Postgrau en Disseny de Bars i Restaurants

Especialitza't en el disseny d'interiors en l'àmbit de la restauració gastronòmica, i crea propostes que col·laborin a la percepció d'una experiència única per a l'usuari, a partir d'un coneixement consolidat del sector de l'interiorisme.

Sol·licita informació

Especialitza't en el disseny d'interiors en l'àmbit de la restauració gastronòmica, i crea propostes que col·laborin a la percepció d'una experiència única per a l'usuari, a partir d'un coneixement consolidat del sector de l'interiorisme.

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de Bars i Restaurants.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Ricardo Guasch

Crèdits ECTS

30

Durada

Setembre a febrer 

Idioma

Castellà

Preu

5.800€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de grau o equivalent. Coneixement bàsic en programari 3D de disseny d'interiors. Experiència professional, carta motivació i currículum.
Més informació

L’interiorisme de restaurants no és una especialitat fàcil. Per les seves característiques especials, basades en la relació íntima entre producció i consum que té com a objectiu el benestar del comensal i la percepció d’una experiència única, l’àmbit de la restauració requereix una preparació específica que és la que justifica aquesta proposta docent.

El Postgrau en Disseny de Bars i Restaurants és un curs especialitzat que pretén formar professionals del disseny d’interiors en relació amb la gastronomia, i aborda la profunditat de l’especial casuística d’aquest sector dinàmic i puixant. Forma gent preparada per donar resposta i fer propostes a diferents clients, tot aportant un plus tangible i intangible a l’expectativa de negoci, des del seus coneixements sòlids del sector.

Aquesta subespecialització de l’interiorisme és una novetat formativa que ve motivada per la situació real del sector de l’interiorisme, cada cop més diversificat i exigent.

Aquest Postgrau innova l’actual dinàmica formativa, sumant a la tradicional didàctica disciplinar del disseny, la del sector gastronòmic, ja que generalment el projectista es veu involucrat en la resolució de necessitats, no només per part del client promotor, sinó possiblement (a vegades coincideix) amb el xef del local.  És necessari, doncs, tenir una capacitació que inclogui la perspectiva del sector hostaler per comandar funcionalment el local.

Aquest enfocament era pràcticament irrellevant fins fa poc;  es dissenyaven bars i restaurants generalment segons el desig creatiu del projectista que, a més a més, no s’involucrava en zones de servei com ara la cuina. Actualment, el dissenyador s’ha d’implicar en tot l’espai de forma integral. No es tracta de perdre llibertat, sinó de conjugar-la amb els inputs del gestor a fi d’estendre i millorar els resultats funcionals i formals per al client final.

El Postgrau en Disseny de Bars i Restaurants també és un complement excel•lent per a qualsevol interiorista o arquitecte d’interiors, no només per exercir feines al sector de la restauració, sinó també per poder aplicar els coneixements adquirits a cuines i menjadors d’habitatges unifamiliars. Molts dels aspectes tractats són transportables de l’àmbit de la restauració pública al domèstic. De fet, què són els bars i restaurants si no l’extensió a un espai públic dels nostres anhels més privats, àmbits d’una domesticitat alternativa?

El Diploma de Postgrau en Disseny de Bars i Restaurants s'estructura en els mòduls següents:

Mòdul 1. Disseny efímer. Pop-up bar

Procés creatiu

 • Treball en equip: Disseny d'un bar pop-up per a usos efímers en un lloc donat.


Mòdul 2. Disseny narratiu. Bar 

Narrativa de l'espai interior

 • Nocions bàsiques sobre el naixement dels restaurants i bars, i la seva evolució fins als nostres dies. Anàlisi específica dels bars i restaurants de Barcelona / Catalunya / Espanya des dels anys 80 com un fenomen singular.
 • Treball individual: El bar com garito en la literatura, la pintura i el cinema. Reconeixement integral d'un model i generació d'una imatge com a expressió sintètica d'un relat de bar. Inclou detalls constructius de la secció de la barra de bar.

L'avaluació d'aquest mòdul es farà sobre el treball individual.

Mòdul 3. Concept Design. Espai gastronòmic 

Anàlisi

 • Anàlisi de l'encàrrec. Relació amb el client, el tipus de negoci. L'interlocutor principal: el xef, el bàrman. Anàlisi de la zona, tipus de producte, tipus de menjar, nivell econòmic, tipus d'operativa, capacitat i aforament. Competència, oportunitats d'innovació. Legislació vigent aplicable.

Concepte

 • Cerca del motiu (Concept History) que abastarà el projecte en totes les seves facetes. Motius inspiradors, pluja d'idees, tematització. Perspectiva mediambiental, ecodesign aplicat. Posada a prova del concept en l'organització espacial del restaurant
 • Treball en equip: Exercici de caràcter projectual: Proposta de model innovador de restaurant en funció del concepte, en un lloc concret.

L'avaluació d'aquest mòdul es farà sobre els lliuraments del treball en equip.

Mòdul 4. Projecte final. Restaurant 

4.1. Requisits tècnics

 • Implantació

  • Anàlisi i desenvolupament de les diferents parts d'un projecte de restauració. Distribució de la planta, accessibilitat, fluxos de clients, servei i mercaderies. Zonificació: espai de menjador, zona de cuina, office, vestuari, caixa i àrees de servei, lavabos, emmagatzematge, escombraries, etc.
 • Sistemes

  • Incorporació de les instal·lacions. Instal·lació elèctrica. Instal·lació de lampisteria. Instal·lació de gas. Sanejament i desguassos. Extracció de fums. Aire condicionat i renovació d'aire. Instal·lació musical. Instal·lació de llocs de servei. Càmeres. Alarma. Domòtica. Previsió de manteniment.
  • Seguiment de la construcció i decisions in situ. Detalls d'obra, modificacions. Final d'obra. Millores posteriors d'ús.

L'avaluació d'aquest mòdul s'integrarà en l'avaluació del Projecte final.

4.2. Mobiliari i equipament. Canal Contract

 • Mobiliari

  • Elecció de mobiliari contract i personalització. Disseny de mobiliari propi.
 • Equipament i decoració

  • FF&E (Furniture, Fixtures and Equipment). Elecció i integració de lluminàries en el projecte d'il·luminació. Selecció o integració del parament i elements de la taula.
  • Elements de decoració. Encàrrec o selecció i integració d'obres artístiques. Integració de la senyalització i retolació.
 • Materials

  • L'avaluació d'aquest mòdul es ponderarà entre el treball individual proposat i l'aplicació dels seus continguts en el projecte final. Els professors del mòdul complementaran les tutories del projecte.
  • Tipologies actuals més comuns. Tendències internacionals recents. Mapa esquemàtic del sector.
 • Models

  • Revisió de les recents edicions dels Restaurant & Bar Design Awards. L'avaluació d'aquest mòdul s'integrarà en l'avaluació del Projecte final.

4.3. Projecte

Es proposarà als alumnes el desenvolupament d'un projecte de restauració en un local real de Barcelona. S'assignarà als alumnes una tipologia gastronòmica determinada per desenvolupar el seu projecte: restaurant d'autor (cuina creativa), restaurant de cuina catalana casolana o bé restaurant de cadena de fast-food ecològic de qualitat. El local s'haurà de resoldre íntegrament. El projecte s'elaborarà sobre la base de les nocions impartides en els mòduls 1 a 4 per interrelacionar els avenços lectius amb la praxi de l'encàrrec.

 • El curs té com a objectiu formar professionals del disseny d’interiors per a l’àmbit gastronòmic en la seva concepció més àmplia. Aconseguir una interrelació fructífera entre el professional i els diferents actors que intervenen en el negoci del sector gastronòmic.
 • Entendre les necessitats dels promotors, però també la dinàmica del personal (cuiners, barmans, cambrers, personal de sala, etc.) i, evidentment, els desitjos dels clients.
 • Aconseguir una preparació creativa per dur a terme els encàrrecs des d’una perspectiva conceptual sòlida que aporti un fil conductor amb el desenvolupament tècnic posterior del projecte.
 • Dotar de coneixements amplis sobre el sector d’equipament tècnic de cuines, així com del canal Contract, elements constructius, i mobiliari i il·luminació especialitzats en menjadors i zones de bar.
 • Adquirir les nocions necessàries i els criteris bàsics sobre els sistemes tècnics i les instal·lacions que intervenen en aquest tipus de locals: climatització, evacuació de fums, prevenció d’incendis i altres serveis amb una atenció especial als criteris d’il·luminació, l’aïllament i el control acústic.
 • Saber resoldre tant els projectes d’interiors de nova planta com els que consisteixen en el redisseny total o parcial d’un local. El ràtio de reformes d’aquesta mena de locals acostuma a ser elevat (cada 10 anys), tant si funciona bé, per aconseguir optimitzacions i manteniment, com per revisar el disseny i trobar noves fórmules d’èxit.
 • Conèixer en profunditat la casuística del sector de la restauració en totes les seves modalitats: restaurants de diferents categories –des del luxe fins al menú diari-, menjadors, bars de diferents modalitats, fast-food, barres de bar, food corners, fast-food courts, food markets, botigues de degustació, cantines de menjar i beguda, fixos o mòbils, terrasses, etc. Es tracta d’una anàlisi no només des del punt de vista dels requeriments arquitectònics i de disseny, sinó també des del punt de vista funcional (cuiners, caps de sala) i de la propietat, d’acord amb els diferents tipus d’explotació triats.
 • Conèixer de primera mà els diferents projectes gastronòmics, amb vivències reals que contemplin tots els factors. Garantir la confiança en la capacitat projectual, analitzant casos reals i assajant un projecte veraç fins a l’últim detall.
 • Familiaritzar-se i ser capaç de poder dur a terme un projecte en qualsevol context i país, des de la comprensió de la tensa relació que hi ha entre local i global.
 • Capacitat per generar  propostes innovadores i creatives dins de l’àmbit objecte del programa.
 • Capacitat d’anàlisi per la indagació documental sobre el camp específic d'aquest programa d'estudis.
 • Comprensió de la casuística empresarial del sector al moment actual.
 • Capacitat per avaluar un encàrrec professional del sector en qualsevol de les seves tipologies i reconèixer les necessitats reals del client.
 • Domini de tot el procés creatiu des de la conceptualització fins a la realització del projecte i el seu perceptiu manteniment.
 • Resoldre la integració de totes les instal·lacions tècniques i equipaments que conflueixen en el projecte.
 • Control de les diverses disciplines implicades, com ara mobiliari, gràfica aplicada, il·luminació, etc.
 • Bona resolució en l'expressió pública d'idees i projectes propis.
 • Coneixement de les fases de treball i realització d'un projecte professional en l'àmbit del disseny interior corporatiu.
 • Domini de la relació amb els agents involucrats en el projecte.
 • Capacitat per el treball en equip.
Dr. Ricardo Guasch Ceballos
ricardo_guasch

Dr. Ricardo Guasch Ceballos

Director del Màster de Disseny d'interiors per a Hotels, Bars i Restaurants
Director del Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball
Codirector del Màster en Disseny de l’Espai Interior