Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria

Aquest màster et dotarà del coneixement, habilitats i eines per poder emprendre en entorns d'un grau alt de complexitat i incertesa. Seràs capaç d'identificar, descobrir, dissenyar i implementar respostes rellevants als canvis de forma eficient, àgil i responsable.

Sol·licita informació

Aquest màster et dotarà del coneixement, habilitats i eines per poder emprendre en entorns d'un grau alt de complexitat i incertesa. Seràs capaç d'identificar, descobrir, dissenyar i implementar respostes rellevants als canvis de forma eficient, àgil i responsable.

Titulació

Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Enric Bayó

Crèdits ECTS

60

Durada

Setembre a juny

Preu

12.500€
(+450€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Anglès

Field trip

Despeses no incloses

Requisits d'accés i d’admissió

Grau universitari oficial o equivalent. Alt nivell d'anglès en expressió oral, expressió escrita i comprensió lectora.
Més informació

Vivim en una era de canvi permanent. Avui dia, la competitivitat significa tenir l’habilitat d’adaptar-se o reinventar-se abans d’esdevenir obsolet.
 


Aquest context nou requereix nous tipus de professionals que sàpiguen combinar el disseny i els negocis de manera intel·ligent. Gent preparada per identificar oportunitats i transformar-les en solucions atractives, factibles i viables en el moment adequat.

El Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria et dotarà del coneixement, habilitats i eines per ser una persona resolutiva capaç de dissenyar i implementar iniciatives innovadores i guiar el canvi en ambients complexos. Seràs capaç d’identificar, descobrir, dissenyar i implementar respostes rellevants a canvis de manera eficient, àgil i responsable.

 

Què aconseguiré amb aquest màster?

Adquiriràs consciència, dissenyaràs solucions i implementaràs estratègies mentre desenvolupes un projecte d'emprenedoria o intraprenedoria. El Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria es basa en una metodologia de "Learning by Doing".

Com està dissenyat?

Durant el màster duràs a terme 3 projectes diferents en equip que et permetran consolidar el coneixement i habilitats requerides per ser un emprenedor o intraprenedor.

És un màster de disseny o un màster de negocis?

Es tracta d’un màster híbrid de disseny i negocis. S’ha dissenyat per dotar-te amb una mentalitat de disseny i eines orientades a desenvolupar negocis nous o a transformar notablement els ja existents.

En què consisteixen els field trips?

Consisteixen en 2 viatges de 4 dies a Berlín i a Aarhus, organitzats junt amb Kaospilot*. Els field trips són obligatoris. L’objectiu és dotar-te amb una visió més àmplia de “maneres de pensar” i “maneres de fer”, com també promoure el fet de conèixer-se a un mateix, treballar en equip i ampliar la xarxa de contactes. Horitzons nous, perspectives noves.

*Kaospilot és una de les millors escoles de disseny del món (BusinessWeek) i una escola de negocis líder en el món (Fast Company). Kaospilot ha treballat en la intersecció del disseny i el negoci durant molts anys per aplicar els principis del disseny en els àmbits empresarial i social.

Per què m’hauria de matricular en aquest màster?

Si vols ser capaç d'emprendre iniciatives innovadores que responguin a problemes complexos i entorns incerts, aquest és el teu màster.

 

Estructura del màster

 • Mòdul 1: Descobriment
 • Mòdul 2: Conceptualització
 • Mòdul 3: Disseny del model de negoci
 • Mòdul 4: Validació a través de l’experimentació
 • Mòdul 5: Comercialització
 • Mòdul 6: Business Case
 • Formar emprenedors resilients capaços de liderar el canvi responsable en ambients incerts, complexos i accelerats.
 • Desenvolupar pensament crític i habilitats resolutives per navegar en la incertesa i desenvolupar estratègies empresarials coherents.
 • Entendre com aplicar metodologies de gestió del disseny als nous reptes empresarials i socials amb un enfocament emprenedor i creatiu.
 • Aportar les eines, habilitats i coneixement necessaris per transformar problemes rellevants o oportunitats en solucions que afegeixin valor als clients/usuaris, empresa i societat.
 • Entendre com dissenyar, validar i implementar solucions atractives, factibles i viables integrades en models de negoci sostenibles.
 • Desenvolupar habilitats de gestió d’equips i persones per dur a terme projectes amb un alt nivell de risc i d’incertesa.
 • Emprenedoria/ intraprenedoria
 • Gestió del disseny
 • Gestió del canvi
 • Pensament crític
 • Capacitats estratègiques per iniciar, desplegar i portar un negoci nou
 • Experimentar i validar una hipòtesi
 • Models de negoci
 • Habilitats financeres per prendre decisions i invertir en iniciatives empresarials
 • Treball en equip
 • Parlar en públic i fer presentacions
 • Gestió de projectes amb un nivell alt de risc i incertesa

Descobreix la resta de Màsters i Postgraus Executive.

NOBA VENTURES
The Business Prototyping Company

Enric Bayó
Enric Bayó Elisava

Enric Bayó

Coordinador dels Màsters i Postgraus Executive