Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Perímetres Privats

Aconsegueix proporcionar caràcter als espais domèstics i dotar-los de significat, així com descobrir les característiques i fases de producció del disseny d'espais per a garantir un bon resultat.

Sol·licita informació

Aconsegueix proporcionar caràcter als espais domèstics i dotar-los de significat, així com descobrir les característiques i fases de producció del disseny d'espais per a garantir un bon resultat.

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Perímetres Privats.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Joaquim Matutano

Crèdits ECTS

30

Durada

Ed. Castellà: Setembre a febrer
Ed. Anglès: Febrer a juliol

Idiomes

Dues edicions: anglès o castellà

Preu

Ed. Castellà. 5.800€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Com dotar de significat els espais domèstics i entorns de treball? Al Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Perímetres Privats coneixeràs com afecten les noves condicions econòmiques i socials a la solució dels problemes arquitectònics.

El Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Perímetres Privats pretén centrar-se en donar caràcter i significat als espais domèstics. El curs està dissenyat per ser pràctic, però sense descuidar els bons resultats en el camp teòric i un grau de definició del projecte suficient per assegurar una execució satisfactòria.

Aquest programa pretén que els professionals i estudiants d’aquest àmbit del disseny d’interiors entenguin com afecten les noves condicions de salut i benestar, mediambientals, econòmiques, socials, culturals i d’ús als espais interiors domèstics.

Amb metodologies actives i provades, aquest postgrau té com a objectiu preparar els dissenyadors per afrontar amb èxit els reptes del món professional.


Módul 1: Criteris

En aquest mòdul es treballen els aspectes més reflexius i conceptuals que conformen un projecte de disseny d’un espai interior, així com el seu procés de disseny i de construcció.

 1. Reflexions teòriques
  • Context històric
  • Context actual (tendències)
    
 2.  Procés de disseny i de construcció
  • Procés de disseny d’un estudi d’interiorista
  • Procés de construcció
  • Visions (agents involucrats o propers al disseny des de la seva experiència)
    
 3. Conferències (Presentacions d’obra pròpia d'interioristes, arquitectes, dissenyadors i altres professionals, especialistes en disseny interior doméstics)
   

Módul 2: Mitjans

En aquest mòdul es treballen els mitjans necessaris per definir un projecte: les instal·lacions amb la il·luminació com a matèria principal, els materials i els productes, i el color, amb un clar enfocament a l’espai privat.

 1. Instal·lacions. Confort i sostenibilitat
  • Implantació general de les instal·lacions
  • Criteris de sostenibilitat i eficiència energètica
  • Sanejament
  • Ventilació i gas
  • Fontaneria
  • Energies renovables
  • Instal·lacions tèrmiques
  • Electricitat
  • Domòtica i telecomunicacions
  • Il·luminació
    
 2. Materials i mobiliari
   
  • Criteris d’elecció dels materials
  • Materials i productes.
  • Nous materials. Recerca.
  • Mobiliari
    
 3. Color i textura
   
  • Color i usuari
  • Llenguatge cromàtic
  • Color i matèria
    

Módul 3: Tallers

En aquest mòdul es desenvolupen diversos espais interiors de l’habitatge des del punt de vista conceptual i experimental.

 1. Taller: Espacio Cocina
 2. Taller Espacio Baño
 3. Taller creatiu
   

Módul 4: Treball final de postgrau. Projecte.

El Treball de fi de postgrau consisteix a desenvolupar un projecte de disseny interior domèstic en l'àmbit executiu. El projecte es treballa sobre un espai real, un habitatge o edifici existent, amb un usuari definit, amb necessitats i característiques específiques.

Es requereix que els alumnes tinguin una actitud lliurepensadora a l'hora de prendre decisions, per així generar idees i propostes d'un alt nivell d'innovació, on l'empatia i les emocions queden reflectides als resultats.

D'altra banda, l'actitud dels tutors de Projectes es receptiva amb la sensibilitat de l'alumne, donant-li suport durant el procés de disseny i ensenyant-li a controlar el seu bagatge vital i cultural, sense predeterminacions. Perseverança, curiositat, motivació i assumpció de riscos necessaris són factors determinants per aportar valor afegit i evitar la homogeneïtzació.

Amb aquesta idea, el projecte es completa amb el suport dels professionals especialistes, que prenen el rol de consultors. Durant tot aquest temps hem tractat diversos projectes de disseny interior de temàtiques molt diferents. Hem aconseguit, durant més de 10 anys, inspirar als estudiants per transformar els seus coneixements i habilitats en idees creatives, obtenint gran varietat de resultats que són el reflex de l'expressió de cada estudiant.

La majoria d'aquests projectes han superat el repte de construir-se fàcilment, si fos el cas, gràcies al gran nivell de detall aconseguit. Aquest objectiu, que la direcció del postgrau ha impulsat des del primer dia, és la millor satisfacció que, any rere any, rep el curs.

La selecció del tema del projecte és especialment important, així com els perfils variats dels seus clients. Els edificis escollits a cursos anteriors solen presentar una singularitat, com un apartament a "La Pedrera", d'Antoni Gaudí, un àtic a l' Institut Francès de José A. Coderch o un pis al gratacels Torre Colon de Barcelona .

Altres exemples de projectes que es van fer durant els últims anys són: una casa modernista al barri de Gràcia; una casa prefabricada basada en un sistema modular; un pis en la planta baixa al barri de l'Eixample; una casa de pescadors al Maresme; un magatzem a l'antic barri industrial del Poblenou (Palo Alto) reconvertit en apartaments tipus loft; un pis a l'edifici Torre Colón; una casa catalana del segle XVII, transformació d’espai de sota-coberta a l’Eixample de Barcelona, transformació d’hotel a habitatge col·lectiu, dúplex en un edifici de nova planta d’estructura de fusta ...

 • Insistir en la importància de la reflexió conceptual en la generació de l’espai, que proporciona solidesa argumental a les propostes de disseny, considerant el context estètic i cultural.
 • Destacar la conveniència de desenvolupar exhaustivament el projecte i el seu seguiment per garantir un resultat final conseqüent amb els plantejaments inicials.
 • Remarcar la importància creixent de la tècnica, en el context d’una societat més sostenible i inclusiva, que planteja  noves exigències i perspectives d’ús que modifiquen les pràctiques tradicionals.
 • El programa ofereix uns coneixements teòrics i pràctics especialitzats i actualitzats al conjunt de professionals que centren bona part de la seva activitat en el disseny d’espais interiors habitables en totes les seves varietats.
 • Promoure una actitud crítica i interpretar els referents històrics i actuals
 • Constatar la importància del rigor projectual en el procés de disseny i de construcció.
 • Fomentar criteris d’eleccions de materials i mobiliari  coherents amb el disseny d’interiors.
 • Adquirir criteris per la implantació general de les instal·lacions i sistemes d’il·luminació, amb una mirada sostenible.
 • Utilitzar materials, recursos i/o tecnologies en el disseny d’interiors de manera responsable, segura i eficient
 • Integrar els referents culturals i tecnològics en els projectes i tallers de forma innovadora i creativa
 • Elaborar un projecte de disseny d’interior coherent  i atenent als condicionaments previs (funcionals ,d’identitat del promotor i/o usuari, econòmics, constructius, socials, mediambientals...)
 • Capacitat de representació i comunicació de projectes i pensament arquitectònic.
   

Perfil d’ingrés recomanat

Dissenyadors d’Interiors, Arquitectes i Arquitectes Tècnics, Enginyers, Llicenciats en Belles Arts amb domini de programes de disseny tridimensional, perfils professionals o acadèmics amb experiència acreditada en els diferents camps d’estudi.

Requisits d'accés i criteris d'admissió

El títol requerirà com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat  o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d’estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 

Joaquim Matutano
MATUTANO

Joaquim Matutano

Professor de l'Àrea de Disseny d'Espai
Daniela Hartmann
daniela_hartmann

Daniela Hartmann

Col·laboradora de Postgrau en Disseny d'Espai Interior. Perímetres Privats.