Projectes

Data Artisans

Estudiant/s: Eduardo Moreno Insua
Tutoritzat per: Jessica Fernández, Jon Corcuera
Promoció: 2019
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte


Aquest projecte gira entorn la paradoxa del valor que atorguem a les coses, i presenta un sistema de codisseny que democratitza el procés creatiu i el basa en la col·laboració entre usuari i dissenyadors.

El sistema utilitza AAD (Algorithmic Aided Design), de manera que ofereix a l’usuari la capacitat de decidir com evoluciona l’objecte visualment, adaptant-se als seus gustos i necessitats. D’aquesta manera, el desig en obtenir un objecte no és generat per altres, sinó que es manté inherent al consumidor.

El resultat es presenta com una crítica constructiva a la societat de consum actual. Estem acostumats a tenir un altre tipus de productes al nostre abast; i tot i això, n’ignorem les conseqüències. La inclusió del procés de disseny que proposa Data Artisans té com a objectiu produir objectes basats en una necessitat real, sigui emocional o física.