Projectes

The Cyborg Hand

Estudiant/s: Judit Parés
Promoció: 2018
Estudi: Programa d'Estudis Simultanis


El projecte, desenvolupat com a Treball Fi de Grau (TFG) en el marc del Programa d'Estudis Simultanis (PES) del curs 2017-18, especula sobre el futur evolutiu de l'ésser humà i la seva unió amb la tecnologia a través de les pròtesis (wearables). El seu objectiu és estendre la percepció humana mitjançant el disseny de nous "òrgans artificials". En aquest sentit, The Cyborg Hand és una pròtesi de codi obert creada per obtenir informació mitjançant sensors –INPUT– (camps magnètics i qualitat de l'aire, entre d'altres) i ser traduïda en forma de batecs a través d'un motor –OUTPUT–. L’usuari podrà sentir, per exemple, si la qualitat de l’aire empitjora o millora.

Per al disseny del material portable, s'ha proposat un circuit connectat a un "guant protètic" personalitzat mitjançant la geometria de la mà de cada usuari per obtenir una adaptació total al cos. La mà de l’usuari està digitalitzada a través d’un escàner 3D i l’ordinador pot treballar amb la geometria precisa mitjançant una
eina parametrizada, aconseguint així un disseny únic i exclusiu.

La producció del prototip es realitza mitjançant la impressió Selectiva Laser Sintering (SLS), que permet crear la geometria en una sola peça i un sol material, que és el TPU 92A-1, un termoplàstic de gran flexibilitat. El resultat proposa una nova realitat, un escenari futurista que requereix noves disciplines en el camp del disseny i l'enginyeria, creant la figura del dissenyador d'òrgans i de sentits per als futurs cyborgs en el marc de la indústria 4.0.