Elisava Delegats

Com a estudiant, ets una part essencial de l'activitat diària de l'Escola. Per això, volem convidar-te a participar activament en els òrgans de govern i en el desenvolupament de mètodes d'avaluació i millora contínua dels estudis sent Delegat del teu curs. T'apuntes? Ara t’ho acabem d’explicar!

Cada any acadèmic triem, per a cada curs i classe de cada Grau, un grup d'alumnes que actuen en nom i representació dels seus companys i companyes de classe. Això ens permet recollir l'opinió, els comentaris i tots els suggeriments que ens vulgueu fer sobre qualsevol aspecte (acadèmic, instal·lacions, procediments…) per millorar el dia a dia de l'Escola.

A més, se't podrà reconèixer 1 crèdit ECTS per cada any que desenvolupis la funció de delegat o delegada del teu curs en el marc de reconeixement d'activitats universitàries.

Què implica ser delegat?

Si decideixes ser delegat o delegada del teu curs hauràs de complir algunes obligacions. Cada curs acadèmic, l'Escola prepara un calendari anual de reunions a les quals hauràs d'assistir per a compartir tot el que vulguis i avaluar amb nosaltres l'aplicació i el desenvolupament de tots els aspectes relacionats amb els continguts, les assignatures i les activitats del teu Grau.

Bàsicament, les reunions a les quals hauràs d'assistir són: reunions mensuals amb la Direcció de l'Escola per a tractar aspectes generals d’Elisava (instal·lacions, serveis, activitats…); reunions trimestrals amb els caps d'estudis i l'equip de coordinació acadèmica per a avaluar els aspectes acadèmics de les diferents assignatures i continguts; i reunions semestrals amb la Junta d'Escola (un dels nostres Òrgans de Govern).

També podràs assistir a la reunió anual amb la Comissió de Qualitat i participar en els eventuals processos de verificació i acreditació de les titulacions (tal com estipula la “Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - AQU Catalunya”). En definitiva, tot això implica que seràs el pont principal entre l'Escola i tots els alumnes, pel que et demanarem que t'asseguris que la informació que generem i difonem des de l'Escola arribi a tots els teus companys i companyes.

Com ho faig si vull ser delegat?

La persona Responsable d'Ordenació Acadèmica i Qualitat de l'Escola és l'encarregada de gestionar el procés d'elecció dels representants dels estudiants, els delegats i delegades, una vegada a l'any. Així que, si vols ser delegat o delegada, hauràs d'estar atent a principis de curs. És llavors quan llancem la convocatòria perquè els i les estudiants que vulguin puguin presentar-se com a candidats.

Una vegada tancat el període de presentació de candidatures, les publiquem al Campus Virtual de l'Escola i, si no hi ha objeccions, els i les candidates queden oficialment designats per a l'any acadèmic corresponent. La mateixa persona responsable del procés també s'encarrega de procurar que els triats s'integrin en l'activitat de l'Escola i de resoldre qualsevol dubte. Si vols més informació, contacta amb grau@elisava.net o parla directament amb l'equip de coordinació del teu Grau.