Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Amb el Màster Universitari en Disseny i Comunicació podràs desenvolupar activitats de recerca i formar-te per idear estratègies de disseny, formalitzar-les, analitzar-les i reflexionar sobre elles.

Sol·licita informació

Amb el Màster Universitari en Disseny i Comunicació podràs desenvolupar activitats de recerca i formar-te per idear estratègies de disseny, formalitzar-les, analitzar-les i reflexionar sobre elles.

Titulació

Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (MUDIC). Títol oficial expedit per la UVic-UCC.

Direcció

Dr. Albert Fuster

Crèdits ECTS

60

Durada

Setembre a juny

Preu

10.500€
(+450€ preinscripció)

Idioma

Castellà (juntament amb algunes classes en anglès)

Requisits d'accés i admissió

Títol universitari oficial de Grau o equivalent en Enginyeria, Arquitectura o similar.

El Màster Universitari en Disseny i Comunicació (MUDIC) és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que té per objectiu l'especialització professional i la iniciació en activitats investigadores sobre i des del disseny. Així mateix, en tractar-se d'un Màster Universitari possibilita l'accés a un programa de doctorat en una àrea relacionada.

El disseny s'entén com una eina de reflexió, de generació de coneixement i de transformació del món que ens envolta. El programa forma professionals i investigadors amb les competències necessàries per dur a terme projectes de disseny en tot tipus de contextos, habilitant al comunicador i al dissenyador en la concepció d'estratègies de disseny, en la seva formalització en projectes concrets i en l'anàlisi i reflexió sobre la pròpia pràctica del disseny.

El focus de l'aprenentatge es troba en el desenvolupament i adquisició de capacitats creatives, crítiques i metodològiques per desenvolupar la seva professió en la investigació i la innovació. En completar el nostre màster universitari en comunicació i disseny l'estudiant haurà guanyat un enteniment profund del disseny, la comunicació i la cultura visual i material actuals, així com dels desafiaments que es presenten en aquests àmbits.

Els nostres graduats adquireixen capacitats analítiques i instrumentals que els permeten complementar el seu perfil professional de grau o llicenciatura. Gràcies a l'adquisició de tècniques d'investigació avançades (centrades en la investigació mitjançant el disseny i el disseny especulatiu, així com en la generació de coneixement i de pensament crític), els graduats del Máster Universitari poden aspirar a llocs professionals qualificats, gestionant equips, dirigint projectes o realitzant docència en àmbits relacionats amb el disseny i la comunicació.


Màster universitari oficial en comunicació i disseny

El Màster Universitari en Disseny i Comunicació forma part de l'oferta de postgraus oficials de la Universitat de Vic - Central de Catalunya (UVic - UCC). Per tant, es tracta d'un màster universitari oficial que permet l'accés posterior a un programa de doctorat de l'àmbit de la comunicació i el disseny. Està estructurat en 60 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), en el qual un crèdit equival a 25 hores de treball per part de l'estudiant. L'activitat docent es desenvolupa generalment a les tardes, de dilluns a divendres, de finals de setembre a mitjans de juny.
 

Perfil de l'estudiant d'un màster en comunicació o disseny

El grup d'estudiants és molt variat pel que fa a formació prèvia i sol estar compost per graduats en disseny, arquitectura, comunicació, sociologia o publicitat. També la provinença geogràfica és diversa, els estudiants del Màster Universitari en Disseny i Comunicació vénen de Colòmbia, Veneçuela, Xile, Argentina, Equador, Portugal, Xina i també de moltes parts d'Espanya com Galícia, Andalusia i per descomptat de Catalunya. A causa del seu caràcter demáster universitari, el Màster Universitari compleix amb el requisit d'oficialitat que permet aplicar per a l'obtenció de beques a Espanya i a diferents països llatinoamericans i europeus.

Estudiar Comunicació a Barcelona

Si ets una persona creativa, analítica, crítica i apassionada, el nostre Màster Universitari en Disseny i Comunicació és el grau acadèmic de postgrau que estàs buscant. T'habilitarà com el comunicador i el dissenyador que sempre has somiat ser. A través del nostre màster podràs adquirir les eines necessàries per a la concepció d'estratègies de disseny i comunicació i pel desenvolupament i l'aplicació de tota mena de projectes.

El nostre màster en comunicació i disseny té l'objectiu de transferir coneixements teòrics, metodològics i pràctics amb l'objectiu de formar especialistes en comunicació i disseny eficaços, crítics i capaços d'adaptar-se a les noves tendències i canvis que es produeixen al sector. 

Si estàs interessat en aquest àmbit però encara no saps on estudiar comunicació i disseny, has de saber que Elisava es troba entre les escoles de disseny més reconegudes nacionalment i internacionalment. Ens avalen els nostres anys d'experiència i la qualitat del nostre sistema educatiu, recolzat per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  

El programa s'estructura en dos semestres. Per a cada assignatura es realitza un treball projectual de tipus teòric i/o pràctic i es presenta atenent les premisses definides en el pla docent de l'assignatura.

*Títol verificat per AQU Catalunya.
 

MÒDUL 1 Narrativa en el disseny i la Comunicació

Explorar els nous continguts que generen la narrativa entre dues disciplines complementàries, el disseny i la comunicació:

Assignatures:


MÒDUL 2 Teoria i Pràctica de la recerca en disseny

L'objectiu és plantejar una reflexió crítica sobre la forma d'abordar un projecte de disseny, i els seus diferents punts de vista, amb els diferents tipus d'investigació en disseny:

• La investigació sobre el disseny és la que té a la pròpia activitat del disseny o els seus resultats com a objecte d'estudi.
• La historiografia del disseny o la metodologia del disseny com a exemples de disciplines que s'ocupen d'aquest tipus d'investigació.
• La investigació a través del disseny es refereix a activitats de recerca, en què es dissenya per investigar.

Assignatures:


MÒDUL 3 Optatives (a escollir dos)

Aquest mòdul planteja la possibilitat d'encaminar la formació cap a una vessant professional o cap a una línia d'investigació acadèmica per a continuar amb el treball de recerca.

Assignatures:


MÒDUL 4 Treball Fi de Màster

El mòdul del Treball Fi de Màster (TFM) consisteix en el desenvolupament d'un projecte de recerca en disseny i comunicació. El TFM constitueix l'últim projecte acadèmic, en el qual es posen en pràctica i revaliden els coneixements adquirits durant el màster.

El MUDIC combina les següents activitats formatives: classes magistrals, seminaris, treballs teoricopràctics, tallers experimentals, treball tutelat i treball autònom. Els projectes es desenvolupen en grup o individualment. Per a cada assignatura es realitza un treball projectual de tipus teòric i/o pràctic i es presenta atenent les premisses definides en el pla docent de l'assignatura.

El Màster Universitari en Disseny i Comunicació ha estat avaluat i està acreditat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) dins del Programa d'Acreditació de centres universitaris, que afecta tots els graus, màsters universitaris i programes de doctorat impartits per les universitats que conformen el nostre sistema universitari.

Aquesta avaluació la va fer una comissió externa avaluadora que ha determinat que el Màster Universitari compleix amb tots els estàndards. En aquesta avaluació, finalitzada el juliol de 2018, s'han avaluat sis dimensions del programa:

 • qualitat del programa formatiu,
 • pertinència de la informació pública,
 • eficàcia del sistema de gestió intern de qualitat,
 • adequació del professorat,
 • eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge,
 • qualitat dels resultats.

La comissió ha determinat que el Màster Universitari aconsegueix nivells molt bons (camí a l'excel·lència) en diversos aspectes rellevants com:

 • coordinació docent,
 • dedicació del professorat,
 • resultats acadèmics.

Durant el procés d'acreditació del Màster Universitari en Disseny i Comunicació, un comitè extern format per acadèmics, ocupadors i estudiants de l'àmbit del disseny i la comunicació provinents d'altres universitats, va visitar les instal·lacions d'Elisava i va realitzar diferents entrevistes presencials amb representants dels diferents grups d'interès al voltant a aquesta titulació (estudiants, exestudiants, professors, ocupadors del sector, i equip directiu). La comissió va revisar també evidències documentals (plans docents, estadístiques internes, Treballs de Fi de Màster i d'assignatures, etc.) que posen de manifest la qualitat del màster.

 

Finalment, en el seu informe va remarcar diverses fortaleses del nostre sistema educatiu:

 • L'alta satisfacció de tots els grups d'interès: estudiants i titulats amb la formació rebuda, i professorat i ocupadors amb ells.
 • La bona valoració de la multidisciplinaritat per part dels diferents grups d'interès.
 • El tracte proper entre professors i estudiants.
 • La tutorització tan personal.
 • Les infraestructures, recursos i equipaments.
 • Els resultats de les principals taxes: eficiència (100%), graduació (100%), abandonament (0%), i l'alta inserció laboral.
 • Els indicadors que sorgeixen de les enquestes que realitzem regularment mostren que 9 de cada 10 estudiants de les últimes edicions recomanen el programa.

Elisava posa molt d'èmfasi en l'aplicació d'un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC_ELISAVA) que faciliti el compliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA) ; Sistema que vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal d'adaptar-lo a la realitat canviant de l'Escola.

En aquest espai, doncs, es publica tota la informació relativa a la política de qualitat d'Elisava i a les mesures més destacades relatives a la millora de la seva gestió i serveis, així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de la titulació, indicadors de satisfacció i de totes les activitats vinculades a aquesta titulació.

El perfil dels professors es correspon amb els diferents perfils d'assignatures i projectes que tenen lloc al Màster Universitari en Disseny i Comunicació.

D'una banda, comptem amb un professorat professional, amb àmplia experiència laboral a Espanya i l'estranger, capacitat per conceptualitzar i executar projectes innovadors que podrien encaixar en la tipologia de projectes professionals reals, però que alhora mantenen un caràcter experimental. La dinàmica de docència més freqüent en aquest cas és el seminari i les sessions de correcció grupal i individual.

També comptem amb un perfil de professors doctors el focus principal d'ensenyament dels quals se centra a formar l'estudiant en tasques d'investigació en disseny, tant per al disseny com a través del disseny. Aquests professors busquen generar coneixement mitjançant el desenvolupament de projectes de disseny de diversos tipus i combinen les classes magistrals amb activitats de seminaris i tallers.

Un tercer tipus de professor el constitueixen professors, majoritàriament doctors, la funció és la transmissió de teories i models, aquests professors se centren en aspectes teòrics o metodològics i solen impartir sobretot classes magistrals i facilitar sessions de debat i discussió.

Tots aquests perfils poden també involucrar-se en una cambra perfil que és el de tutor de Treball de final de màster. Es tracta d'un investigador o un professional que guia l'estudiant en el desenvolupament del seu Treball de Final de Màster. Depenent del tipus de treball a realitzar (un projecte de tipus professional, una investigació, la corroboració d'hipòtesis, etc.), el professor posarà més èmfasi en aspectes formals o de recerca teòrica, per exemple.

Professors del MUDIC:
Dra. Eva Pujadas, Dr. Efraín Foglia, Dr. Rafael Pozo, Dr. David Casacuberta, Dr. Francesc Ribot, Dr. Ariel Guersenzvaig, Dra. Laura Clèries, Dra. Danae Esparza, Dr. Juan Jesús Arrausi, Dr. Antoni Llacer, Ezio Manzini, Raul Goñi, Rebeca Font, Damian Micenmacher.

Dr. Albert Fuster
Albert Fuster

Dr. Albert Fuster

Director Acadèmic

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies