Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà

Adquireix coneixements del disseny de mobiliari industrial per cobrir les necessitats dels usuaris en els seus espais de treball, contract i mobiliari urbà.

Sol·licita informació

Adquireix coneixements del disseny de mobiliari industrial per cobrir les necessitats dels usuaris en els seus espais de treball, contract i mobiliari urbà.

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Ricard Ferrer

Crèdits ECTS

30

Durada

Setembre a febrer

Idioma

Castellà

Preu

5.800€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de grau o equivalent a Arquitectura, Enginyeria de Producte, Disseny de Producte o d'Espai Interior. Experiència professional i domini de planificació o disseny 2D i 3D.
Més informació

Com podem crear mobiliari capaç de resoldre les necessitats de l'entorn domèstic o de treball? Al Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà coneixeràs quin és el llenguatge i les referències bàsiques per innovar.

El Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà desenvolupa, de manera específica, pràctiques professionals que configuren l'ofici de "moblista" o dissenyador de mobiliari. Aquesta disciplina presenta unes particularitats que la diferencien. Exigeix el coneixement d'un llenguatge i unes referències pròpies, presents en cada moble, un codi depurat en el transcurs del temps, que ens permet comunicar usos i actituds, i resol eficaçment aquells objectes que configuren les relacions en el nostre entorn domèstic o laboral.

Aquesta immersió en la realitat del moble, del present i del passat, ens obre les portes a la realitat industrial d'un sector que és avui un dels referents en la producció d'objectes d'avantguarda, amb modes i tendències pròpies, nous materials i tecnologies, que ens possibiliten avançar i innovar.

El postgrau identifica i connecta diversos perfils professionals. Les tasques i projectes per desenvolupar responen a propostes realistes. Els professors encarregats de l'assessorament i seguiment dels projectes són professionals, i els diversos conferenciants i les visites programades responen a aquest mateix esperit.

Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà permet tenir una visió integral del mobiliari específic per a instal·lacions, col·lectivitats i elements urbans.

En el Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà s’aborden específicament els aspectes que tenen a veure amb el moble de producció industrial orientat a equipar espais per a col·lectivitats, ja siguin públics o privats. Es tracta, en definitiva, de resoldre objectes mobles que ajudin a crear les condicions per desenvolupar activitats essencials fora de l’àmbit domèstic, com  poden ser auditoris, aularis, oficines, hotels i espais de restauració, instal·lacions esportives, espai urbà, etc. El Postgrau està estructurat amb els següents mòduls:

El moble i l’espai de treball

 • Tipologies, àrees de treball i de representació, el sentit simbòlic del moble en l’espai de treball, espais d’espera i recepcions, cadires tècniques, la indústria auxiliar, materials i tècniques de fabricació, ergonomia del seient, els sistemes per taules de treball i d’arxiu.

El moble i l’espai per a restauració, allotjament i residencial

 • Tipologies, àrees de recepció i acollida, l’equipament a mida, el moble a hotels i espais residencials, usos i tipologies adaptades de l’entorn domèstic. El teixit tècnic en el contract.

El moble i l’espai urbà

 • Tipologies, materials i manteniment, el projecte a mida, el moble com a organitzador del espai públic, elements singulars.

El moble als nous espais públics polivalents

 • Els grans espais per a actes i espectacles públics requereixen de productes amb garanties que siguin versàtils i que, alhora, donin resposta a la creixent demanda d’espais polivalents. Aquests productes incorporen prestacions inèdites que s’integren a mida en el projecte arquitectònic.

Il·luminació

 • Diverses estratègies de mercat per resoldre les necessitats d’il·luminació en l’espai de treball. Il·luminació i espai urbà, la llum com a senyalística.

Materials i Tecnologies

 • Processos avançats i recerca de nous materials per generar innovació i productes competitius que assoleixin les exigents condicions ambientals de treball.

Sostenibilitat i Ecodisseny

 • Com s’integren aquests paràmetres en el procés de disseny de nous productes, criteris a tenir en compte a l’hora de projectar un nou moble.
 • Normativa i certificacions internacionals de referència.
 • Habilitar l'estudiant per al treball en grup o en col·laboració amb oficines tècniques, adaptant-se a noves situacions i avaluant les necessitats específiques d'un client a partir de l'anàlisi del seu catàleg i el seu producte.
 • Incorporar les diferents tècniques i metodologies que permetin projectar sense que es produeixi una diferenciació entre els aspectes conceptuals i constructius, desenvolupant, a la vegada, les pràctiques específiques que conformen l'ofici.
 • Adquirir hàbits en l'observació experta dels atributs del passat i del present, els quals determinen les característiques dels codis que ens permeten identificar objectes o solucions innovadores.
 • Assolir un coneixement avançat del sector identificant els fabricants i dissenyadors de referència, així com les línies o tendències actuals, i anticipar els escenaris i usos del futur.
 • Conèixer i dominar el llenguatge formal específic del sector per establir un diàleg fluid i coherent amb l'usuari, i incorporar els atributs desitjats correctament als projectes desenvolupats.
 • Conèixer els processos, tecnologies i materials, a més de les indústries auxiliars implicades, per a generar innovació real en el sector i aportar solucions viables tècnica i comercialment realistes.
 • Consolidar un Portafoli amb els projectes desenvolupats en el postgrau, on es mostrin les competències adquirides i el treball d'aspectes específics per a cada alumne com la marca personal.
 • Domini de les eines per al disseny de producte; orientades al sector del mobiliari; conceptuals i metodològiques; i de coneixement, tant de les tècniques de representació, com de processos i materials de producció associats, que siguin d'aplicació a:
  • Projectes de mobiliari per a industrials i fabricants de mercat per a la llar.
  • Projectes de mobiliari per a la llar especials a mida.
  • Projectes de mobiliari industrials per a col·lectivitats.
  • Projectes de mobiliari urbà.
  • Projectes de mobiliari entapissat.
  • Projectes d'elements de mobiliari singulars representatius per a col·lectivitats.
  • Projectes d'il·luminació.
 • Domini de la formalització i dels codis associats en projectes aplicat a les diferents disciplines.
 • Domini de les fases de treball i la planificació professional de projectes.
 • Domini de les competències per al desenvolupament de projectes en grups de treball.
 • Utilització dels recursos i codis necessaris per a comunicar-se amb els diferents agents implicats en el procés (clients i col·laboradors).
Ricard Ferrer
ricard ferrer

Ricard Ferrer

Professor de l'Àrea de Disseny de Producte