Mobilitat Internacional

Sempre hem pensat que l'intercanvi i la mobilitat d'estudiants i professors enriqueixen la formació universitària. Per això, els potenciem establint xarxes amb centres internacionals que comprenen també el desenvolupament de programes conjunts de docència, cooperació i recerca.

Actualment a Elisava tenim convenis amb més de 70 de les Universitats més reconegudes i influents del món del disseny i l'enginyeria a nivell mundial (Europa, els Estats Units, el Canadà, Israel, Àsia, Austràlia, Amèrica Llatina…) i participem en diversos programes d'intercanvi, cooperació i recerca amb institucions acadèmiques estrangeres. L'experiència ens permet confirmar que el benefici és doble: s'afavoreix la circulació del coneixement i es millora l'ensenyament de les disciplines impartides a l'Escola.

Aquesta projecció internacional s'articula a través de diferents associacions i programes. L'Escola forma part de les xarxes Cumulus, que agrupa les principals institucions de l'àmbit del disseny de tot el món amb la finalitat de promoure la cooperació internacional i ELIA, European League of Institutes of the Arts, que reuneix moltes entre les escoles de referència en art i disseny d'Europa i altres continents. També som membres de la International Association for Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE).

A més, col·laborem amb el Council on International Educational Exchange, una organització no lucrativa designada pel Departament d'Estat nord-americà que té la funció de gestionar els programes internacionals d'intercanvi d'estudiants. També participem en el programa Erasmus+, promogut per la Unió Europea amb la vocació d'acostar els estudiants a Europa i Europa als estudiants.

Contacte
exchange@elisava.net

Estudiants outgoing

Estudiants incoming