa de productors artesans locals.

El procés de producció se suma al moviment low-tech, perfecta unió entre artesania i tecnologia. Dos objectes nòmades pensats per apropar la cultura senegalesa aquí i promoure un disseny propositiu que entén que la migració no és un problema, sinó una oportunitat d’aportar valor a les noves societats mestisses que es conformen.