Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Amb el Màster Universitari en Disseny i Comunicació podràs desenvolupar activitats de recerca i formar-te per idear estratègies de disseny, formalitzar-les, analitzar-les i reflexionar sobre elles.

NOVA DATA D'INICI: 9/10/2020

Sol·licita informació

Amb el Màster Universitari en Disseny i Comunicació podràs desenvolupar activitats de recerca i formar-te per idear estratègies de disseny, formalitzar-les, analitzar-les i reflexionar sobre elles.

NOVA DATA D'INICI: 9/10/2020

Titulació

Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (MUDIC), títol oficial expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Direcció

Dr. Ariel Guersenzvaig

Crèdits ECTS

60

Durada

Oct 2020 a jul 2021
Dl, dm, dx, dj i dv 17:00-21.15 h 
Complements formatius:
matins del 1er trimestre

Preu

Oct 2020: 10.500€ (+450€ preinscripció)

Nombre de places

25

Idioma

Castellà i algunes classes en anglès

Requisits d'accés i admissió

Títol universitari oficial de Grau o equivalent en Enginyeria, Arquitectura o similar.

El Màster Universitari en Disseny i Comunicació (MUDIC) és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que té per objectiu l'especialització professional i la iniciació en activitats investigadores sobre i des del disseny. Així mateix, en tractar-se d'un Máster Universitari possibilita l'accés a un programa de doctorat en una àrea relacionada.

El disseny s'entén com una eina de reflexió, de generació de coneixement i de transformació del món que ens envolta. El programa forma professionals i investigadors amb les competències necessàries per dur a terme projectes de disseny en tot tipus de contextos, habilitant al comunicador i al dissenyador en la concepció d'estratègies de disseny, en la seva formalització en formes concretes i en l'anàlisi i reflexió sobre la pròpia pràctica del disseny.

El focus de l'aprenentatge es troba en el desenvolupament i adquisició de capacitats creatives, crítiques i metodològiques per desenvolupar la seva professió en la investigació i la innovació. En completar el nostre màster universitari en comunicació i disseny l'estudiant haurà guanyat un enteniment profund del disseny, la comunicació i la cultura visual i material actuals, així com dels desafiaments que es presenten en aquests àmbits.

Els nostres graduats adquireixen capacitats analítiques i instrumentals que els permeten complementar el seu perfil professional de grau o llicenciatura. Gràcies a l'adquisició de tècniques d'investigació avançades (centrades en la investigació mitjançant el disseny i el disseny especulatiu, així com en la generació de coneixement i de pensament crític), els graduats del Máster Universitari poden aspirar a llocs professionals qualificats, gestionant equips, dirigint projectes o realitzant docència en àmbits relacionats amb el disseny i la comunicació.

 

Màster universitari oficial en comunicació i disseny

El Màster Universitari en Disseny i Comunicació forma part de l'oferta de postgraus oficials de la Universitat Pompeu Fabra. Per tant, es tracta d'un màster universitari oficial que permet l'accés posterior a un programa de doctorat de l'àmbit de la comunicació i el disseny. Està estructurat en 60 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), en el qual un crèdit equival a unes 25-30 hores de treball per part de l'estudiant. L'activitat docent es desenvolupa generalment a les tardes, de dilluns a divendres, de finals de setembre a mitjans de juny.

Perfil de l'estudiant d'un màster en comunicació o disseny

El grup d'estudiants és molt variat pel que fa a formació prèvia i sol estar compost per graduats en disseny, arquitectura, comunicació, sociologia o publicitat. També la provinença geogràfica és diversa, els estudiants del Màster Universitari en Disseny i Comunicació vénen de Colòmbia, Veneçuela, Xile, Argentina, Equador, Portugal, Xina i també de moltes parts d'Espanya com Galícia, Andalusia i per descomptat de Catalunya. A causa del seu caràcter demáster universitari, el Màster Universitari compleix amb el requisit d'oficialitat que permet aplicar per a l'obtenció de beques a Espanya i a diferents països llatinoamericans i europeus.

 

Estudiar Comunicació a Barcelona

Si ets una persona creativa, analítica, crítica i apassionada, el nostre Màster Universitari en Disseny i Comunicació és el grau acadèmic de postgrau que estàs buscant. T'habilitarà com el comunicador i el dissenyador que sempre has somiat ser. A través del nostre màster podràs adquirir les eines necessàries per a la concepció d'estratègies de disseny i comunicació i pel desenvolupament i l'aplicació de tota mena de projectes.

El nostre màster en comunicació i disseny té l'objectiu de transferir coneixements teòrics, metodològics i pràctics amb l'objectiu de formar especialistes en comunicació i disseny eficaços, crítics i capaços d'adaptar-se a les noves tendències i canvis que es produeixen al sector. 

Si estàs interessat en aquest àmbit però encara no saps on estudiar comunicació i disseny, has de saber que Elisava es troba entre les escoles de disseny més reconegudes nacionalment i internacionalment. Ens avalen els nostres anys d'experiència i la qualitat del nostre sistema educatiu, recolzat per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  

El curs està estructurat en tres trimestres.

 • El primer trimestre respon a les necessitats de l'alumnat de conèixer, entendre i comprendre els nous contextos del disseny.
 • El segon trimestre se centra en qüestions teòric-metodològiques i investigació aplicada (research in, through and for design).
 • El tercer trimestre es dedica al Treball Final de Màster i a adquirir competències professionals avançades.

Per a cada assignatura es realitza un treball projectual de tipus teòric i/o pràctic i es presenta atenent les premisses definides en el pla docent de l'assignatura. Les assignatures del Màster Universitari en Disseny i Comunicació són:

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

El Màster Universitari en Disseny i Comunicació ha estat avaluat i està acreditat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) dins del Programa d'Acreditació de centres universitaris, que afecta tots els graus, màsters universitaris i programes de doctorat impartits per les universitats que conformen el nostre sistema universitari.

Aquesta avaluació la va fer una comissió externa avaluadora que ha determinat que el Màster Universitari compleix amb tots els estàndards. En aquesta avaluació, finalitzada el juliol de 2018, s'han avaluat sis dimensions del programa:

 • qualitat del programa formatiu,
 • pertinència de la informació pública,
 • eficàcia del sistema de gestió intern de qualitat,
 • adequació del professorat,
 • eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge,
 • qualitat dels resultats.

La comissió ha determinat que el Màster Universitari aconsegueix nivells molt bons (camí a l'excel·lència) en diversos aspectes rellevants com:

 • coordinació docent,
 • dedicació del professorat,
 • resultats acadèmics.

Durant el procés d'acreditació del Màster Universitari en Disseny i Comunicació, un comitè extern format per acadèmics, ocupadors i estudiants de l'àmbit del disseny i la comunicació provinents d'altres universitats, va visitar les instal·lacions d'Elisava i va realitzar diferents entrevistes presencials amb representants dels diferents grups d'interès al voltant a aquesta titulació (estudiants, exestudiants, professors, ocupadors del sector, i equip directiu). La comissió va revisar també evidències documentals (plans docents, estadístiques internes, Treballs de Fi de Màster i d'assignatures, etc.) que posen de manifest la qualitat del màster.

 

Finalment, en el seu informe va remarcar diverses fortaleses del nostre sistema educatiu:

 • L'alta satisfacció de tots els grups d'interès: estudiants i titulats amb la formació rebuda, i professorat i ocupadors amb ells.
 • La bona valoració de la multidisciplinaritat per part dels diferents grups d'interès.
 • El tracte proper entre professors i estudiants.
 • La tutorització tan personal.
 • Les infraestructures, recursos i equipaments.
 • Els resultats de les principals taxes: eficiència (100%), graduació (100%), abandonament (0%), i l'alta inserció laboral.
 • Els indicadors que sorgeixen de les enquestes que realitzem regularment mostren que 9 de cada 10 estudiants de les últimes edicions recomanen el programa.

Elisava posa molt d'èmfasi en l'aplicació d'un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC_ELISAVA) que faciliti el compliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA) ; Sistema que vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal d'adaptar-lo a la realitat canviant de l'Escola.

En aquest espai, doncs, es publica tota la informació relativa a la política de qualitat d'Elisava i a les mesures més destacades relatives a la millora de la seva gestió i serveis, així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de la titulació, indicadors de satisfacció i de totes les activitats vinculades a aquesta titulació.

El perfil dels professors es correspon amb els diferents perfils d'assignatures i projectes que tenen lloc al Màster Universitari en Disseny i Comunicació.

D'una banda, comptem amb un professorat professional, amb àmplia experiència laboral a Espanya i l'estranger, capacitat per conceptualitzar i executar projectes innovadors que podrien encaixar en la tipologia de projectes professionals reals, però que alhora mantenen un caràcter experimental. La dinàmica de docència més freqüent en aquest cas és el seminari i les sessions de correcció grupal i individual.

També comptem amb un perfil de professors doctors el focus principal d'ensenyament dels quals se centra a formar l'estudiant en tasques d'investigació en disseny, tant per al disseny com a través del disseny. Aquests professors busquen generar coneixement mitjançant el desenvolupament de projectes de disseny de diversos tipus i combinen les classes magistrals amb activitats de seminaris i tallers.

Un tercer tipus de professor el constitueixen professors, majoritàriament doctors, la funció és la transmissió de teories i models, aquests professors se centren en aspectes teòrics o metodològics i solen impartir sobretot classes magistrals i facilitar sessions de debat i discussió.

Tots aquests perfils poden també involucrar-se en una cambra perfil que és el de tutor de Treball de final de màster. Es tracta d'un investigador o un professional que guia l'estudiant en el desenvolupament del seu Treball de Final de Màster. Depenent del tipus de treball a realitzar (un projecte de tipus professional, una investigació, la corroboració d'hipòtesis, etc.), el professor posarà més èmfasi en aspectes formals o de recerca teòrica, per exemple.

Professors del MUDIC:
Dr. Juan Jesús Arrausi, Dr. David Casacuberta, Dr. Jonathan Chacón, Dra. Laura Clèries, Dra. Danae Esparza, Dr. Ramon Faura, Dr. Efraín Foglia, Dr. Albert Fuster, Dr. Romualdo Gondomar, Dra. Viviana Narotzky, Dr. Javier Peña, Dr. Rafael Pozo, Dra. Eva Pujades, Dr. Carlos Scolari, Dr. Oscar Tomico, Dra. Daniella Wilde, Andreu Belsunces, Mery Cuesta, Martín Azúa, Nuria Garuz, Mercè Graell, Xavier Grau, Raúl Goñi, Andrés Hispano, Enric Jaulent, Marc Panero, Francesc Ribot, Félix Pérez-Hita.

Dr. Ariel Guersenzvaig
Ariel

Dr. Ariel Guersenzvaig

Director del Màster Universitari en Disseny i Comunicació
Codirector del Màster en Disseny i Direcció de Projectes per a Internet
Toolkit per a co-dissenyar moodboards de valors de marca
Toolkit_1.1.jpg

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Toolkit per a co-dissenyar moodboards de valors de marca

Nuria Garuz

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Toolkit per a co-dissenyar moodboards de valors de marca

Nuria Garuz
Make It Emotional
Make It Emotional

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Make It Emotional

Sara Vieira

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Make It Emotional

Sara Vieira
Manual Thinking Workshop
Manual Thinking Workshop

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Manual Thinking Workshop

Diversos autors

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Manual Thinking Workshop

Diversos autors
Les Moles
Les Moles

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Les Moles

Indira Cedeño, Sofía Bayancela i Mariana Sanín; Ricard Cardona, Jose Luis Chiva i César Robles; Ana Asunción, Anna González i Alejandra Guevara; Karla Vanessa Cisneros Torres, Andrés Piñeiro Coen, Francisco Antonio Rivera Astudillo i StephaDiversos autors

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Les Moles

Indira Cedeño, Sofía Bayancela i Mariana Sanín; Ricard Cardona, Jose Luis Chiva i César Robles; Ana Asunción, Anna González i Alejandra Guevara; Karla Vanessa Cisneros Torres, Andrés Piñeiro Coen, Francisco Antonio Rivera Astudillo i StephaDiversos autors

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies