Projectes

Booklamp

Estudiant/s: Diversos autors
Promoció: 2016
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

 

Autors: Carles Berga, Germinal Camps, David Noriega, Carlos Ruiz, Carlos Luis Villarroel

BOOKLAMP és una lluminària versàtil I configurable pensada per a arquitectes, enginyers i lighting designers, que denota la tradició industrial de l’empresa per a la qual va ser dissenyada, LAMP Lighting. La lluminària atorga una connexió emocional a través de l’ús de materials I geometries rectes inspirades en l’ingeni de l’arquitecte Frank Lloyd Wright, en la mida i la versatilitat de les llibretes Moleskine I en les tendències tecnològiques més actuals.

El resultat és una lluminària pensada per ser col·locada a prestatgeries i constituïda per diversos mòduls que s’il·luminen en funció de les diverses configuracions que ofereixen diversos tipus de llum: en configuració frontal, una llum directa; en configuració posterior, llum directa o ambiental; i en tercera configuració, una llum més intensa a través de l’elevació del mòdul central, que és molt útil per a la consulta de llibres.