Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte

Amb el Màster en Disseny de Producte potenciaràs la fase conceptual dels projectes en l'àmbit del disseny de producte, i desenvoluparàs tècnicament, projectes reals amb empreses.

Sol·licita informació

Amb el Màster en Disseny de Producte potenciaràs la fase conceptual dels projectes en l'àmbit del disseny de producte, i desenvoluparàs tècnicament, projectes reals amb empreses.

Titulació

Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte.
Títol propi UVic-UCC.

Direcció

Josep Puig
Xavier Riudor

Crèdits ECTS

60

Durada

Setembre a juliol
Febrer a febrer

Preu

Ed. feb 10.250€
(+450€ preinscripció)
Ed. set 10.700€
(+500€ preinscripció)
Finançament i beques

Idioma

Castellà

Requisits d'accés i d’admissió

Títol universitari oficial de Grau o equivalent a Disseny o Enginyeria de Disseny Industrial.
Més informació

Com han de ser els nous productes que necessitarem? En el Màster en Disseny de Producte coneixeràs les eines i adquiriràs les habilitats que cal disposar per modelar, representar i simular el comportament d’un producte innovador, seleccionant el material i el procés de fabricació més adequat​.
 

Estudiar Disseny de Producte

L'oferta formativa d'aquest màster abraça des de la representació dels conceptes inicials, fins al desenvolupament tècnic del producte final, passant per les diferents fases dels processos de disseny i enginyeria. 

El Màster en Disseny de Producte està orientat a l'especialització i actualització dels professionals i postgraduats de diferents sectors, en especial professionals de l'àmbit del disseny i de l'enginyeria de producte. Tots els docents que col·laboren en el màster són professionals experts en actiu en estudis o empreses de disseny industrial.

Una de les claus de l'èxit del Màster està en la relació amb les empreses que col·laboren amb el curs, ja que aquestes realitzen un recolzament i assessorament continuat al grup d’estudiants. Aquesta tutorització propera realitzada per experts permet arribar a dissenyar i desenvolupar un projecte innovador que aporta una òptima solució al briefing plantejat inicialment per l'empresa. D'aquesta manera, l'estudiant adquireix les competències professionals que el capaciten per al seu entorn laboral.

Les visites a centres tecnològics i a empreses de referència permeten un contacte molt directe amb la realitat professional del moment. Aquesta proximitat amb els professionals i empreses col·laboradores genera l'oportunitat de realitzar convenis de pràctiques compatibles amb els estudis.

 Algunes de les empreses amb les que col·laborem (amb equip de disseny i producció propis) són: Play, Hewlett Packard, Cosmic, Roca Sanitario, Santa&Cole, Simon, Figueras, Valira, Lamp Lighting, Educa Borras, Laken, El Naturalista, Teck-Rock, Zobele Group, Esportiva Aksa, Pando, IMC Toys, Taurus, Solac, Crevin, Signes, FujiFilm, Cata Electrodomèstics, Madel, Signes, Pujadas, Total Care, Cestisa, BioSysyems, Vibia.

 • Potenciar la fase inicial del procés de disseny amb tècniques de creativitat, recursos de disseny centrat en l'usuari i aplicacions de disseny experimental.
 • Conèixer la situació actual del disseny de producte, a través dels dissenyadors participants en el curs procedents de les agències i estudis nacionals més rellevants del sector. 
 • Aplicar els coneixements i les habilitats adquirides mitjançant la realització de projectes reals amb empreses. Aquestes empreses són productores i tenen el seu centre de decisió a Espanya. Col·laborem amb firmes representatives de diversos sectors del producte industrial.
 • Proporcionar coneixements sòlids sobre les últimes tecnologies de la indústria i els diferents materials que ofereix el mercat, per tal de desenvolupar el producte de la manera més senzilla, efectiva i econòmica.
 • Conèixer la viabilitat tecnològica i els costos de producció d'un projecte per poder prendre les millors decisions durant el seu desenvolupament.
 • Estudiar i valorar les decisions concretes que es prenen en un projecte de desenvolupament de producte a través de l'exposició de les diferents opcions que surgeixen durant la industrialització dels projectes d'empresa.
 • Aprendre a utilitzar diferents eines de CAD (Computer Aided Design) / CAE (Computer Aided Engineering) que permeten representar, visualitzar i simular el comportament d’un producte, per tal de garantir la viabilitat i el correcte funcionament del projecte final.

Transversals:

 • Capacitat d’identificar oportunitats i definir conceptes de disseny.
 • Capacitat d’argumentar i representar conceptes i d’expressar i defensar les propostes de disseny i les decisions tècniques realitzades.
 • Capacitat per treballar amb equips multidisciplinars per la gestió de nous productes. 

Específiques:

 • Capacitat per realitzar projectes de nous productes, des de la fase conceptual fins el desenvolupament tècnic.
 • Capacitat de valorar les implicacions funcionals, estètiques, culturals, tecnològiques, econòmiques i de comunicació del nou producte a desenvolupar.
 • Capacitat d’aplicar les tècniques creatives de referència, així com els recursos d’expressió i gestió més efectius.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits de selecció de materials, processos de transformació i simulació estructural i cinemàtica, al projecte de redisseny o d’optimització d’un producte.
 • Capacitat d’utilització dels prototips com a eina de validació dels projectes d’empresa realitzats.
 • Capacitat per aplicar les eines de CAD/CAM/CAE, per generar qualsevol geometria 3D, imatges renderitzades de qualitat i vídeos de muntatge i funcionament del producte.
Josep Puig
josep_puig

Josep Puig

Director del Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte
Director del Postgrau en Concepte de Producte
Xavi Riudor
XAVIER RIUDOR

Xavi Riudor

Director del Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte i del Postgrau en Desenvolupament de Producte
Professor del Grau en Enginyeria