Projectes

Copies: Degeneration and integration

Estudiant/s: Daniel Verano
Tutoritzat per: Oscar Tomico, Saúl Baeza, Lluís Sallés
Promoció: 2021
Estudi: Grau en Disseny

“Copies: Degeneration and integration” és un projecte que busca explorar noves identitats digitals a través del concepte de la còpia. El projecte neix de la creixent preocupació per la possibilitat de poder fer còpies del que un és, ha fet o pot arribar a ser

A partir de dues línies d’investigació, la degradació de la còpia i la integració de la còpia, es proposen sis exercicis que pretenen experimentar a través de la representació i la reproducció gràfica per a reinterpretar el concepte de la còpia i incorporar-lo com a element de construcció de la identitat.

Projecte en col·laboració amb Elisava Research i Adidas MakerLab.