Projectes

Calata

Estudiant/s: Ximena Balaguer, Yusey Quispe
Promoció: 2018
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

Calata neix de la curiositat de roscar fusta de forma manual. Es busca recuperar el valor d’allò que és artesanal, treballant amb materials naturals i processos manuals.

És un penjador fet completament en fusta de faig certificada i acabat en oli natural. Consta de tres elements: base, barra i ganxos. La base rodona està rebaixada a la vora per donar-li lleugeresa visual i suporta l'element principal, la barra roscada. Aquesta barra li dona una identitat única al producte i suporta 5 ganxos que roten completament a la posició necessària.

Per realitzar la barra roscada, es va untar la fusta amb oli de llinosa durant 48 hores per a després roscar-lo amb l'ajuda d'una filera. Les perxes van passar per un procés similar. Es van nodrir, i amb un mascle es va roscar la part interior per aconseguir que encaixessin a la barra. S'ha aconseguit un producte artesanal, sostenible, simple i funcional.