Projectes

ALTER

Estudiant/s: Iria Fernández
Promoció: 2020
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

A la natura tot canvia i res no és igual, tot i que, a la recerca de pigments estàtics i permanents, hem creat colors duraders que es desconnecten del seu entorn, mantenint-se passius i inerts.

ALTER és una investigació contínua sobre la materialitat del color i el seu impacte sobre el medi ambient, que qüestiona com la societat entén el color i les nostres expectatives. Mitjançant l’ús de nous recursos renovables com bacteris, algues i altres organismes vius, el projecte crea consciència al voltant de la sostenibilitat del color mitjançant la creació d’un nou escenari on dissenyem tant des de la biologia i també amb la biologia. El color es pot comportar com a biomarcador quan reacciona al medi ambient, actuant com a portador d’informació. El color pot evolucionar i canviar, desaparèixer i desintegrar-se. Mitjançant aquests comportaments dinàmics, es podria dir que el color en si és viu.

Utilitzant el sol com a soci de disseny, explorem un escenari alternatiu en el qual deixem que el color interaccioni i canviï amb el seu entorn i el temps. Un escenari on acceptem que tot existeix en un estat d’impermanència i que la variació pot ser alhora bella i beneficiosa per al medi ambient. Hi ha molts futurs possibles, però tots els sostenibles comencen per observar la natura, reflexionar sobre el nostre comportament i acceptar el canvi com una qualitat positiva.