Notícies

Què és el disseny per a una AI responsable?

Data:
Foto d'Alan Warburton / © BBC / Better Images of AI / Nature / CC-BY 4.0.


La intel·ligència artificial (IA, en anglès “AI”) té els seus primers inicis a finals de la dècada dels 50 com a disciplina científica dirigida a simular diferents formes d’intel·ligència utilitzant màquines. Des de llavors el terme AI s’ha emprat igualment per periodistes de la tecnologia, programadors, artistes dels nous mitjans, inversors, polítics i escriptors de ciència-ficció per referir-se de maneres variades a una fascinant especulació: que funcions cognitives com ara aprendre, raonar, percebre o fins i tot la creativitat es poden descriure i modelar amb tanta precisió que seria possible reproduir-les utilitzant ordinadors.

Durant els últims 10 anys, el creixement exponencial de tecnologies de col·lecció de dades d’escala planetària, la potència computacional i una cultura dels mitjans amb dades han permès un ampli ventall d’aplicacions exitoses dels sistemes AI en àrees com la comprensió natural de llengües o el reconeixement de veu i imatges. Accelerant així l’adopció a una escala sense precedents d’aquests sistemes en indústries per l’automatització de processos, tasques i decisions, donant lloc a reptes ètics, socials i ambientals crucials i interrelacionats als sectors públics i privats, que explorarem més profundament en el nou Màster en Disseny per a una Intel·ligència Artificial Responsable.

En anys recents, diferents institucions de recerca, governs i companyies privades d’arreu del món, han desenvolupat projectes de recerca robusts per dissenyar principis, guies, metodologies i eines per sistemes i pràctiques d’AI ètics, responsables i fiables sovint adreçats com el camp emergent del “ Responsible AI”.

Les pràctiques “Responsible AI” pretenen entendre l’AI com a sistemes sociotècnics per estudiar els diferents impactes que tenen en la societat i el planeta, mentre dissenyen teories, marcs, mètodes i altres eines per un desenvolupament, desplegament, govern i ús de sistemes d’AI ètic, legal i sostenible. 

Quines feines pots obtenir amb un màster en disseny per a una intel·ligència artificial responsable?

L’àmplia implementació i escala dels sistemes d’AI a la societat, està alimentant una creixent necessitat de professionals que puguin pensar àmpliament i críticament mentre es comuniquen de forma intel·ligible sobre l’AI, la presa de decisions automàtiques i les seves implicacions ètiques, ambientals, culturals i socials, tant dins les empreses tecnològiques desenvolupant aquests sistemes com en sectors públics i privats.

Com a especialistes en Disseny per AI responsable/fiable o especialistes en ètica digital, als graduats se’ls equiparà i posicionarà per avançar les seves carreres en el sector tecnològic, com també en la seva intersecció amb àrees com els mitjans, la consultoria, l’elaboració de polítiques, la innovació pública, els serveis financers o la sostenibilitat.
 

Foto d'Alan Warburton / © BBC / Better Images of AI / Virtual Human / CC-BY 4.0.


Quines escoles ofereixen màsters en Design for Responsible AI?

A Elisava estem llençant el primer i únic programa de màster centrat en la intersecció entre el disseny i la intel·ligència artificial amb un èmfasi en l’AI fiable, examinant l’ethical AI i els dilemes ètics que estan sorgint a Europa i altres regions pretenent regular com els sistemes d’AI que estan desplegats a la societat.

A part d’un ampli i creixent ventall de màsters centrats en les dimensions tècniques de l’AI, que tenen forts components d’informàtica, matemàtiques i ciència de dades, en els últims dos anys alguns centres de recerca i universitats, particularment al Regne Unit, han llançat màsters centrats en la intersecció entre la filosofia, l’ètica i l’AI.

Altres universitats també han llançat programes semblants centrats en el govern de l’AI en el sector públic, però actualment no hi ha ofertes sobre la intersecció entre Disseny i AI responsable.

Què puc fer amb un Master in Design for Responsible AI?

El Màster en Disseny per una Intel·ligència Artificial Responsable pretén adreçar aquesta necessitat amb un programa a mitja jornada per a professionals interessats a desenvolupar habilitats en recerca creativa, anàlisi de context, pensament crític i storytelling, i presa de decisions estratègica mentre s’investiga les múltiples maneres en què sistemes d’AI impacten les nostres vides diàries. Comprometent-se amb qüestions complexes emergents d’àrees temàtiques més amplies relacionades amb les tecnologies digitals en la sostenibilitat, ètica i justícia social des d’una perspectiva interseccional i transdisciplinària.

El programa es basa parcialment a partir dels coneixements i recomanacions del ‘Framework for Trustworthy AI Education’, part del projecte Erasmus+ ‘Trustworthy AI’, amb l’objectiu de facilitar la introducció de les High-Level Expert Group’s Guidelines on Trustworthy AI (EUCommission, 2018) dins l’educació superior a diverses disciplines i alienat amb l’estratègia digital de la UE, que emfatitza la necessitat de formar professionals que puguin “donar forma a la tecnologia respectant els valors europeus” (EU, 2020).

Per què s’utilitza un Master in Design for Responsible AI?

Hi ha una creixent necessitat en el sector privat i públic, particularment a Europa, de proporcionar treballadors de la tecnologia d’entorns tècnics i no-tècnics amb un conjunt transversal de capacitats i mentalitats per aprendre col·lectivament com transformar principis (maneres de pensar) com ara la transparència, la justícia i l’equitat, la no-maleficència, la responsabilitat i la privacitat en accions (maneres de fer) per avaluar i mitigar riscs, augmentar l’alfabetització dels mitjans digitals en el públic general i aprendre les millors formes en què la humanitat pot fer servir aquestes poderoses tecnologies per adreçar les implicacions socioecològiques de l’emergència ambiental i fer possible les Metes de Desenvolupament Sostenible de l’ONU pel 2030.

Quina universitat ofereix un bon programa de Master in Design for Responsible AI?

El Master in Design for Responsible AI d’Elisava és fins ara l’únic programa de màster per a professionals amb formació en digital service design, strategic design and communications, interaction design, cultural management, ciències polítiques, innovació social, periodisme, trend research, ciència de dades o altres disciplines tècniques com ara la ciència de dades o la informàtica relacionades amb sistemes d’AI, que estan treballant en diferents àrees de l’economia digital, dirigint o participant en projectes de transformació digital a institucions públiques i organitzacions del sector privat.

Més informació sobre el Màster en Disseny per una Intel·ligència Artificial Responsable.