Notícies

Comença la 7a edició de l'enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris i superiors catalans

Data:


Del 8 de gener al 31 de març de 2020, més de 78.000 persones titulades del sistema d'educació superior català seran enquestades per conèixer la seva inserció laboral


Tots els centres propis i adscrits de les universitats catalanes i centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors equivalents a grau, per mitjà d’AQU Catalunya, inicien el 2020 la setena edició de l’estudi d’inserció laboral de la població titulada del sistema d'educació superior català, estudi triennal (2001, 2005, 2008, 2011, 2014 i 2017) que té com a objectiu principal recollir informació a escala de titulació per poder millorar els plans d’estudis oferts.

L’enquesta pregunta per aspectes com ara l’ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’ocupació, etc.), la qualitat de l’ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera o mobilitat, entre altres aspectes).

Entre les sis edicions realitzades de l’estudi s’han generat més de 100.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa. En aquesta edició comptem amb un 14% d’increment en la població analitzada respecte de l’edició del 2017. I com a novetat, destaca que s’enquestaran també les persones que van participar a l’edició de l’enquesta de 2005, per tal de conèixer les diferències de gènere en la seva inserció laboral 20 anys després de finalitzar els seus estudis.

Les promocions objecte d’estudi són: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis l’any 2016 (excepte els de Medicina, que són de l’any 2013), els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2015 i 2016, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2015 i el 2016, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2015 i el 2016.

La població de referència a enquestar és de gairebé 78.000 persones i la mostra que es preveu assolir és de més de 35.000 persones. Els resultats es presentaran previsiblement el juliol del 2020.

Per ampliar aquesta informació i recollir declaracions, us podeu posar en contacte amb Comunicació d’AQU Catalunya, per telèfon (93 268 89 50) o per correu electrònic (comunicacio@aqu.cat).

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies