Màster en Disseny d'Interiors per a Hotels, Bars i Restaurants

El Màster en Disseny d'Hotels, Bars i Restaurants et permetrà adquirir les competències en el disseny d'interiors mentre aportes creativitat i innovació per afrontar cada projecte de disseny d'interiors. Resol l'organització, ambientació, hàbits i formes d'ús de cada espai.

Sol·licita informació

El Màster en Disseny d'Hotels, Bars i Restaurants et permetrà adquirir les competències en el disseny d'interiors mentre aportes creativitat i innovació per afrontar cada projecte de disseny d'interiors. Resol l'organització, ambientació, hàbits i formes d'ús de cada espai.

Titulació

Màster en Disseny d'Interiors per a Hotels, Bars i Restaurants.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Ricardo Guasch 

Crèdits ECTS

60

Durada

Febrer a febrer
Setembre a juliol

Preu

Ed. feb 10.250€
(+450€ preinscripció)
Ed. set 10.700€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Castellà

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de Grau o equivalent relacionat amb Disseny d'Espais. Formació bàsica en softwares 3D i de disseny d'interiors.
Més informació

Com dotem de valor funcional i emocional els espais d'acollida? Al Màster en Disseny d'Interiors per a Hotels, Bars i Restaurants aconseguiràs crear espais que responguin a les necessitats del sector turístic actual.

La realitat del que coneixem com hotels, bars i restaurants s'ha transformat exponencial durant els últims anys i està en permanent expansió. És un sector en auge, les activitats empresarials del qual exigeixen gran creativitat i un ampli coneixement de les circumstàncies específiques que en elles concorren. Per tant, el Màster en Disseny de Interiors per a Hotels, Bars i Restaurants, capacita professionalment per actuar i crear dins l'àmbit de l'hoteleria i la restauració.
 


La figura del dissenyador d'interiors

El paper del dissenyador d'interiors és avui dia capital pel que fa al concepte tradicional d'acollida, allotjament i assistència que comporten unes activitats sempre basades en la proximitat i en l'atenció al client. S'uneix avui l'exigència d'atorgar nous valors funcionals i emocionals als espais, en resposta a els nous comportaments i desitjos d'una societat en contínua transformació i als que, sens dubte, el promotor vol respondre.

El dissenyador ha d'atendre el gran nombre de condicionants que intervenen en la presa de decisions prèvia al projecte per a aquest tipus de negocis: el context general en què es troba l'activitat dels usuaris ―ja sigui treball, oci o vacances―, l'estatus econòmic ―des de luxe fins a low cost―, el model de comportament ―de la socialització a la intimitat―, que pot donar lloc a espais altament compartits o de gran privacitat, la ubicació, l'àmbit social i geogràfic.

Per tant, el dissenyador d'interiors especialitzat en Disseny d'Hotels, Bars i Restaurants no només està capacitat per a la realització de projectes de disseny d'interiors per a hotels, bars o restaurants, sinó que també representa una peça clau en la construcció del propi espai i en la relació que serà capaç d'assolir amb la societat.
 

Estudiar Disseny d'Hotels, Bars i Restaurants a Barcelona

En aquest Màster l'estudiant aprendrà a implicar-se en projectes de disseny d'interiors complexos i a ser altament competent en la interpretació d'un perfil de negoci molt diversificat, que es troba, al seu torn, representada per altres figures molt creatives: la del mànager de la cadena hotelera, la del xef o la del bàrman, amb les que haurà interactuar.

L'objectiu del curs és preparar l'estudiant per afrontar el procés creatiu, no només resolent l'organització dels espais i la seva ambientació, sinó també analitzant els hàbits i formes d'ús. En conseqüència, l'estudiant es prepara per practicar metodologies que incentivin la innovació i el desenvolupament de conceptes originals.

No hi ha dubte que l'àmbit local de Barcelona, ​​amb el turisme com a primera font d'ingressos i amb una llarga tradició que ja podem anomenar cultura pel que fa a disseny d'hotels, bars i restaurants, ofereix un marc ideal per al desenvolupament d'aquest màster. Per això, et recomanem estudiar disseny d'hotels, bars i restaurants a Barcelona, una ciutat cosmopolita, pionera en el sector.

 • Formar professionals del disseny d'interiors pel sector de l'hoteleria. Aquest sector inclou el conjunt de serveis que s'ofereixen dins de les empreses dedicades a l'allotjament, el menjar i la beguda als usuaris a canvi d'un preu fixat. És, per tant, un curs especialitzat de disseny d'interiors en el qual es pretén abordar en profunditat l'especial casuística d'aquest sector tan dinàmic.
 • Assolir una capacitació del dissenyador d'interiors que inclogui la perspectiva del sector hoteler, i dels bars i restaurants, sovint representada per actors creatius com el mànager hoteler, el xef, o el bàrman, amb els quals s'ha de interactuar per donar resposta a la seva visió.
 • Conèixer en profunditat la casuística del sector en totes les seves modalitats: hotels temàtics o tradicionals, hostals, lodges, restaurants per a la cuina d'avantguarda, fast-food, cantines, bars de tapes, bars musicals, etc.
 • Posar a disposició de l'estudiant les eines necessàries per fer propostes innovadores que tresoregin potencial d'èxit a partir del coneixement exhaustiu dels condicionants que intervenen en el sector, especialment en els nous comportaments, actituds i anhels de l'usuari.
 • Preparar l'estudiant per donar solucions integrals que incloguin tots els àmbits que intervenen en aquests llocs, tant els de representació (espais per a usuaris), com els de servei (producció, administració, manteniment, etc.).
 • Assimilar una actitud transversal enfront del disseny, incorporant l'ampli ventall de disciplines que intervenen en la definició d'aquests interiors, de la il·luminació a l'equipament de mobiliari i a la resta d'objectes funcionals que poblen l'espai, i als teixits i la gràfica aplicada.
 • Conèixer totes les fases de treball i consecució d'un projecte professional dins de l'àmbit objecte del programa.
 • Adquirir una preparació completa que permeti afrontar els projectes amb solvència tant des del punt de vista estètic com tècnic.
 • Dins l'entorn acadèmic, aprofitar per potenciar el rigor i, al mateix temps, l'experimentació. Dominar la terminologia ad hoc. Obrir vies per la innovació i la recerca, enregistrant i analitzant models.
 • Capacitat per generar  propostes innovadores i creatives dins de l’àmbit objecte del programa.
 • Capacitat d’anàlisi per la indagació documental sobre el camp específic d'aquest programa d'estudis.
 • Comprensió de la casuística empresarial del sector al moment actual.
 • Capacitat per avaluar un encàrrec professional del sector en qualsevol de les seves tipologies i reconèixer les necessitats reals del client.
 • Domini de tot el procés creatiu des de la conceptualització fins a la realització del projecte i el seu perceptiu manteniment.
 • Resoldre la integració de totes les instal·lacions tècniques i equipaments que conflueixen en el projecte.
 • Control de les diverses disciplines implicades, com ara mobiliari, gràfica aplicada, il·luminació, etc.
 • Bona resolució en l'expressió pública d'idees i projectes propis.
 • Coneixement de les fases de treball i realització d'un projecte professional en l'àmbit del disseny interior corporatiu.
 • Domini de la relació amb els agents involucrats en el projecte.
 • Capacitat per el treball en equip.
Dr. Ricardo Guasch Ceballos
ricardo_guasch

Dr. Ricardo Guasch Ceballos

Director del Màster de Disseny d'interiors per a Hotels, Bars i Restaurants
Director del Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball
Codirector del Màster en Disseny de l’Espai Interior