Notícies

Com fer una webgrafia?

Data:

Ja fa anys que el concepte de webgrafia s'ha convertit en una extensió del que tradicionalment entenem com a bibliografia. Avui dia, a més de citar llibres o documents en paper, acudim a les referències digitals per preparar la majoria de treballs o articles acadèmics. Per això, en el post d'avui, repassem què és i com fer una webgrafia.

Bibliografia i webgrafia

Tal com t'expliquem en el post sobre com fer una bibliografia, un treball acadèmic ha d'estar ben documentat i, per això, cal recórrer a la informació ja existent en llibres, articles científics i, fins i tot, en pàgines web. En aquest sentit, cal destacar que totes les fonts que consultem per realitzar un treball han d'estar citades en aquest.

És important que recordis que l'absència o la mala elaboració d'una webgrafia i bibliografia pot comportar que part de la feina realitzada es consideri plagi. Per tant, encara que moltes vegades no se li doni la importància necessària, elaborar correctament una bibliografia i webgrafia és bàsic per assegurar l'èxit a l'hora de presentar qualsevol document acadèmic.

Què és una webgrafia?

Una webgrafia és un llistat conformat, a mode de bibliografia, per recursos electrònics com ara pàgines web, blogs, fòrums i altres llocs web d'internet. Per tant, tot i que presenten clares diferències amb una bibliografia, hi ha un cert debat al voltant de si s'han de plantejar com una sola unitat o com dos apartats diferents dins d'un document acadèmic. També hi ha certes discrepàncies sobre com fer una webgrafia. A continuació, exposem alguns dels consells més generalitzats a l'hora de plantejar-se com citar pàgines web, blogs, wikis o fins i tot comentaris en xarxes socials.

Com es fa una webgrafia?

Com comentem, tot i que ja fa anys que es recorre a referències web, no hi ha un sistema de presentació o construcció totalment normalitzat sobre com fer una webgrafia. Habitualment, se situa al final del treball, després de la bibliografia i de manera numerada. A més, la manera d'estructurar les webgrafies es recolza en les normes de presentació més formals com les APA o les Vancouver.

Exemple de webgrafia

D'aquesta manera, segons les normes APA la forma de citar correctament un recurs web seria la següent:

Autor si es coneix (any). Títol del recurs en cursiva [En línia]. Recuperat de: ruta URL. [Consultat el dd/mm/aa]. Un exemple seria: Elisava. (2021). TFM: Què és i com s'ha de fer?. Recuperat 31 de juny de 2021, des de https://www.elisava.net/noticies/tfm-que-es-i-com-sha-de-fer

Per tant, hi ha diversos formats reconeguts per les cites webgràfiques. No obstant això, l'objectiu de tots ells és el mateix: la normalització de l'ús del recurs. Cal destacar que l'elecció d'un format o un altre dependrà, principalment de la tipologia de treball.

Finalment, pots trobar més exemples de webgrafia i informació sobre com citar un lloc web amb l'estil APA al següent enllaç. Recorda que, davant qualsevol dubte, també pots acudir a la nostra biblioteca, ja sigui presencialment o consultant l'enllaç.