Màster en Gestió Avançada del Disseny. Estratègia i Emprenedoria

Aquest màster et dotarà del coneixement extensiu, habilitats i eines per ser un emprenedor tota la vida en ambients incerts i complexos. Seràs capaç de dissenyar i implementar respostes innovadores i rellevants als canvis d’una manera eficient, àgil i responsable.

Sol·licita informació

Aquest màster et dotarà del coneixement extensiu, habilitats i eines per ser un emprenedor tota la vida en ambients incerts i complexos. Seràs capaç de dissenyar i implementar respostes innovadores i rellevants als canvis d’una manera eficient, àgil i responsable.

Titulació

Màster en Gestió Avançada del Disseny. Estratègia i Emprenedoria.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Enric Bayó

Crèdits ECTS

60

Durada

Setembre a juliol

Preu

12.500€
(+450€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Anglès

Field trip

Despeses no incloses

Requisits d'accés i d’admissió

Grau universitari oficial o equivalent. Alt nivell d'anglès en expressió oral, expressió escrita i comprensió lectora.
Més informació

Vivim en una era de canvis permanents. Avui dia, la competitivitat significa tenir l’habilitat d’adaptar-se o reinventar-se abans d’esdevenir obsolet.
 


Aquest context nou requereix de nous tipus de professionals que sàpiguen combinar el disseny i els negocis de manera intel·ligent. Gent preparada per identificar oportunitats i transformar-les en solucions atractives, factibles i viables en el moment adequat.

El màster MaDE et dotarà del coneixement, habilitats i eines per ser una persona resolutiva capaç de dissenyar i implementar iniciatives innovadores i guiar el canvi en ambients complexos. Seràs capaç d’identificar, descobrir, dissenyar i implementar respostes rellevants a canvis d’una manera eficient, àgil i responsable.

 

Què obtindré amb aquest màster?

Adquiriràs consciència, solucions de disseny y implementaràs estratègies mentre desenvolupes un projecte empresarial o emprenedor. El MaDE es basa en una metodologia “d’Aprenentatge mitjançant la pràctica”.

Com està dissenyat?

Durant els primers tres mesos, treballaràs amb casos reals de negoci que t’ajudaran a consolidar el coneixement i habilitats requerides per poder començar el teu projecte. Durant els sis mesos següents, desenvoluparàs, en grup, un projecte empresarial obert a inversió. Podràs formar grup amb companys de classe o amb un equip extern relacionat amb el projecte.

Necessito tenir una idea de projecte abans de començar el màster?

No cal, però pots. Els grups treballaran amb reptes proposats per qualsevol membre. Si tens un repte innovador o una idea de projecte i convences els companys, treballaràs amb aquella idea. Si no tens cap idea, treballaràs amb un repte innovador real que hagi proposat algun membre del teu grup.

És un màster de disseny o un màster empresarial?

Es tracta d’un màster híbrid de disseny i empresa. S’ha dissenyat per dotar-te amb una mentalitat de disseny i amb eines orientades a desenvolupar negocis nous o a transformar notablement els ja existents. A crear el futur en què vols viure.

Què són els field trips?

Durant tres setmanes visitaràs diferents universitats europees (els Països Baixos, Dinamarca “a confirmar” i Barcelona). Aquests field trips són obligatoris. L’objectiu és dotar-te amb una visió més àmplia de “maneres de pensar” i “maneres de fer”, com també promoure el treball en equip i la xarxa de contactes. Horitzons nous, perspectives noves.

Per què m’hauria de matricular en aquest màster?

Si vols generar impacte social/ambiental, si vols respondre als contextos dinàmics i complexos, si vols dissenyar i implementar solucions rellevants en un pla de negocis sòlid, aquest és el teu màster.

Dissenya la teva pròpia trajectòria professional. Sigues un emprenedor tota la vida. Sigues MaDE.

 

Estructura del màster

 • Mòdul 1: Panorama global
 • Mòdul 2: Conceptualització
 • Mòdul 3: Disseny del model empresarial
 • Mòdul 4: Validació a través de l’experimentació
 • Mòdul 5: Orientació al mercat
 • Mòdul 6: Pla de negoci
 • Formar emprenedors receptius capaços de liderar el canvi responsable en ambients incerts, complexos i accelerats.
 • Desenvolupar pensament crític i habilitats resolutives per navegar en la incertesa i desenvolupar estratègies empresarials coherents.
 • Entendre com aplicar metodologies de treball de gestió del disseny als nous escenaris empresarials, socials i geogràfics i als reptes des d’un enfocament creatiu i empresarial.
 • Aportar les eines, habilitats i coneixement necessaris per transformar problemes rellevants o oportunitats en solucions que afegeixin valor als clients/usuaris, empresa i societat.
 • Entendre com dissenyar, validar i implementar solucions atractives, factibles i viables integrades en models de negoci sostenibles.
 • Desenvolupar habilitats de gestió d’equips i persones per realitzar projectes amb un alt nivell de risc i d’incertesa.
 • Emprenedoria/ intraemprenedoria
 • Gestió del disseny
 • Gestió del canvi
 • Pensament crític
 • Capacitats estratègiques per iniciar, desenvolupar i portar un negoci nou
 • Experimentar i validar una hipòtesi
 • Models de negoci
 • Habilitats financeres per prendre decisions i invertir en iniciatives empresarials
 • Xarxa de contactes empresarial
 • Treball en equip productiu
 • Oratòria i presentacions amb públic
 • Habilitats de gestió de projectes

Descobreix la resta de Màsters i Postgraus Executive.

Enric Bayó
Enric Bayó Elisava

Enric Bayó

Director dels Màsters i Postgraus Executive