Projectes

Barcelona, proyecto para la empresa LAMP

Estudiant/s: Diversos autors
Promoció: 2015
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

 

Descripció: «BARCELONA» consisteix en un mòdul caracteritzat per ser la mínima expressió d'una correcta il·luminació. Permet crear lluminàries pendulars eficients i capaces d'adaptar-se a qualsevol entorn. A més permet generar famílies, des de petites lluminàries que podrien utilitzar-se en petits mostradors o recepcions, fins a grans models penjats del sostre del hall aconseguint així una homogeneïtzació de l'entorn.

Generar un producte referent al mercat és fonamental en aquest projecte. Per a això, la modularitat i l'eficiència són claus en el desenvolupament. Ambdues propietats aplicades tant al disseny com en el procés de fabricació, muntatge i magatzematge. BARCELONA és molt més que un sistema modular, és l'essència de la ciutat comtal implícita en el disseny. La peculiar forma del dissipador és una referència al Skyline de Barcelona i a les diferents altures dels edificis més emblemàtics com són la Sagrada Família, La Pedrera, Montjuïc, etc.

Autors: Noelia Andrés, Saulo Armas, Marina Moreno i Alan Niski