Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding

Descobreix les noves necessitats de consum, així com les tendències a l'entorn de visual merchandising de les marques.

Sol·licita informació

Descobreix les noves necessitats de consum, així com les tendències a l'entorn de visual merchandising de les marques.

Titulación

Diploma de Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Carmen Malvar

Crèdits ECTS

30

Durada

Febrer a juliol 

Preu

Ed. Castellà: 5.550€
(+450€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Dues edicions:
castellà o anglès

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de grau o equivalent a Disseny, Belles Arts, Comunicació o similar. Coneixements bàsics de 2D / 3D.
Més informació

Què cal tenir en compte a l’hora de crear espais propis per a les marques? En el Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding aprendràs com aplicar el disseny a un espai comercial.

Aquest Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding està destinat als professionals que volen adquirir un coneixement complet en el camp del disseny de retail. Ara bé, dins el camp del retail hi ha moltes disciplines que cobrirem per tal que puguis moure’t amb total professionalitat.

Des del disseny a petita escala i nous formats fins a disseny a gran escala, des de les boutiques fins a grans marques multinacionals, explicarem com s'apliquen les diferències en cada escenari, cosa que es farà a partir de treballar directament amb marques i briefings i tenint un jurat convidat de primera. Les empreses convidades són, entre altres, World Duty Free, IKEA, Swarovski i Vitra.

La majoria d'àrees tracten tant casos teòrics com pràctics. Hi tindran una importància especial l’anàlisi i l’estudi de tendències i la innovació del mercat i la societat per poder assolir el màxim detall del disseny d’un espai comercial (nous formats, espai, comunicació, circulació, exposició, virtual, sensorial, i altres). L’art i les anàlisis són la base de qualsevol projecte, juntament amb el concepte i la projecció de l’espai. Treballem perquè l’alumnat surti amb la màxima preparació i capacitat per treballar amb les empreses més exigents que hi ha al mercat.

Introducció a la teoria del màrqueting / Retail branding

 • Teoria del màrqueting.
 • Exposició de casos pràctics.
 • Treball en grup: casos pràctics (comparatives de mercats segons països, edats, etc.)
 • Debat: trobada entre tots els casos pràctics.
   

El repte del branding / les noves tecnologies

 • Introducció al repte del Branding. Un viatge pel món del retail (introducció).
 • Les noves tecnologies: la transformació del consum.
 • El fenomen del tuning: la personalització (el jo). Debat: associació d’elements i escenes amb comportaments de consum.
 • Estudi de casos per grups. Introducció al Branding i les seves tipologies.
 • Tipologies i estratègies.
 • Anàlisi de marques.
 • Debat: procés d’anàlisi de les estratègies de marca.
   

Projecte d’estudi

 • Presentació i desenvolupament del projecte.
 • Treball en grups d’investigació.
 • Noves tendències i ecodisseny.
 • Presentació del projecte i debat del grup.
   

Grafisme / La identitat i la iconografia de les marques

 • El disseny com estratègia.
 • Anàlisi del procés de recerca de la iconografia de venda.
 • Valors i tendències.
 • Casos pràctics.
   

Visites externes
 

Visual – Aparadorisme

 • Merchandising visual / l’exhibició del producte / Fixtures & Flow
 • Els principis del merchandising virtual.
 • El màrqueting aplicat al comportament social de compra. Tour Shopping.
 • Anàlisi i estratègia del producte.
 • Cas pràctic i exercici: anàlisi d’un comerç i recerca de l’exhibició del seu producte.
 • Models: tècniques d’exhibició productiva.
 • Aparadorisme.
 • L’aparadorisme com a tècnica d’arrencada / captació.
 • Els estats: l’intecanvi.
 • La dinàmica dels encreuaments: entrada-sortida, dins-fora.
 • Exercici: com captar un perfil social de client.
 • La tècnica de l’aparadorisme.
 • Materials, il·luminació i tecnologies.
   

Trends

 • Tendències del mercat.
 • Nous clients i segmentació del públic.
   

Disseny comercial i imatge. Brand / Projecte

 • Presentació i desenvolupament del projecte.
 • Desenvolupament i exposició del projecte.
 • Exposició i debat de propostes.
 • Il·luminació / materials.
 • Introducció: la tria dels ambients.
 • Sinèrgies: llum-material.
 • Les noves tecnologies en il·luminació i materials.
 • L’efecte. La manipulació dels espais (infografia-escenografia).
 • Treball en grup debat: anàlisi i selecció de la il·luminació i estats per a programes d’activitat.
   

PF-Projecte final: exercici pràctic amb empresa col·laboradora

 • El projecte ha de cobrir tots els mòduls desenvolupats durant el curs.
 • Presentació del projecte.
 • Desenvolupament del brief en grups.
 • Presentació de conclusions a l’empresa col•laboradora.
 • Conclusió.
 • Analitzar el lloc que ocupa el món del retail en l’entorn de l’estratègia comercial en totes les seves escales.
 • Aprofundir en els tipus de retail, les seves diverses funcions, la forma de tractar la seva demanda, el lloc que ocupa en la seva activitat econòmica i social, i els reptes a què s’haurà d’enfrontar aquest sector en el futur.
 • Mostrar i analitzar el procés de disseny per al desenvolupament d’un format d'espai comercial.
 • Conèixer i aplicar estudis socials i de mercat per tal d’aprendre a interpretar i treballar amb aquesta informació i obtenir així un disseny òptim.
 • Creació d’un projecte complet sobre el disseny d’un espai comercial a gran escala amb tots els aspectes que cal tenir presents per a una bona realització final.
 • Domini de la conceptualizació i realització d’aparadors.
 • Domini de les eines de branding estrategic relacionades amb el Retail.
 • Coneixement d’estratègies, plans de mercat i models d’expansió.
 • Domini de les eines de comunicació visual.
 • Coneixement del Retail aplicat al comerç virtual.
 • Domini de les diferents tendèncias en eco-il·luminació.
Dra. Carmen Malvar
carmen-malvar-professorat.png

Dra. Carmen Malvar

Directora de l'Àrea de Retail i Directora del Màster en Disseny per a la Resiliència