Projectes

Catalunya Gourmet

Estudiant/s: Sol Balseca, Sergio Jiménez i Alejandro Londoño
Tutoritzat per: Enric Aguilera
Promoció: 2015
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

El brief del projecte exigia desenvolupar un pack que permetés integrar els diferents productes que formen el clúster Catalunya Gourmet.

Tradició, Qualitat i Territori són els tres valors escollits per representar el concepte de productes de qualitat lligats al país. El disseny de packaging utilitza uns mapes de la zona per embolicar el producte, cosa que crea una imatge amb força tant visual com comunicativa, que a més a més d’identificar la gama de productes, convida a descobrir i explorar-ne la zona d’origen.