Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball

Afronta els reptes del disseny tenint en compte la singularitat de cada espai. Aborda els objectius de cada un d'ells per cobrir les necessitats i millorar la creativitat, comoditat física i psicològica dels usuaris en el seu espai de treball.

Sol·licita informació

Afronta els reptes del disseny tenint en compte la singularitat de cada espai. Aborda els objectius de cada un d'ells per cobrir les necessitats i millorar la creativitat, comoditat física i psicològica dels usuaris en el seu espai de treball.

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Ricardo Guasch
Pep Wennberg 

Crèdits ECTS

30

Durada

Ed. Anglès: setembre a febrer
Ed. Castellà: febrer a juliol

Preu

Ed. feb. 5.550€
(+450€ preinscripció)
Ed. sep. 6.300€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Castellà o anglès

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de grau o equivalent a Disseny, Arquitectura, Enginyeria, Belles Arts, etc. Experiència professional.
Més informació

Al Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball coneixeràs que l'Interiorisme per espais de treball és una especialitat que conforme un important nínxol de feina emergent en l'exercici de la professió de dissenyadors, arquitectes i enginyers de la edificació.

Lluny de la uniformitat del passat, els nous entorns laborals corporatius, col·laboratius i formatius són llocs vius, ocupats per organitzacions que canvien al ritme trepidant amb què ho fan les noves tecnologies i els nous hàbits i mentalitats dels usuaris. Plantegen interrogants que tenen a veure en primera línia amb el mateix avanç de la societat del nostre temps.

Davant aquest avanç, el paper del dissenyador d'interiors és decisiu. En empreses, institucions, comunitats de trebal l—coworkings— i centres formatius, apareix la necessitat de generar espais que a més de funcionals,  siguin saludables i estimulants per a la creativitat. Es tracta de crear ambients idonis per a les persones que els ocupen, i que reflecteixin una determinada cultura del treball i expressin els valors diferencials de la corporació a la qual pertanyen.

El programa d'aquest postgrau dóna suport al futur professional per afrontar els reptes del disseny aplicats als espais de treball que, juntament amb l'habitatge, són els espais que habitem durant la major part del nostre temps vital.

En el curs s'exerciten intensament metodologies relacionades amb el procés creatiu del disseny interior, que es poden extrapolar a altres àmbits, i que abasten aspectes teòrics i tècnics. Aquestes competències seran aplicades en el projecte final del curs que es desenvolupa sobre un lloc real i amb un client també real.

El contacte amb la realitat del sector s'intensifica mitjançant visites a edificis i a oficines i gabinets professionals exemplars, així com a centres de producció d'equipament per a l'espai de treball, on les empreses del sector prenen protagonisme i transmeten el seu valuós background. A més, el curs compta amb un elenc de professors especialitzats amb una àmplia trajectòria professional i amb l'aportació de conferenciants de prestigi internacional.

L'actualitat del curs Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball (programa, projectes, professorat, conferències, visites a empreses del sector) es pot trobar en aquesta web. També és possible fer un seguiment en Facebook i en Instagram, així com al propi blog, que inclou textos de referència, i altres documents d'interès relacionats amb la temàtica del curs.

Mòduls Temàtics

 • Percepcions de l'espai interior
  • Assignatura 1: Aspectes relacionats amb la percepció sensible de l'interior
   • La llum com actiu en la conceptualització de l'espai
   • Noves textures, nous significats
   • Sobre el color
   • Atmosferes
     
  • Assignatura 2: Disseny centrat en l'usuari
   • Interiors saludables.
   • Disseny inclusiu. Accessibilitat universal.
   • Disseny biofílic. Analogies i mimesi.
   • Ergonomia activa.
  • Assignatura 3: Construcció i forma
   • Elements i sistemes
   • Processos

Treball individual i en equip: elaboració d'un prototip d'espai autocontingut per a la concentració; reunió informal; o relaxació a l'entorn de treball.

 • Configuracions espacials a l'entorn laboral
  • Assignatura 1: Estratègies d'organització de l'espai
   • Evolució històrica i geografia recent dels edificis d'oficines.
   • Dispositius arquitectònics i organització de treball en relació amb els nous comportaments.
   • Organització de l'espai. Operadors projectuals.
   • Configuracions espacials: Estacions de treball; Espais comuns; Trobada informal; concentració
  • Assignatura 2: Criteris bàsics per a la planificació
   • Components: Circulació; treball en equip; treball individual, reunió, intercanvi
   • Zonificació i ràtios d'ocupació
   • Mecanització de l'ambient
  • Assignatura 3: Interiorisme corporatiu. Emocionar des del principi
   • Comunicació i disseny d'interiors
   • Disseny per a la companyia -disseny per als usuaris

Treball en equip: Pràctica sobre diferents configuracions espacials en l'entorn laboral. Es desenvolupen diversos esquemes que inclouen: ajustos dimensionals, mitjançant diagrames de circulació i d'ocupació (inclou hipòtesi de mobiliari); diagramació bàsica dels diversos sistemes d'instal·lacions; expressió del caràcter i atmosfera de l'espai relacionat amb la identitat corporativa.
 

 • Projecte
  • Equipament per al lloc de treball
   • Assignatura 1: Equipament mobiliari
    • Elecció de mobiliari contract i personalització. Disseny de mobiliari propi
   • Assignatura 2: Il·luminació
    • Elecció i integració de lluminàries en el projecte d'il·luminació
   • Assignatura 3: Gràfica aplicada
    • Imatge corporativa
    • Senyalística
   • Assignatura 4: Materials i elements constructius de sistema
    • Materials de revestiment. Catalogació i homologació de productes
    • Processos de producció de divisòries i accessoris

L'avaluació d'aquest mòdul s'integrarà en l'avaluació del Projecte final. Els professors d'aquest mòdul s'incorporen a les tutories de projecte a manera de consultors.
 

 • Tècniques de condicionament de l'espai
  • Assignatura 5: Espais connectats
   • Gestió de veu i dades; Internet de les coses; Realitat virtual; Realitat augmentada
     
  • Assignatura 6: Mecanització de l'entorn
   • Criteris de regulació per al confort acústic, lumínic i tèrmic
   • Seguretat i prevenció. Protecció al foc
   • Manteniment i reposició; serveis operatius

L'avaluació d'aquest mòdul s'integrarà en l'avaluació del Projecte final. Els professors d'aquest mòdul s'incorporen a les tutories de projecte a manera de consultors.


Desenvolupament projecte

 • Projecte d'implantació d'un espai de treball en un local preexistent
  • El Projecte Final consisteix a resoldre la implantació d'un espai interior per a usos corporatius, col·laboratius o formatius
  • El projecte s'afronta des d'una òptica contemporània, realista i alhora innovadora, posant en joc criteris avançats sobre la gestió dels recursos en l'entorn laboral i la seva repercussió en el disseny de l'espai interior
  • El nivell de definició del projecte va des de la conceptualització inicial, passant pel desenvolupament executiu, fins a la definició dels detalls que justifiquin la solvència tècnica de la proposta
  • En el projecte es treballa sobre un lloc real, un edifici preexistent de característiques singulars, i amb un programa contrastat les dades del qual s'han agafat de les necessitats reals de les empreses.

Al llarg d'aquests anys s'han pres com a model, entre altres, els briefing d'empreses com ara: La gestora d'obres de La Caixa; el Consorci d'Educació de Barcelona; la companyia de branding Morillas Associats; el grup de teatre La Perla 29; la companyia multinacional de serveis AGBAR; la Fundació Arrels; la Fundació Privada Sant Pau; l'editora de disseny Santa & Cole; l'empresa de publicitat SCPF-SOFA; el RACC; el RCD Espanyol de Barcelona.

Els programes per a aquestes empreses s'han desenvolupat en edificis destacats de Barcelona com el World Trade Center, al port; les escoles noucentistes Pere Vila, per Arc de Triomf; l'edifici Media-Tic al barri tecnològic 22 @; la torre AGBAR, de Jean Nouvel; un pavelló del Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau; el conjunt d'arquitectura racionalista de Belloch; el RCDE Stadium i altres bons exemples d'arquitectura urbana barcelonina dels segles XIX, XX i XXI. Podem dir que, donat el cas, els projectes estarien preparats per al seu desenvolupament executiu i la posterior posada en obra.

 

Altres activitats

 • Visites a edificis i interiors corporatius i a empreses productores d'equipament especialitzat per a l'espai de treball
 • Diverses conferències impartides per professionals destacats en el context nacional i internacional del sector. El curs ha comptat amb la participació de nombrosos conferenciants de prestigi internacional, com ara Sevil Peach, Roland Bouroullec, Iñaki Ábalos, Alejandro Zaera, Carlos Ferrater, Fermín Vázquez (b720), Nic Bewick (Michelle de Lucchi Studio), Francisco Vázquez (3G Office), Roberto Feo i Rosario Hurtado (L'Últim Crit), Gerard Sanmartí (La Granja Design) i Raphael Gielgen (Vitra), entre d'altres
 • Estudiar en profunditat les característiques específiques de producció de diversos mètodes de disseny en relació amb l'espai de treball.
 • Descobrir els requeriments de les entitats corporatives.
 • Valorar l'impacte de les noves tecnologies en l'adequació de l'espai físic.
 • Assimilar els valors socials i culturals emergents, que constitueixen la base dels criteris d'implementació, mitjançant l'estudi de les disciplines que componen: ergonomia, ecologia, economia, sociologia, antropologia i el seu impacte en el procés de disseny.
 • Utilitzar el coneixement de forma creativa, com correspòn a la propia noció de disseny.
 • Comprensió dels condicionants que intervenen a l' implantació dels espais de treball - tecnologia, nous valors socials, nous comportaments, objectius empresarials.
 • Sensibilitat per donar un caràcter diferenciador a l'espai com resposta als condicionants mitjançant el domini dels registres de la llum, la matèria, i el color.
 • Capacitat per traslladar els condicionants a l'organització dels espais, mitjançant  les estratègies pròpies de l'art i de la distribució.
 • Coneixement profund de les diferents parts de l'espai de treball.
 • Domini de les dimensions bàsiques de parts i elements i control de les característiques bàsiques dels sistemes de condicionament de l'espai.
 • Domini de les fases de treball i de la planificació professional dels projectes.
 • Capacitat per treballar tant en equip com autònomament.
 • Capacitat per aportar solucions específiques a problemes complexos.
 • Gestió eficaç del temps.
 • Capacitat per realçar el valor dels projectes mitjançant una bona representació gràfica i oral.
 • Actitud propositiva més enllà de les solucions habituals.
Dr. Ricardo Guasch Ceballos
ricardo_guasch

Dr. Ricardo Guasch Ceballos

Director del Màster de Disseny d'interiors per a Hotels, Bars i Restaurants
Director del Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball
Codirector del Màster en Disseny de l’Espai Interior
Pep Wennberg
pep-wennberg-ok.png

Pep Wennberg

Codirector del Màster en Disseny de l'Espai Interior (edició en anglès