Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà

Adquireix coneixements del disseny de mobiliari industrial per cobrir les necessitats dels usuaris en els seus espais de treball, contract i mobiliari urbà.

Sol·licita informació

Adquireix coneixements del disseny de mobiliari industrial per cobrir les necessitats dels usuaris en els seus espais de treball, contract i mobiliari urbà.

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Elisava.

Direcció

Ricard Ferrer

Crèdits ECTS

30

Durada

Set 2019 a feb 2020.
Dm, Dx i Dv, 17.00-21.15 h.

Idioma

Castellà

Preu

Curs 2019-2020: 5.270 € (més 400 € en concepte de drets de preinscripció).
Finançament i beques

Requisits d'admissió

 • Títol universitari o graduat en Arquitectura, Enginyeria de producte, Disseny de producte o d'espai interior.
 • Experiència professional acreditable.
 • Domini de programes de planificació o disseny 2D o 3D.
  Accés i admissió

Com podem crear mobiliari capaç de resoldre les necessitats de l'entorn domèstic o de treball? Al Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà coneixeràs quin és el llenguatge i les referències bàsiques per innovar.

El Màster en Disseny de Mobiliari desenvolupa, de manera específica, pràctiques professionals que configuren l'ofici de "moblista" o dissenyador de mobiliari. Aquesta disciplina presenta unes particularitats que la diferencien. Exigeix el coneixement d'un llenguatge i unes referències pròpies, presents en cada moble, un codi depurat en el transcurs del temps, que ens permet comunicar usos i actituds, i resol eficaçment aquells objectes que configuren les relacions en el nostre entorn domèstic o laboral.

Aquesta immersió en la realitat del moble, del present i del passat, ens obre les portes a la realitat industrial d'un sector que és avui un dels referents en la producció d'objectes d'avantguarda, amb modes i tendències pròpies, nous materials i tecnologies, que ens possibiliten avançar i innovar.

El Màster identifica i connecta diversos perfils professionals. Les tasques i projectes per desenvolupar responen a propostes realistes. Els professors encarregats de l'assessorament i seguiment dels projectes són professionals, i els diversos conferenciants i les visites programades responen a aquest mateix esperit.

El Màster en Disseny de Mobiliari està estructurat en dos postgraus que ens permeten tenir una visió integral del sector. D'una banda, all Postgrau en Disseny de Mobiliari per a l'Hàbitat, s'aborda la resolució de l'equipament per a l'espai domèstic, i, d'altra banda, Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà, el mobiliari específic per a instal·lacions, col·lectivitats i elements urbans.

En el Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà s’aborden específicament els aspectes que tenen a veure amb el moble de producció industrial orientat a equipar espais per a col·lectivitats, ja siguin públics o privats. Es tracta, en definitiva, de resoldre objectes mobles que ajudin a crear les condicions per desenvolupar activitats essencials fora de l’àmbit domèstic, com  poden ser auditoris, aularis, oficines, hotels i espais de restauració, instal·lacions esportives, espai urbà, etc. El Postgrau està estructurat amb els següents mòduls:

El moble i l’espai de treball

 • Tipologies, àrees de treball i de representació, el sentit simbòlic del moble en l’espai de treball, espais d’espera i recepcions, cadires tècniques, la indústria auxiliar, materials i tècniques de fabricació, ergonomia del seient, els sistemes per taules de treball i d’arxiu.

El moble i l’espai per a restauració, allotjament i residencial

 • Tipologies, àrees de recepció i acollida, l’equipament a mida, el moble a hotels i espais residencials, usos i tipologies adaptades de l’entorn domèstic. El teixit tècnic en el contract.

El moble i l’espai urbà

 • Tipologies, materials i manteniment, el projecte a mida, el moble com a organitzador del espai públic, elements singulars.

El moble als nous espais públics polivalents

 • Els grans espais per a actes i espectacles públics requereixen de productes amb garanties que siguin versàtils i que, alhora, donin resposta a la creixent demanda d’espais polivalents. Aquests productes incorporen prestacions inèdites que s’integren a mida en el projecte arquitectònic.

Il·luminació

 • Diverses estratègies de mercat per resoldre les necessitats d’il·luminació en l’espai de treball. Il·luminació i espai urbà, la llum com a senyalística.

Materials i Tecnologies

 • Processos avançats i recerca de nous materials per generar innovació i productes competitius que assoleixin les exigents condicions ambientals de treball.

Sostenibilitat i Ecodisseny

 • Com s’integren aquests paràmetres en el procés de disseny de nous productes, criteris a tenir en compte a l’hora de projectar un nou moble.
 • Normativa i certificacions internacionals de referència.
 • Habilitar l'estudiant per al treball en grup o en col·laboració amb oficines tècniques, adaptant-se a noves situacions i avaluant les necessitats específiques d'un client a partir de l'anàlisi del seu catàleg i el seu producte.
 • Incorporar les diferents tècniques i metodologies que permetin projectar sense que es produeixi una diferenciació entre els aspectes conceptuals i constructius, desenvolupant, a la vegada, les pràctiques específiques que conformen l'ofici.
 • Adquirir hàbits en l'observació experta dels atributs del passat i del present, els quals determinen les característiques dels codis que ens permeten identificar objectes o solucions innovadores.
 • Assolir un coneixement avançat del sector identificant els fabricants i dissenyadors de referència, així com les línies o tendències actuals, i anticipar els escenaris i usos del futur.
 • Conèixer i dominar el llenguatge formal específic del sector per establir un diàleg fluid i coherent amb l'usuari, i incorporar els atributs desitjats correctament als projectes desenvolupats.
 • Conèixer els processos, tecnologies i materials, a més de les indústries auxiliars implicades, per a generar innovació real en el sector i aportar solucions viables tècnica i comercialment realistes.
 • Consolidar un Portafoli amb els projectes desenvolupats en el màster, on es mostrin les competències adquirides i el treball d'aspectes específics per a cada alumne com la marca personal.
 • Domini de les eines per al disseny de producte; orientades al sector del mobiliari; conceptuals i metodològiques; i de coneixement, tant de les tècniques de representació, com de processos i materials de producció associats, que siguin d'aplicació a:
  • Projectes de mobiliari per a industrials i fabricants de mercat per a la llar.
  • Projectes de mobiliari per a la llar especials a mida.
  • Projectes de mobiliari industrials per a col·lectivitats.
  • Projectes de mobiliari urbà.
  • Projectes de mobiliari entapissat.
  • Projectes d'elements de mobiliari singulars representatius per a col·lectivitats.
  • Projectes d'il·luminació.
 • Domini de la formalització i dels codis associats en projectes aplicat a les diferents disciplines.
 • Domini de les fases de treball i la planificació professional de projectes.
 • Domini de les competències per al desenvolupament de projectes en grups de treball.
 • Utilització dels recursos i codis necessaris per a comunicar-se amb els diferents agents implicats en el procés (clients i col·laboradors).
Ricard Ferrer
ricard ferrer

Ricard Ferrer

Director del Màster en Disseny de Mobiliari

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies