Postgrau en Disseny i Estratègies de Comunicació

Desenvolupa la teva creativitat amb cada projecte a partir d'un aprenentatge que combina teoria, metodologia i pràctica. Prepara't per elaborar i comunicar missatges amb l'objectiu de posicionar, vendre o divulgar una marca o empresa.

Sol·licita informació

Desenvolupa la teva creativitat amb cada projecte a partir d'un aprenentatge que combina teoria, metodologia i pràctica. Prepara't per elaborar i comunicar missatges amb l'objectiu de posicionar, vendre o divulgar una marca o empresa.

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny i Estratègies de Comunicació.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Marc Aliart
Bernard Arce
Enric Jaulent 

Crèdits ECTS

30

Durada

Setembre a febrer

Idioma

Castellà

Preu

5.800€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de grau o equivalent a Disseny Gràfic, Comunicació Audiovisual, Belles Arts, etc.
Més informació

El Postgrau en Disseny i Estratègies de Comunicació forma professionals del disseny i comunicació amb una visió global i estratègica, capaços d'estructurar solucions innovadores a curt, mitjà i llarg termini, així com d'integrar els mitjans de comunicació tradicionals amb els mitjans digitals, propiciant la interacció i el diàleg constant amb l'usuari.

Quines són les claus de la comunicació persuasiva? Com potenciar la creativitat? Com es genera un salt creatiu que aporti singularitat i eficàcia? En un context progressivament més complex i saturat d'informació, la relació que estableixen les organitzacions públiques i privades amb la societat està en plena mutació. Tant les empreses com les institucions públiques que abans enviaven unidireccionalment productes i serveis al mercat, ara busquen gestionar una comunicació estratègica orientada a la interacció amb l'usuari. En aquest traspàs, la creativitat, el disseny i la comunicació visual juguen un paper clau.

Comunicació i context

Marc teòric que estableix els conceptes principals i el marc per a l’anàlisi i la proposta de solucions creatives.

 • Origen biològic de la comunicació
 • El cervell reptilià, mamífer i reacional
 • Teories de la comunicació. Semiòtica i comunicació
  • Principis fonamentals de la comunicació humana
  • La dimensió estratègica de la comunicació
  • La dimensió persuasiva de la comunicació
 • Una mirada etnogràfica sobre la comunicació
 • Les necessitats comunicatives de les empreses
 • La comunicació estratègica a l’administració pública
 • L’estratègia a les presentacions personals
   

Anàlisi i estratègia

En aquest àmbit s’estudien els diferents mitjans per dur a terme una acció: mitjans tradicionals i new media. Es dota l’alumne d’eines per analitzar i planificar campanyes, com el màrqueting integral i la planificació estratègica.

 • Anàlisi i estratègia
 • Anàlisi de l’entorn
 • Segmentació i targets
 • Posicionament
 • Estratègia corporativa: branding i RSC (Responsabilitat Social Corporativa)
 • Estratègia de la comunicació i planificació estratègica
 • Disciplines
  • Paid: inversió en mitjans publicitaris
  • Owned: definició d’actius de la marca i presència digital
  • Earned: definició de gestió de RRPP i Social Media


Llenguatges, suports i canals

Marc teòric i pràctica creativa de la comunicació gràfica des de la seva capacitat d’elaborar i transmetre missatges que aportin valor a les organitzacions en funció d’una estratègia plantejada.

 • Comunicació gràfica
 • Llenguatges, suports i canals
 • Estètica i estil a la comunicació gràfica
 • Recursos de la comunicació visual
 • Comunicació transmedia
 • Social Media
 • Storytelling
   

Un projecte és un trajecte. Mètode Hourglass

Adquisició d’una metodologia projectual que integri amb efectivitat totes aquestes disciplines i mitjans en un projecte de comunicació, amb la voluntat de posicionar una marca, vendre un producte o difondre una acció social.

 • Teoria projectual del disseny. Prefiguració
 • Mètode projectual en espiral
 • Chart. Diagrames per a la gestió
 • Estratègia, etapes, planificació i dinàmiques del projecte
 • Eficàcia de les presentacions en públic
   

Projecte final

Realització d’un projecte final tutoritzat que té com objectiu tant l’adquisició d’una metodologia projectual que integri els continguts i les eines transmeses durant el curs, com la preparació de l’alumne per abordar projectes complexes amb eficiència.

 • Tutories i tallers del projecte
 • Guió i dramatúrgia i vídeo-cas per a la presentació de projectes
 • Dotar l'alumne d'un perfil professional competitiu que incorpori a la seva praxi les últimes tendències en comunicació i màrqueting integral.
 • Potenciar la creativitat com a factor de diferenciació i de posicionament, tant per a les organitzacions del sector privat com per a les del sector públic.
 • Formar nous professionals amb una visió i un pensament estratègics cap a la comunicació i el disseny, per aconseguir solucions reals i eficients als problemes plantejats.
 • Oferir als dissenyadors i professionals de la comunicació la possibilitat d'integrar els coneixements adquirits en una praxi professional des de la perspectiva del disseny.
 • Crear un marc de formació que integri els últims criteris d'investigació en disseny centrat en l'usuari amb la pràctica actual de l'activitat publicitària.
 • Formar especialistes en publicitat que siguin eficaços, crítics i competitius.
 • Desenvolupar les habilitats creatives pròpies i aplicar-les a projectes de comunicació tant per a empreses com institucions per comunicar marques, productes o serveis.
 • Desenvolupar diversos mètodes creatius que funcionin com a punt de partida per a projectes disruptius en l'àmbit de la publicitat amb una clara voluntat persuasiva.
 • Incorporar la planificació estratègica com a pas per a definir la proposta de valor, transformar-la en un concepte creatiu i desenvolupar-la en una acció comunicativa eficient.
 • Capacitat per a explorar i analitzar el món empresarial, conèixer les seves necessitats comunicatives i desenvolupar habilitats creatives per resoldre-les en situacions determinades.
 • Capacitat per a crear artefactes comunicatius transmèdia després d'analitzar i definir les necessitats, motivacions i ideals dels usuaris.
 • Capacitat per a elaborar pensaments reflexius propis nascuts de la pròpia activitat projectual i defensar-los davant la comunitat de pràctica amb criteri i convicció.
 • Capacitat per a proposar i desenvolupar conceptes creatius per a la creació de territoris de marca.
 • Identificar els tres nivells semionarratius del relat canònic i aplicar-los en el món de la comunicació persuasiva.
 • Distingir i identificar clarament els tres nivells cerebrals, a partir dels quals es creen pensaments i idees que donen forma al comportament davant l'acte de compra.
 • Discernir entre els diversos atributs: apropiació, simulacre, impuresa, fusió, espectacle, efímer, artifici i erotisme per aplicar-los en projectes publicitaris.
Marc Aliart
Marc Aliart foto web

Marc Aliart

Codirector del Màster en Disseny i Creativitat Audiovisual
Codirector del Màster en Disseny i Direcció d'Art
Codirector del Màster en Direcció Creativa i Comunicació
Ber Arce
Ber Arce Elisava

Ber Arce

Codirector del Màster en Disseny i Direcció d’Art i del Màster en Direcció Creativa i Comunicació

Enric Jaulent
Enric Jaulent Elisava

Enric Jaulent

Codirector del Postgrau en Disseny i Estratègies de Comunicació