Postgrau en Disseny de Mobiliari de l'Habitat

Aconsegueix crear i desenvolupar mobiliari que de solució a les necessitats que la societat té en el seu entorn domèstic.

 

Sol·licita informació

Aconsegueix crear i desenvolupar mobiliari que de solució a les necessitats que la societat té en el seu entorn domèstic.

 

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de Mobiliari per a l'Hàbitat.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Ricard Ferrer

Crèdits ECTS

30

Durada

Febrer a juliol 

Preu

5.800€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Castellà

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de grau o equivalent a Arquitectura, Enginyeria de Producte, Disseny de Producte o d'Espai. Domini de programes 2D o 3D.
Més informació

Quin és el llenguatge i les referències bàsiques per a innovar? Al Postgrau en Disseny de Mobiliari de l'Habitat aprendràs a crear mobiliari capaç de resoldre les necessitats de l'entorn domèstic o de treball.

El Postgrau en Disseny de Mobiliari de l'Habitat desenvolupa, de manera específica, pràctiques professionals que configuren l'ofici de "moblista" o dissenyador de mobiliari. Aquesta disciplina presenta unes particularitats que la diferencien. Exigeix el coneixement d'un llenguatge i unes referències pròpies, presents en cada moble, un codi depurat en el transcurs del temps, que ens permet comunicar usos i actituds, i resol eficaçment aquells objectes que configuren les relacions en el nostre entorn domèstic o laboral.

Aquesta immersió en la realitat del moble, del present i del passat, ens obre les portes a la realitat industrial d'un sector que és avui un dels referents en la producció d'objectes d'avantguarda, amb modes i tendències pròpies, nous materials i tecnologies, que ens possibiliten avançar i innovar.

El postgrau identifica i connecta diversos perfils professionals. Les tasques i projectes per desenvolupar responen a propostes realistes. Els professors encarregats de l'assessorament i seguiment dels projectes són professionals, i els diversos conferenciants i les visites programades responen a aquest mateix esperit. El Postgrau en Disseny de Mobiliari per a l'Hàbitat aborda la resolució de l'equipament per a l'espai domèstic, i, d'altra banda.

El Postgrau en Disseny de Mobiliari per a l'Hàbitat, planteja la disciplina del disseny de mobiliari domèstic industrial i a mida des d’una perspectiva especialitzada que fa referència a un coneixement històric del moble com a objecte social i cultural. Aquest postgrau s’estructura a partir dels següents mòduls:

Introducció històrica del moble com a motor d’innovació

 • Introducció històrica del moble estructurada a partir dels diferents perfils professionals que en cada moment han tingut la responsabilitat de dissenyar i manufacturar el moble.
 • Introducció tipològica. Treball de recerca per tal de descobrir l’àmplia varietat i riquesa tipològica com a territori de reflexió i investigació de noves solucions a aplicar en el disseny del moble contemporani.

El moble domèstic

 • Anàlisi del panorama actual de la producció de mobiliari contemporani, amb un acurat estudi de fabricants i editors de referència. Fires sectorials a Europa, les tendències en el món del moble i nous canals de venda i distribució. Visita a showrooms, xerrades amb industrials i dissenyadors de mobiliari que aportin una visió de conjunt del panorama actual.

El moble a mida

 • La oferta de mercat sovint no recull necessitats específiques que han de ser resoltes d’una manera determinada.
 • Anàlisi de com es desenvolupa un moble a mida, limitacions i oportunitats. El moble d’edició limitada.

Criteris constructius, materials i tecnologies

 • Recorregut pels materials i derivats de la fusta com a matèria primera. Els taulells. Tipus, característiques i mides comercials. La xapa decorativa. Revestiments sintètics, nous materials derivats de la fusta. Altres materials: el moble en plàstic, el metall, anàlisi a partir d’exemples pràctics, materials de nova generació o d’altres sectors, noves aplicacions.
 • Les indústries auxiliars: Els ferratges, components per a construcció de mobles. El disseny de mobles entapissats, el moble entapissat injectat, la indústria auxiliar en tapisseria.

Projectes

 • Són el focus principal de la nostra proposta. El gruix dels continguts tenen una relació directa i son d’aplicació en el desenvolupament dels projectes de cada Postgrau. La majoria de les propostes estan plantejades en contacte directe amb el client i es corresponen a escenaris i necessitats reals.
 • Habilitar l'estudiant per al treball en grup o en col·laboració amb oficines tècniques, adaptant-se a noves situacions i avaluant les necessitats específiques d'un client a partir de l'anàlisi del seu catàleg i el seu producte.
 • Incorporar les diferents tècniques i metodologies que permetin projectar sense que es produeixi una diferenciació entre els aspectes conceptuals i constructius, desenvolupant, a la vegada, les pràctiques específiques que conformen l'ofici.
 • Adquirir hàbits en l'observació experta dels atributs del passat i del present, els quals determinen les característiques dels codis que ens permeten identificar objectes o solucions innovadores.
 • Assolir un coneixement avançat del sector identificant els fabricants i dissenyadors de referència, així com les línies o tendències actuals, i anticipar els escenaris i usos del futur.
 • Conèixer i dominar el llenguatge formal específic del sector per establir un diàleg fluid i coherent amb l'usuari, i incorporar els atributs desitjats correctament als projectes desenvolupats.
 • Conèixer els processos, tecnologies i materials, a més de les indústries auxiliars implicades, per a generar innovació real en el sector i aportar solucions viables tècnica i comercialment realistes.
 • Consolidar un Portafoli amb els projectes desenvolupats en el postgrau, on es mostrin les competències adquirides i el treball d'aspectes específics per a cada alumne com la marca personal.
 • Domini de les eines per al disseny de producte; orientades al sector del mobiliari; conceptuals i metodològiques; i de coneixement, tant de les tècniques de representació, com de processos i materials de producció associats, que siguin d'aplicació a:
  • Projectes de mobiliari per a industrials i fabricants de mercat per a la llar
  • Projectes de mobiliari per a la llar especials a mida
  • Projectes de mobiliari industrials per a col·lectivitats
  • Projectes de mobiliari urbà
  • Projectes de mobiliari entapissat
  • Projectes d'elements de mobiliari singulars representatius per a col·lectivitats
  • Projectes d'il·luminació
    
 • Domini de la formalització i dels codis associats en projectes aplicat a les diferents disciplines.
 • Domini de les fases de treball i la planificació professional de projectes.
 • Domini de les competències per al desenvolupament de projectes en grups de treball.
 • Utilització dels recursos i codis necessaris per a comunicar-se amb els diferents agents implicats en el procés (clients i col·laboradors).
Ricard Ferrer
ricard ferrer

Ricard Ferrer

Professor de l'Àrea de Disseny de Producte