Projectes

7 Pecats Capitals

Estudiant/s: Smarlen Almonte, Nuria de Arana, Taisa Campos, Ximena Rubio, Yeohyun Kim, Ainhoa San Roman i Maria Vicente
Tutoritzat per: Raquel Bonillo
Promoció: 2016
Estudi: Màsters Àrea Disseny d'Espai

Tutoritzats per la professora Raquel Bonillo, el projecte consistia en el disseny i la realització d’una màscara i la construcció simbòlica del personatge que l’habitaria. El tema que servia com a punt de partida eren els 7 pecats capitals relacionant-los amb el context contemporani.