Postgrau en Disseny de UX i Direcció de Projectes Web

Comprèn el concepte d'interacció i totes les seves possibilitats, així com els principis de comunicació a internet per dissenyar i desenvolupar projectes web.

Sol·licita informació

Comprèn el concepte d'interacció i totes les seves possibilitats, així com els principis de comunicació a internet per dissenyar i desenvolupar projectes web.

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de UX i Direcció de Projectes Web.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

David Casacuberta
Ariel Guersenzvaig
Rosa Llop

Crèdits ECTS

30

Durada

Setembre a febrer

Preu

5.800€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Castellà

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de Grau o equivalent. Formació bàsica en programari 3D.
Més informació

Al Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web aprendràs a utilitzar Internet per a potenciar el creixement social i econòmic.

Al Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web aprendràs tot el necessari per començar o aprofundir una carrera com a dissenyador de UX, product owner o responsable de projecte amb focus en el producte. A més dels aspectes fonamentals de la UX, el postgrau aporta una base molt sòlida en estratègia, disseny d'interfície, arquitectura d'informació i desenvolupament front-end.

L'objectiu del postgrau és formar professionals amb capacitat analítica i executiva per entendre tot el potencial del disseny d'experiència d'usuari i dur a terme projectes que contribueixin al creixement social i econòmic d'institucions i empreses. 

A l'entorn de productes digitals actual, és imprescindible dissenyar i desenvolupar productes la experiència d'usuari sigui d'alta qualitat, que doni resposta a les necessitats dels usuaris, satisfent, alhora, els objectius empresarials i els condicionants ètics. Els productes ben dissenyats venen més, funcionen millor i són un diferencial competitiu per a les empreses tal com la consultora McKinsey va determinar en un estudi de 2018.

Per a fer-ho, aquest programa proposa una oferta formativa aplicada que abasta tots els aspectes necessaris perquè l'estudiant adquireixi les competències i coneixements que li permetin investigar, idear, conceptualitzar i dissenyar productes, serveis i aplicacions de caràcter innovador i des d'una perspectiva centrada en la experiència d'ús.

Amb un enfocament molt pràctic i mitjançant un professorat especialitzat en cadascuna de les àrees temàtiques del programa, l'estudi de casos i la realització d'un projecte aplicat, l'estudiant obtindrà una formació multidisciplinària. Amb aquesta formació l'estudiant tindrà una visió detallada de tot el procés de la creació d'un projecte interactiu on la visió de negoci, l'experiència d'usuari (UX), la tecnologia i el disseny d'interfície, ocupen el lloc central.

El Postgrau ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en importants empreses del sector (per exemple Everis, BeRepublic, Gamma UX, Optimyzet, Multiplica, Ogilvy), però també en start-ups o empreses d'altres àmbits com Ulabox i el Diari Ara. Després de cursar aquest postgrau, un important nombre d'exalumnes s'han incorporat a algunes de les principals empreses del sector a Espanya i l'estranger. També molts dels projectes finals de aquest postgrau han estat guardonats amb prestigiosos premis internacionals, finançament i beques.

El Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web d’estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s’integren en un projecte transversal que es desenvolupa durant el curs:

Filosofia d’Internet i aspectes globals de gestió

 • L’objectiu d’aquest mòdul és entendre el concepte d’interacció i les seves possibilitats, així com els principis de comunicació a Internet, parant especialment atenció a la interdisciplinarietat a la creació de projectes web.
 • Es pararà una especial atenció a la part de gestió del projecte, i s’oferiran eines de planificació d’activitats, tracte amb stakeholders, equips i negociació.

Estratègia de producte

 • L’objectiu d’aquest mòdul és aprendre mètodes i processos per al desenvolupament d’una estratègia de producte adequada, la definició d’objectius i mètriques d’èxit.
 • Es treballaran diferents metodologies de conceptualització, recerca i modelatge d’usuaris i d’anàlisi de la competència.

Experiència d’usuari (UX)

 • L’objectiu d’aquest mòdul és dominar els conceptes clau que garanteixen una experiència d’usuari rica. Aprofundeix en factors com ara el disseny d’interacció, l’arquitectura d’informació, l’accessibilitat, els fluxos de navegació, la usabilitat.
 • Es treballarà sobretot en tasques aplicades al desenvolupament de resultats concrets (per exemple wireframes o prototips) que fan avançar el desenvolupament del producte i la validació d’aquests resultats.

Disseny d’interfície gràfica

 • L’objectiu d’aquest mòdul és sintetitzar l’arquitectura, usabilitat i estratègia d’un projecte web mitjançant el disseny de la seva interfície gràfica. S’insisteix en aspectes fonamentals de la comunicació visual interactiva i s’introdueix l’estudiant a la inclusió d’elements d’interacció i navegació en diversos suports (per exemple interfícies web per a mòbil i escriptori).
 • Es treballarà des de la conceptualització de visual mitjançant sketching fins a la realització de mockups i la definició d’una llibreria de design patterns.

Llenguatges de programació

 • L’objectiu d’aquest mòdul és aprendre els protocols de comunicació propis dels projectes web així com aprofundir en els llenguatges HTML i CSS.
 • El mòdul inclou una introducció als llenguatges més utilitzats com ara HTML5 i CSS3. Es pararà especialment atenció als frameworks de desenvolupament més utilitzats i a qüestions de codi que afecten al desenvolupament per a múltiples dispositius  (responsive).

Optimització web

 • El mòdul introdueix l’estudiant a les metodologies i eines de mesura, anàlisi de funcionament d’una presència online, per exemple un web.
 • Es treballarà sobre l’obtenció de diferents tipus de mètriques i dades per optimitzar els resultats mitjançant eines disponibles al mercat.


Nota: els continguts del Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web en cap cas se solapen amb els del Postgrau en Disseny d’Aplicacions i Serveis per a la Xarxa.

 • Conèixer la filosofia, els mecanismes i la dinàmica d'Internet i les tecnologies digitals per entendre aquest espai de creació i tecnologia com un llenguatge propi.
 • Entendre la importància de l'experiència d'usuari com una disciplina que dona sentit al treball conjunt de tecnologia, disseny i interacció.
 • Proporcionar els coneixements interdisciplinaris necessaris per ser capaç de dissenyar i implementar llocs web i web apps funcionals centrats en l'usuari i les seves necessitats.
 • Conèixer les estratègies que permeten el posicionament de marca i establir processos d'intel·ligència col·lectiva en el desenvolupament de projectes.
 • Entendre les característiques pròpies de l'ecosistema tecnològic digital per aprofitar la seva potencialitat en la creació de serveis i productes que fomentin la transformació digital.
 • Introduir nous models de negoci, fomentar el caràcter emprenedor del mitjà i establir noves oportunitats professionals.
 • Ser capaç de dirigir, dissenyar i implementar un projecte per a Internet de manera autònoma i ser capaç de participar en un equip especialitzat.
 • Entendre i aplicar els mecanismes sociològics i conceptuals d'Internet i les tecnologies digitals en la creació de productes i serveis.
 • Conèixer i aplicar les tècniques pròpies de l'experiència d'usuari (UX) i el disseny d'interacció pel modelatge i l'arquitectura de serveis i aplicacions.
 • Conèixer i aplicar els principis del disseny d'interfície d'usuari per a la creació de sistemes visuals i micro-interaccions.
 • Aplicar els coneixements interdisciplinaris necessaris per a dissenyar i prototipar serveis i aplicacions web així com altres productes digitals.
 •  Conèixer i aplicar les tècniques de disseny centrat en l'usuari per dissenyar productes i serveis centrats en les seves necessitats amb l'objectiu d'oferir propostes eficients, eficaces i usables.
 • Comprendre i proposar nous models de negoci que fomentin el caràcter emprenedor del medi i estableixin noves oportunitats professionals.
 • Desenvolupar estratègies tant de contingut com de mesurament que permetin el posicionament de marca i consolidin oportunitats de conversió comercial.
 • Conèixer i aplicar metodologies de planificació i direcció de projectes àgils.
 • Conèixer la metodologia del disseny de productes interactius, les etapes que el configuren i el seu caràcter iteratiu.
 • Ser capaç d'analitzar el context social, identificar oportunitats i plantejar reptes d'innovació que fomentin la transformació digital.
Dr. Ariel Guersenzvaig
Ariel

Dr. Ariel Guersenzvaig

Professor de l'Àrea de Projectes Globals
Rosa Llop
rosa_llop

Rosa Llop

Codirectora del Màster en Disseny i Direcció d'Experiència d'Usuari i Serveis Digitals