Projectes

Art Thinking

Estudiant/s: Gastón Lisak
Promoció: 2020
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

Art Thinking en època de pandèmia. Com facilitar experiències de creació col·lectiva de forma deslocalitzada?

Aquest treball de recerca pretén abordar des de diversos angles la creació col·lectiva de manera deslocalitzada utilitzant les art thinking com a eina. En el primer capítol s'exposen els punts claus de l’"Art Tinking" i es posa en context el cas d'estudi durant el COVID19. Posteriorment es presenten les metodologies de la feina d'investigació que inclouen entrevistes a diferents professionals de sector i dues accions que exemplifiquen i serveixen com a cas d'estudi a l'hora de treballar. Aquestes dues accions es creen i realitzen al costat del reconegut artista Antoni Miralda i la xef Montse Guillén, en una col·laboració entre Random Happiness i FoodCultura. L'objectiu final de la recerca és elaborar i documentar unes bones pràctiques per a accions d’"Art Thinking" deslocalitzades.