Postgrau en Concepte de Producte

Treballa amb dues tipologies de projectes: una des de la vessant experimental del disseny, i l'altra des de la dimensió professional d'una consultoria externa. Participa alhora en workshops amb tècniques i materials exclusius.

Sol·licita informació

Treballa amb dues tipologies de projectes: una des de la vessant experimental del disseny, i l'altra des de la dimensió professional d'una consultoria externa. Participa alhora en workshops amb tècniques i materials exclusius.

Titulació

Diploma de Postgrau en Concepte de Producte.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Josep Puig

Crèdits ECTS

30

Durada

Setembre a febrer

Preu

5.800€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Castellà

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de grau o equivalent a Disseny o Enginyeria en Disseny Industrial.
Més informació

El Postgrau en Concepte de Producte és un curs professionalitzador que proposa als seus estudiants dues tipologies de projectes de disseny. Al mateix temps, en els mòduls de Concepte, Gestió i Representació, paral·lelament a Workshops exclusius, s'ofereixen els recursos necessaris per afrontar la seva realització. Els continguts d'aquests mòduls tenen una perspectiva àmplia i també s'orienten cap a altres necessitats de l'activitat professional.

Uns d'aquests projectes són de recerca, es realitzen individualment i permeten que els estudiants accedeixin a conceptualitzar des de l'àmbit del Disseny Experimental, com una iniciació a la Recerca en Disseny. Altres d'ells, que també tenen un enfocament d'exploració i experimentació, estan orientats a resoldre requeriments que ens plantegen les empreses. Fins a 2022 hem treballat amb prop de trenta firmes nacionals i internacionals que ens han encarregat temes de prospecció dins dels seus àmbits respectius. Elisava és una de les escoles pioneres en l'aplicació del Disseny Experimental en projectes acadèmics.1 Des de mitjans dels anys vuitanta treballem amb aquesta classe de projectes per obtenir informació anticipada sobre l'aplicació de noves tecnologies i materials, en la configuració de la forma i en la interacció dels productes industrials.

El Postgrau és un banc de proves per a anticipar i assajar solucions que han de satisfer noves necessitats. Aquest Know-how, relacionat amb les tècniques actuals de creativitat i UX, ofereix una oferta completa per a la conceptualització en disseny .

1. Puig, J. (2018). Perceiving the Future: Experimental Design at ELISAVA 1986-1992. ICDHS 10th+1. Barcelona

Mòdul concepte

 • Producte. Experiència. Servei
  • Treballem en base a un enfocament de disseny centrat en les persones.
   • Descobriment i observació
   • Anàlisi
   • Creació, prototipatge i interacció
   • Presentació de propostes
     
 • Mapa del disseny
  • Breve recorrido por la historia contemporánea del diseño en España.
  • Visita al Museu del Disseny. Mapa de corrientes y tendencias actuales.
    

Mòdul projecte

 • Projecte empresa
  • Com s'enfronta un projecte de disseny des de la posició d'un estudi professional? En l'assignatura es treballa amb projectes reals per obtenir conceptes de disseny viables.
  • Es busca l'acord i la concurrència d'interessos amb empreses representatives de l'actual model de gestió i producció en un context globalitzat.
  • Consisteix en realitzar projectes de conceptualització regulats mitjançant uns convenis de col·laboració que siguin interessants per a l'alumnat, l'empresa i l'escola.
    
 • Projecte d'investigació: projecte individual de tipus acadèmic on a partir d'una problemàtica general s'enfronta el repte de respondre a la pregunta de recerca mitjançant dissenys experimentals.
   
 • Workshop: és un format de treball intens, on, immersos en la dinàmica de treball seqüencial, ens permet extreure tot el suc a la nostra capacitat de generar idees.


Mòdul representació

 • Expressió digital
  • Optimitzar la capacitat de comunicar qualsevol idea creativa a través de sistemes de representació comprensible per a interlocutors professionals, explotant les possibilitats del món virtual 3D.
  • Conèixer les necessitats actuals i els recursos informàtics que s'utilitzen en l'àmbit del disseny de producte.
    
 • Sketching
  • El curs proporciona les eines bàsiques de dibuix a mà alçada per la representació de conceptes de disseny durant la fase de treball i, fins i tot, per a les presentacions finals.
  • Ajuda a perfeccionar la tècnica d'aquells que ja tenen recursos adquirits.
    
 • Models
  • Assistència per a la realització de maquetes de treball i de presentació dels diferents projectes realitzats en el curs.
  • Donar sentit a la maqueta de treball com a element actiu dins del procés de disseny.
    
 • Forma de presentar
  • Recursos de disseny gràfic per a la composició de memòries, plafons i projeccions.
    

Mòdul gestió

 • Gestió
  • Capacitar el dissenyador per poder dur a terme i dirigir el procés de disseny amb eficàcia.
  • Un mapa pràctic d'introducció als elements necessaris per fer front a la relació amb el client, aprendre els models de pressupostos, contractació i retribució. La figura del gestor de disseny, el sector serveis, etc.
    
 • Protecció del disseny
  • Conèixer la situació actual de la protecció i registre del disseny industrial en el panorama nacional i internacional.
  • Recursos i estratègies per a protegir les creacions.
    
 • Recursos de comunicació
  • L'expressió oral del projecte. Actitud i recursos per a les presentacions en públic.
  • Planificar la comunicació professional.
 • Potenciar la fase inicial del procés de disseny mitjançant:
  • L'aplicació de tècniques de creativitat.
  • Recursos de disseny centrat en l'usuari.
  • Mètodes de disseny experimental. 
 • Conèixer la situació actual del disseny de producte, a través dels dissenyadors participants en el curs procedents de les agències i estudis més rellevants del sector. 
 • Experimentar els coneixements adquirits mitjançant la realització de projectes reals amb empreses. Aquestes empreses són productores i tenen el seu centre de decisió a Espanya. Col·laborem amb firmes representatives de diversos sectors del producte industrial.
 • Proporcionar coneixements sòlids sobre les últimes tecnologies de la indústria i els diferents materials que ofereix el mercat, per tal de desenvolupar el producte de la manera més senzilla, efectiva i econòmica.
 • Conèixer la viabilitat tecnològica i els costos de producció d'un projecte per poder prendre les millors decisions durant el seu desenvolupament.
 • Estudiar i valorar les decisions concretes que es prenen en un projecte de desenvolupament de producte a través de l'exposició i la discussió de projectes reals realitzats per empreses.
 • Aprendre a utilitzar diferents eines de CAD (Computer Aided Design) / CAE (Computer Aided Engineering) que permeten representar, visualitzar i simular el comportament d’un producte, per tal de garantir la viabilitat i el correcte funcionament del producte final.

Transversals:

 • Capacitat per treballar amb equips multidisciplinars per la gestió de nous productes.
 • Capacitat d’identificar oportunitats i definir conceptes de disseny.
 • Capacitat per treballar amb equips multidisciplinars per la gestió de nous productes.

Específiques:

 • Capacitat per realitzar projectes de nous productes, des de la fase conceptual fins el desenvolupament tècnic.
 • Capacitat de valorar les implicacions funcionals, estètiques, culturals, tecnològiques, econòmiques i de comunicació del nou producte a desenvolupar.
 • Capacitat d’aplicar les tècniques creatives de referència, així com els recursos d’expressió i gestió més efectius.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits de selecció de materials, processos de transformació i simulació estructural i cinemàtica, al projecte de redisseny o d’optimització d’un producte.
 • Capacitat d’utilització dels prototips com a eina de validació dels projectes d’empresa realitzats.
 • Capacitat per aplicar les eines de CAD/CAM/CAE, per generar qualsevol geometria 3D, imatges renderitzades de qualitat i vídeos de muntatge i funcionament del producte.
Josep Puig
josep_puig

Josep Puig

Director del Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte
Director del Postgrau en Concepte de Producte