Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Amb el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial podràs dissenyar i desenvolupar productes, sistemes i serveis que aportin valor a la indústria, societat i entorn, a més d’integrar els nous avenços tecnològics.

Sol·licita informació

Amb el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial podràs dissenyar i desenvolupar productes, sistemes i serveis que aportin valor a la indústria, societat i entorn, a més d’integrar els nous avenços tecnològics.

Branca de coneixement

Enginyeria i Arquitectura

Titulació

Graduat/da en Enginyeria de Disseny Industrial, títol homologat expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Títol verificat per AQU Catalunya.

Especialitats

Desenvolupament i Simulació 
Gestió i Dades 
Disseny i Materials 

Durada

4 anys

Horari

Curs 1 i 2 – matins
Curs 3 i 4 – tardes

Data d'inici

Setembre

Idioma

Català / Castellà
Assignatures en anglès

Places de nou accés

90

Crèdits

240 ECTS
(60 ECTS per curs acadèmic)

Preu

166 €/ECTS
Finançament i beques

Perfil d’accés

Batxillerat i CFGS (cicles formatius de grau superior)

Amb el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial et formaràs com a enginyer o enginyera de disseny i desenvolupament de producte, amb un perfil transdisciplinari altament qualificat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i produir un producte, sistema o servei, que aporti valor a la indústria, a la societat i al planeta on vivim.

Dominaràs les eines de modelatge digital i físic per representar i simular els comportaments d'un producte i seràs capaç d’escollir el material i el procés més adequat. Per aconseguir-ho, tindràs en compte els requisits tècnics, funcionals, d'usabilitat, de processament, ambientals, estètics i comunicatius que permeten optimitzar la producció i comercialització dels productes. 

Sabràs detectar oportunitats d'innovació i de mercat que t'acostaran al món de l'emprenedoria i dels nous models de negoci. Aprendràs a aplicar els coneixements de ciència i tecnologia propis de l'enginyeria per innovar de manera sostenible i amb sentit, amb una perspectiva de futur i sense oblidar-ne l'impacte ambiental, social i econòmic.

A través d’una metodologia basada en el learning by doing, desenvoluparàs projectes reals i innovadors amb empreses, i així aportaràs valor i regeneració a la indústria i societat. Des del primer curs, i de manera intensiva durant tota la carrera, aquest enfocament potenciarà les teves capacitats tècniques i creatives i facilitarà que t’incorporis a l'entorn laboral.

I tot això per a innovar:

 • Durant el procés de conceptualització (experimentació amb materials, testeig al laboratori i definició formal). 
 • En la fase de disseny (modelatge 3D, anàlisi d'estructures i optimització de processos productius).
 • En l'experiència d'ús (gestió de la informació, interactivitat digital i nous models de negoci).
   

Segons l'Observatori de l'Enginyeria d'Espanya, “en deu anys caldran més de 200.000 enginyers i enginyeres per cobrir les necessitats de les empreses, tant al sector industrial com al dels serveis”. 

“La professió és cada vegada més transversal i inclou altres habilitats en l'àmbit de la gestió i les competències personals”.

 


Estudiar Enginyeria de Disseny Industrial a Barcelona

L'enginyeria de disseny industrial va néixer perquè la indústria necessitava comptar amb un perfil que integrés coneixements creatius i estètics propis del disseny i científics i tècnics propis de l'enginyeria industrial. Aquests estudis van incorporar-se a Elisava fa vint-i-cinc anys, amb l’objectiu de formar persones capaces de treballar en projectes de disseny cada vegada més complexos, on es requereix un perfil que participi en les diferents fases del procés projectual: enginyeria del producte, desenvolupament tècnic, gestió del projecte i compliment normatiu.

 • La relació amb l'empresa
  Una xarxa ben escollida de partners (empreses, institucions, start-ups, centres de recerca, estudis de disseny) que comparteixen la identitat, el punt de vista i el compromís ètic, ambiental, social, tecnològic i econòmic d’Elisava.
   
 • Aprenentatge per projectes (project based learning)
  La nostra metodologia consisteix a “aprendre projectant”, aplicant des del primer moment tots els conceptes teòrics i pràctics per dissenyar i desenvolupar les millors solucions possibles. El Pla d'Estudis està organitzat de manera que cada dia estudiïs una única assignatura i posis en pràctica els coneixements apresos el mateix dia. 
   
 • Laboratoris i tallers oberts
  El Grau en Enginyeria de Disseny Industrial és una carrera on l'experimentació científica és clau. Per això, gran part de les classes tenen lloc als nostres laboratoris i tallers. Aquests espais estan oberts durant tot el dia perquè puguis experimentar i desplegar els teus projectes. A més de les instal·lacions de l'edifici de La Rambla, tenim acords amb diversos centres, com el taller industrial TMDC, l’Ateneu de Fabricació i centres tecnològics i de recerca com Eurecat, per dur a terme de manera oberta i sense límits tot allò que proposa el grau.
   
 • Integració de nous avenços tecnològics
  L'enginyeria de disseny industrial és una professió en evolució constant, que s'adapta als avenços tecnològics. Per això, actualitzem els continguts del grau i suggerim noves metodologies educatives directament relacionades amb el context industrial i les necessitats del mercat.
   
 • Acompanyament i personalització
  Apostem per un nombre alt d'hores de docència en grups d’un màxim de 25 estudiants i fem un seguiment de la teva experiència universitària i del teu benestar a través del Programa d'Acció Tutorial. 
   
 • Pràctiques i inserció laboral
  Personalitzem la cerca de pràctiques curriculars a partir dels teus interessos i de l'oferta existent. En la nostra borsa de treball, cada any rebem més de 300 ofertes de pràctiques i de feina.
   
 • Visió de futur
  Treballaràs tenint en compte diferents horitzons, entendràs el mercat actual i miraràs al futur, mitjançant el treball en contextos d'aplicació, eines i materials innovadors.
   
 • Enginyeria en una facultat de disseny
  Adquiriràs les habilitats necessàries per esdevenir un o una professional de l'enginyeria, que entén la innovació com a mitjà i no com a fi i que utilitza la ciència i la tecnologia de manera creativa. Conviuràs amb estudiants del Grau en Disseny i Innovació, de màsters i d’altres programes, fet que enriquirà la teva formació. 
   
 • Una enginyeria amb igualtat de gènere
  L'Observatori de l'Enginyeria d'Espanya considera un factor clau incorporar més dones a la professió. Ara, en el conjunt de les enginyeries del país, només en representen el 20%. Fa anys que Elisava treballa per fomentar la presència femenina en les vocacions STEM. En l’actualitat, la meitat de les estudiants del nostre Grau en Enginyeria de Disseny Industrial són dones.

Amb el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial obtindràs els coneixements i les competències necessàries per adoptar una actitud creativa d'experimentació, amb criteris científics i humanístics, rellevants i innovadors. Aprendràs a configurar noves realitats per interpretar el context històric, social, cultural, econòmic i tecnològic, així com a integrar la sensibilitat formal com a part del procés del projecte. 

 • Avalua les propietats dels materials i els seus processos de fabricació per seleccionar-los i caracteritzar-los.
 • Aplica les tècniques de modelatge i simulació per prendre decisions respecte al desenvolupament del projecte.
 • Comprèn i aplica les dades, de les més abstractes a les més concretes.
 • Aplica tècniques d'expressió gràfica per visualitzar i comunicar el disseny i desenvolupament del producte.
 • Utilitza els fonaments d'economia i empresa per gestionar una organització, en el treball per compte propi o en qualsevol empresa.
 • Elabora prototips que permetin comunicar i justificar el projecte des del punt de vista tècnic.
 • Utilitza mètodes científics per integrar fonts de recerca en la presa de decisions.
 • Comprèn la realitat industrial actual per treballar en l'entorn professional.
 • Identifica tecnologies emergents que puguin aportar valor al projecte.

Desenvolupament i Simulació 

Et formaràs en les tecnologies emergents de la indústria 4.0 per avançar-te al futur i les aprofitaràs per innovar i oferir solucions viables a productes, serveis o sistemes. Adquiriràs un grau alt de professionalització, combinant l'enginyeria mecànica i el disseny, fet que et capacitarà per afrontar els reptes del mercat i de la indústria. Podràs desenvolupar i garantir que un producte estigui optimitzat i es pugui industrialitzar. Aquesta especialitat et formarà en la simulació virtual de productes i processos permetent així validar i optimitzar les formes i els processos productius. Per a dissenyar productes industrialitzables farem servir les metodologies de Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) i Simulation Driven Design. La simulació no serà només una eina de validació i càlcul estructural, sinó que formarà part del procés de disseny, com a eina creativa i motor de la innovació que permet evolucionar i optimitzar les solucions proposades.

Gestió i Dades 

Amb aquesta especialitat, obtindràs un perfil que combina l'enginyeria de programari amb el disseny. Aplicaràs tecnologies emergents relacionades amb les dades, programació, electrònica, sensòrica i gestió de la informació per innovar en l'experiència d'ús i els models de negoci. Dominaràs les eines per gestionar tècnicament les dades a totes les fases de la metodologia de projectes. Aquesta especialitat et permetrà passar d'un paradigma centrat en el producte al disseny i desenvolupament de sistemes producte-servei. Aplicaràs totes les eines i habilitats adquirides en projectes d'enginyeria informàtica, robòtica, indústria 4.0, big data, machine learning (ML) i visualització de la informació. Per exemple, realitzaràs un projecte per utilitzar eines de captura de moviment (Mocap) amb el cos, per explorar maneres de dissenyar l'interior d'un vehicle autònom, dissenyant en primer lloc l'experiència d'ús interior i, finalment, l'espai exterior. Això suposa un canvi de paradigma en la metodologia de disseny al sector de l'automoció.

Disseny i Materials 

Amb aquesta especialitat obtindràs un perfil transdisciplinar, capaç d'integrar coneixements de diferents àrees en el procés de disseny, com ara la ciència i l'enginyeria dels materials, la fabricació digital, la sostenibilitat o l'enginyeria biomèdica. Adquiriràs habilitats per definir propostes en sinergia amb el món natural, amb criteris de respecte ambiental, criteris d'indústria Km0, per anar més enllà del concepte de sostenibilitat i aconseguir un impacte ambiental positiu a través del disseny regeneratiu. Experimentaràs amb materials a diferents escales, tant d'origen biològic com sintètic, tenint en compte aspectes socials, culturals, científics, tecnològics, estètics i de sostenibilitat. Consolidaràs les teves capacitats de recerca, experimentació, reflexió, visió regenerativa social i ambiental, a més d'enfortir la conceptualització mitjançant la metodologia material driven design, l'experimentació i l'especulació científica (visió de futur). Augmentaràs el teu coneixement pràctic per a la validació de propostes tècniques amb rigor científic.

Desarrollo y Simulación Grado en Ingeniería de Diseño Industrial
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial
Gestión y Datos Grado en Ingeniería de Diseño Industrial
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial

“Elisava em va donar moltes eines i coneixements. Vaig entendre el procés de disseny, vaig conèixer nous materials i vaig comprendre la importància de la simulació. Durant el quart any vaig fer 10 mesos de pràctiques a Triton Submarines. Tot just en acabar la carrera, l’empresa em va oferir un contracte indefinit com a enginyer” 
Oriol Povill, Desenvolupament i Simulació

“Els coneixements adquirits a Elisava em van facilitar l’accés a les meves primeres feines a Toyota i Deloitte. La meva recomanació és que aprofitis els projectes per fer exploracions més enllà del que és “correcte” o “normal”. Elisava et proporcionarà un ambient únic per llençar conceptes més complexos i eines per aterrar-los”
Jordi Batlló, Gestió i Dades 

“A tercer vaig fer les pràctiques a Simon i, un cop em vaig graduar, em van contractar. Gràcies a tots els coneixements i projectes que es fan a la universitat, tens una base sòlida que et permet especialitzar-te i desenvolupar la teva carrera allà on et sentis millor” 
Clara Batiste, Disseny i Materials 

Una vegada acabis el grau, podràs treballar en sectors com:

 • Mobilitat i transport: Disseny i desenvolupament de vehicles i components per a aquest sector (cotxes, motocicletes, bicis i patinets elèctrics, avions, mobilitat autònoma i urbana…).
 • Fabricació digital: Implementació d'eines paramètriques i 3D (modelatge 3D, visualització 3D, impressió 3D). Ús i desenvolupament de tecnologies de fabricació additiva-impressió 3D en l'àmbit industrial, acadèmic, de recerca i desenvolupament.
 • Electrònica de consum: Disseny o desenvolupament de productes i dispositius electrònics com mòbils, tauletes, accessoris electrònics i teixits intel·ligents. 
 • Wearables: Integració de nous materials i de tecnologia digital en teixits i accessoris electrònics.
 • Aplicacions digitals: Disseny i desenvolupament de pàgines web, aplicacions mòbils, internet de les coses o aplicacions de realitat augmentada i virtual i d’intel·ligència artificial.
 • Esport: Disseny i desenvolupament de productes i peces de roba, calçat i accessoris, amb l’objectiu de millorar i optimitzar el rendiment esportiu.
 • Calçat: Disseny i desenvolupament de calçat, que té en compte aspectes com la personalització a través de la fabricació digital o la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
 • Packaging: Disseny i desenvolupament d'envasos i embalatges (gran consum, alimentació, e-commerce o ecopackaging), en què es tenen en compte factors formals i funcionals i es relaciona la tècnica i la indústria amb el disseny d'embalatges de vidre, plàstic, metall, laminatges, paper o cartró.
 • Biomedicina: Disseny i desenvolupament de solucions per a hospitals, indústria farmacèutica i sector biomèdic, concretat en productes com pròtesis, eines de laboratori, maquinàries d'envasament, dispositius mèdics, etc.
 • Sostenibilitat: Disseny, desenvolupament i ciència per a la transició cap a una economia circular, amb un enfocament en la selecció de materials, el disseny i l'avaluació ambiental de productes.

Disposaràs de les següents sortides professionals:

 • Sector privat. Podràs treballar com a enginyer o enginyera en empreses, estudis, oficines tècniques, centres de recerca o departaments tècnics, de disseny, de recerca, de projectes i de desenvolupament de nous productes en qualsevol sector industrial, on duràs a terme:
  • Anàlisi i diagnòstic de productes i processos. 
  • Disseny de productes, serveis i sistemes.
  • Ergonomia i estètica industrial de productes i processos industrials.
  • Desenvolupament de productes, sistemes o serveis, càlcul de formes i desenvolupament de solucions amb modelatge o simulació, desenvolupament i optimització de productes i processos de fabricació.
  • Anàlisi de mercats i detecció d'oportunitats; diagnòstics en innovació i estratègia d'empresa.
  • Project management o gestió de projectes.
 • Emprenedoria. Podràs crear el teu negoci, empresa o start-up, com a resultat, per exemple, de l'evolució del teu Treball Fi Grau o d’un altre projecte.
 • Consultoria. Podràs treballar assessorant sobre disseny industrial i desenvolupament de productes, sistemes i serveis.
 • Recerca, desenvolupament i innovació. Podràs treballar fent recerca en centres públics o privats (universitats, organismes públics de recerca o centres tecnològics) i en departaments de R+D+I d'empreses públiques o privades.
 • Docència pública i privada. 
   

El 90% dels nostres estudiants troba feina en els mesos consecutius a la finalització del Grau. A més, el 80% repetirien Grau i Universitat, segons AQU Catalunya.

La taxa d'ocupació en el sector de l'enginyeria és de més del 98%, segons l'Observatori de l'Enginyeria d'Espanya.
 

Alumni del Grau en Enginyeria Industrial que potser coneguis:

 • Oriol Bertomeu (Grifols)
 • Clara Batiste (SIMON)
 • Aleix Inglés (Samsung, Reino Unido)
 • Ana Sanchís (HP)
 • Meritxell Pujol (IKEA) 
 • Cesar Rojo (Cero Design)
 • Mireia Vilalta (Danone)
 • David Matanzas (AIRK Drones)
 • Ivan Pajares (IDNEO)
 • Eduard Niubó (Rücker Lypsa)
 • Marta González (SEAT)
 • Marc Illan (Adidas)
 • Raquel Ojeda (LEGO - Dinamarca)
 • José F. López-Aguilar (OIKO)
 • Alex Casabó (ÀNIMA)
 • José Maria Solanes (SEAT-CUPRA) 
 • Xavier Tutó (IAM3DHUB - Leitat)
 • Elena Vivas (Reebok)

Per a Elisava, el contacte amb el sector empresarial i institucional és un dels pilars bàsics de la formació. Les relacions i col·laboracions amb diferents empreses i institucions formen part del dia a dia de la nostra escola.

Per això, al llarg de tota l’etapa formativa, podràs participar en workshops, projectes acadèmics i altres activitats fetes en col·laboració amb empreses i institucions com Sony, Adidas MakerLAB, Hospital Clínic, Clínica Teknon, HyperloopTT, IAM3D HUB, Girbau, Puig, Quadpack, Triton Submarines, HP, Danone, SEAT, Cero Design, AIRK Drones, Oiko Design Office, Santa & Cole, Yamaha, BCN3D, Lacer, Play, Leitat, Lékué, VIBIA, Eurecat o Nestlé, entre d’altres.

Després d’haver superat 120 crèdits, duràs a terme pràctiques curriculars (24 ECTS) o extracurriculars en empreses líders del sector. Les pràctiques curriculars et permetran contrastar la teva identitat professional i t'ajudaran a saber més sobre el sector en què vols treballar. Viure aquesta experiència et permetrà aprendre i adquirir els coneixements i recursos necessaris per incorporar-te al món laboral.

Un altre pilar bàsic per enriquir la teva formació és l'intercanvi i la mobilitat d'estudiants. Tenim convenis amb les universitats més prestigioses del món del disseny i l'enginyeria en l'àmbit internacional. Participem en programes d'intercanvi, cooperació i recerca amb més de 80 institucions acadèmiques, centres educatius, universitats i instituts de recerca de tot el món.

Algunes de les universitats amb les quals tenim conveni són: Technische Hochschule Köln (Alemanya), RMIT - Melbourne (Austràlia), FH Salzburg University of Applied Sciences (Àustria), FH Joanneum University of Applied Sciences (Graz, Àustria), Kwantlen Polytechnic University (Vancouver, el Canadà), Tongji University (Xangai, la Xina), Politecnico di Milano (Itàlia), Politecnico di Torino (Itàlia), Tecnológico de Monterrey (Mèxic), Norwegian University of Science and Technology - NTNU (Trondheim, Noruega), TU Eindhoven (Holanda), Faculty of Technology and Design (Delft, Holanda).

El primer curs del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial està format per assignatures que ajuden a entendre què és l'enginyeria en disseny industrial i a aprofundir en el seu perfil transdisciplinari. El projecte “Fòrum” és un espai d'aprenentatge on exploraràs temes transversals a les diverses assignatures, com la forma, la comunicació i la sostenibilitat.

A segon, et donarem una visió global del futur de la professió. Podràs experimentar amb les tecnologies emergents més avançades, des de l'automatització dels processos productius a la utilització de matèria viva. 

El tercer curs és l'any de la innovació, en què aplicaràs els coneixements adquirits en la part del procés de disseny i desenvolupament de producte, sistema o servei de la teva especialitat. O, en cas que vulguis crear el teu perfil, podràs triar diferents assignatures optatives d'altres especialitats, entre les quals s’inclou el Grau en Disseny i Innovació. A partir d’aquest curs podràs realitzar pràctiques extracurriculars o podràs anar-te’n d'Erasmus i cursar un semestre en una universitat internacional. 

El quart curs és un any de professionalització. Durant aquest curs duràs a terme el Treball Fi de Grau (TFG) juntament amb empreses o institucions, on demostraràs el teu posicionament personal. Duràs a terme les pràctiques curriculars (24 ECTS) en empreses, institucions o centres de recerca pioners en el sector, per garantir la incorporació al món laboral.

Segell de qualitat

Curs 1

Semestre 1  

Matèria
Introducció general i amb base científica als materials en l'enginyeria, partint de models atòmics i moleculars bàsics. Estudi de les principals famílies de materials (metalls, polímers, compòsits, ceràmiques, materials biològics) i les seves propietats. Aprofundiment en conceptes com la bioenginyeria, la circularitat i la sostenibilitat dels materials.

Àlgebra i Càlcul  
Conceptes matemàtics fonamentals i eines de càlcul aplicables a l'enginyeria. Aplicació computacional de les matemàtiques com a eina de disseny. A àlgebra es posa l'èmfasi en la visió geomètrica i en les transformacions en l'espai. A càlcul, d’altra banda, en la representació de corbes i superfícies, i en les aplicacions de les derivades i integrals.

Fonaments de Programació
Llenguatges de programació en l’enginyeria de disseny industrial: creació de variables, sentències condicionals, estructures de control, definició de funcions i orientació a objectes. Programació aplicada a l’enginyeria: exemples en diferents àmbits com la resolució matemàtica, programació tangible, robòtica, anàlisi del moviment, visualització de dades i programació d'apps.

Expressió Artística 
Competències bàsiques de comunicació gràfica mitjançant treballs de dibuix, fotografia i disseny gràfic per estructurar, comunicar i donar expressivitat a la comunicació dels projectes d'enginyeria.

Metodologies del Disseny
Base metodològica del procés de disseny en l'enginyeria, per potenciar les capacitats d'investigació, experimentació, disseny i comunicació. Coneixements bàsics de l'anàlisi sistèmic i el mètode científic necessaris per investigar i raonar un procés de disseny i desenvolupament de producte.

Descarrega les assignatures en PDF


Semestre 2  

Física de Materials
Aprendre les propietats físiques dels materials, principalment mecàniques, per a realitzar una selecció de materials correcta i òptima per al desenvolupament de productes en l'enginyeria de disseny industrial sostenibles.  Al laboratori de ciència s’experimentarà amb materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics y compostos.  

Mecànica
Càlcul i simulació de l'optimització d'un producte a nivell estructural i de funcionament mecànic. Estudi de l'estàtica de sistemes mecànics, les bases de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes i l'aplicació del balanç de potència per resoldre sistemes mecànics i problemes tècnics concrets. 

Computer-Aided Design
Introducció al modelat paramètric 3D per al disseny i desenvolupament de producte i la seva comunicació. Se centra en 4 aspectes claus: reconèixer i modelar mitjançant software paramètric 3D les formes geomètriques bidimensionals i tridimensionals d'un producte; plantejar diferents estratègies en el modelatge paramètric; solucionar problemes en el modelatge i les unions del conjunt 3D; i organitzar els diversos components de la representació d'un producte en 2D i en 3D (ENG). 

Tecnologia Elèctrica i Electrònica
Observar i entendre les diferents tecnologies associades als circuits elèctrics i electrònics, als fenòmens magnètics i als diferents tipus de motors. La base teòrica es combinarà amb casos pràctics de programació tangible, aplicables a les diferents etapes de desenvolupament de productes, sistemes i serveis. 

Estètica i Disseny
Aprenentatge per entendre els objectes des de la cultura de la forma, per adquirir el coneixement necessari per a l’anàlisi històric, social, cultural i formal d'un objecte o disseny. Mitjançant la realització de dos projectes s’integren aquests coneixements en el procés de disseny, desenvolupament i prototipatge d’objectes quotidians amb elements tecnològics. 

Descarrega les assignatures en PDF

Curs 2

Semestre 3 

Industrial processes 
Introducció als processos de fabricació per a les diferents famílies de materials: ceràmiques, metalls, polímers i “composites”. Des de l'emmotllament a la fabricació additiva, passant per la mecanització, la injecció o el conformat en fred. S'aprofundeix en els aspectes tecnològics del procés de disseny i desenvolupament d'un producte, i en les decisions tècniques d'un producte, definint els materials que el componen i els processos de fabricació (ENG). 

Càlcul Estructural 
Dimensionar elements estructurals sotmesos a esforços combinats, analitzant sistemes mecànics (productes) i avaluant les càrregues que hi actuen i els esforços que provoquen. S'aprendrà a calcular les tensions i deformacions en règim elàstic, i a dimensionar elements amb el factor de seguretat adient, aplicant el criteri de fallada corresponent a cada material. 

Mètodes Estadístics 
Metodologia necessària per poder fer càlculs estadístics en l'àrea descriptiva i inferencial. Aplicar adequadament els mètodes de recollida de dades, treballar amb variables aleatòries i poder definir distribucions de probabilitat. Realització d’intervals de confiança per garantir la fiabilitat de les dades, tècniques de regressió lineal i correlació per a fer hipòtesis a partir de dades recollides. 

Expressió Gràfica 
Bases per la comunicació gràfica amb tècniques de dibuix en croquis i programes de CAD. Punt de partida per assolir els coneixements de representació gràfica en l'enginyeria mitjançant la creació de conjunts industrials i els especejament dels seus components, incloent la representació aplicant les normatives per plànols de fabricació, toleràncies i acabats. 

Projecte de Disseny i Experimentació 
Introducció al projecte des de la vesant més explorativa i experimental, amb el coneixement científic com a punt inicial de la investigació. S’aprofundirà en el rol de la documentació tècnica de la recerca científica per a la justificació de les decisions preses. Es proposa un briefing o problemàtica a resoldre per implementar tècniques i metodologies projectuals, que permetin arribar a una proposta de valor sòlida.

Descarrega les assignatures en PDF
 

Semestre 4 

Tecnologia dels Materials 
Estudiar i comprendre els principis que regeixen el comportament de la matèria des d'un punt de vista òptic, termodinàmic i fluídic. Anàlisi de fenòmens òptics com la reflexió/refracció, dispersió i polarització amb els materials existents. La transmissió de calor: conducció, inducció, convecció i radiació, i també, les nocions fonamentals dels fluids i el seu comportament a escala micro i macro. 

Fabricació Assistida per Ordinador 
Disseny de productes per a la seva fabricació i assemblatge: disseny de peces per al procés productiu, resolent els sistemes d'unions i assemblatges mecànics de producte i generant la documentació tècnica corresponent. S'aprofundirà en les tecnologies industrials i en els sistemes de digitalització per a la fabricació. 

Technology and Interaction 
Tecnologia i experiència d'usuari. Metodologies de concreció de l'arquitectura de productes, sistemes i serveis interactius, per atendre tot el cicle de vida: usabilitat, funcionalitat, fabricació, distribució i rebuig. Tècniques d'experiència d'usuari per prendre decisions de disseny, adaptant el producte a les diferents realitats culturals, socials, econòmiques, ètiques i de perspectiva de gènere (ENG). 

Gestió de Projectes Tecnològics 
Diferents models d'empresa, formes de gestionar un projecte i estudis de mercat. Tècniques per a gestionar equips, liderar departaments. Eines i recursos per delegar tasques i fer seguiment d'objectius. Èmfasi en la gestió amb perspectiva de gènere. 

Projecte de Desenvolupament i Sostenibilitat 
Introducció a projectes d’ecologia industrial mitjançant l’aplicació de tècniques d’anàlisi sostenible, econòmic i social, aplicat en el cercle de vida d'un producte, sistema i/o servei. Estudi de metodologies existents i normativa vigent, i realització de la documentació per la viabilitat tècnica.

Descarrega les assignatures en PDF

Curs 3

Semestre 5 

Materials Avançats 
Estudi de les diferents famílies de materials (ceràmics, metàl·lics i polimèrics) en un marc de sostenibilitat i circularitat dels materials. Disseny i desenvolupament de nous materials tècnics circulars a través de la revaloració de residus. Creació de nous materials aptes per a fabricació additiva o la creació de  “composites”. 

Simulació 
Optimització del comportament mecànic d’un producte amb eines de simulació. Anàlisi de mecanismes i sistemes mecànics complexos, dimensionats per a la seva funció i per a complir el factor de seguretat corresponent. Definició de les condicions de contorn i propietats del material amb eines de simulació, per a obtenir les tensions i desplaçaments de la peça.  

Mecatrònica i Robòtica 
Història de la robòtica. Definició de les tecnologies associades a la robòtica, així com les diferents tipologies de robots, i aplicacions domèstiques i industrials. Coneixements de mecanismes complexos, anàlisis de forces, velocitats i graus de llibertat, anàlisis de posicions crítiques, optimització de mecanismes i redisseny tècnic aplicat a robòtica. 

Optatives – a escollir 1 assignatura (veure el final del pla d’estudis)* 
 

Semestre 6 

Optatives – a escollir 4 assignatures (veure el final del pla d’estudis)* 

Curs 4

Semestre 7  

Design Research 
Introducció a la recerca mitjançant disseny, i a les tècniques i eines de recerca científica aplicables al disseny i desenvolupament d'un projecte. Metodologies de recerca del procés de disseny tenint en compte les diferents realitats culturals, socials, econòmiques, ètiques i de gènere. El context d'aplicació serà la investigació prèvia del treball de final de grau amb l'objectiu de guiar les primeres exploracions i arribar a una proposta de valor (ENG). 

Pràctiques Externes I i II 
Aplicació dels coneixements i habilitats obtingudes durant el grau a un entorn professional, ja sigui en institucions, empreses, o centres de recerca. Desenvolupament i reflexió sobre la identitat professional d'una manera pràctica i en context. 
 

Semestre 8 

Optatives – a escollir 1 assignatura (veure el final del pla d’estudis)* 

Innovation and Entrepreneurship 
Definició i desenvolupament d’un pla de negoci del Treball Fi de Grau o de qualsevol altre projecte creat a l'escola o personal. Anàlisi del seu cicle de vida, valorant les seves implicacions industrials, d’organització empresarial, de finançament i rendibilitat en el marc jurídic-fiscal actual, per assolir una situació d’èxit (ENG). 

Communication & Academic Writing 
Eines i estratègies de comunicació visual, oral i escrita d’un projecte, dirigides a la comunitat científica i la societat en general. Aplicació en el Treball Fi de Grau o qualsevol altre projecte a desenvolupar, tant a nivell acadèmic com empresarial (ENG). 

Treball Fi de Grau 
Desenvolupament del Treball Fi de Grau que parteix d'una proposta pròpia o de col·laboració amb institucions, empreses o centres de recerca. Comptarà amb una fonamentació teòrica, una metodologia de recerca, un desenvolupament formal i tècnic, un estudi de viabilitat econòmica i una documentació i exposició final. 

Assignatures optatives

Menció de Disseny i Materials 

Projecte de Materials 
Disseny i desenvolupament de producte (o tecnologia aplicada) a partir d'un material i les seves propietats. Creació d'un prototip funcional que integra el material investigat, la comunicació integral de la investigació i els resultats en un context científic, cultural, social i econòmic. 

Disseny i Biomaterials 
Estudi i experimentació amb materials d’origen biològic i/o materials aptes per a la interacció biològica, o biomaterials. Introducció als materials biològics avançats, la implantació en sistemes vius, i a l’enginyeria de teixits. Impressió 3D i 4D per a la fabricació digital de teixits i sistemes vius. Microestructures naturals i nanomaterials.  

Sostenibilitat i Regeneració 
Visió holística sobre la sostenibilitat i aprofundiment en l'anàlisi del cicle de vida d'un producte, sistema o servei. Interpretació de dades de l'impacte ecològic, econòmic i social del procés de disseny, fabricació i ús de productes, sistemes i serveis, com a principi per a regenerar el teixit econòmic, social i industrial local. 

Materials Híbrids i Sensòrics 
Exploració i creació de materials híbrids, combinant materials orgànics i inorgànics, i tècniques com la serigrafia, l'electrònica impresa, el tèxtil i la fabricació additiva. Exploració de capes externes amb propietats interactives sobre el cos en forma de wearables i segones pells. 

Menció de Desenvolupament i Simulació 

Projecte de Simulació 
Gestió i desenvolupament d'un projecte d'enginyeria real mitjançant la validació virtual del producte. Aplicació de tecnologies digitals que utilitza la indústria, i eines de simulació emergents que donen suport a la fabricació, muntatge i ús. 

Simulació Estructural i Multifísica 
Disseny basat en la simulació i anàlisi d'elements finits. Simulació estructural com a eina de validació i disseny. Generació de disseny a partir de l'optimització topològica i simulació multifísica. 

Simulació Cinemàtica i Dinàmica 
Creació de connexions cinemàtiques complexes de sistema mecànic. Avaluació dels requeriments tècnics necessaris per al disseny i el funcionament d'un producte. Interpretació i avaluació dels resultats obtinguts en una simulació cinemàtica i dinàmica d'un mecanisme. Optimització del moviment d’un producte. 

Implementació i Desenvolupament Tècnic 
Gestió del cicle de vida del producte durant el seu desenvolupament, validació tècnica i producció mitjançant un cas pràctic. Implementació industrial basada en el desenvolupament per a la fabricació, funció i assemblatge de components, sota els estàndards de processos de fabricació i qualitat. 

Menció de Gestió i Dades 

Projecte de Dades 
Integració en l'empresa d’un procés d'innovació i de control del sistema productiu per a ser competitiu en el canviant context actual. Aplicació dels processos per a experimentar i validar la integració de la innovació, per a poder prendre les decisions adequades, implementar-les, i organitzar equips humans. 

Fabricació i Sistemes Intel·ligents 
Tecnologies digitals per al desenvolupament, fabricació i distribució d'un producte, sistema i servei. Aplicació en els contextos de la indústria 4.0, el món maker i la nova artesania digital. 

Ecosistemes Connectats 
Fonaments de comunicació entre dispositius (wifi, bluetooth o comunicació per ràdio-freqüència). Creació d’arquitectures per a la gestió de dades captades per sensors i processament d’aquesta informació amb sistemes bàsics d'intel·ligència artificial. 

Anàlisi i Visualització de Dades 
Eines per a l'anàlisi i la correcta visualització de les dades, en un panorama on cada vegada hi ha més informació. Creació de visualitzacions i representacions diferents, amb un enfocament artístic. 

Optatives Transversals del Grau en Disseny

Crossover Project 
Desenvolupament de projectes transversals: treball amb equips amb diverses especialitats del disseny i interpretació de coneixement de diferents camps. Estratègies de comunicació fent ús de diferents mitjans (ENG). 

Projecte Disseny Gràfic 
Aprenentatge de l'estructura de les fases d'un projecte: des de la investigació i l'anàlisi d'un encàrrec específic, a l'estudi dels sistemes gràfics, l'aplicació en diferents suports i, finalment, la fase de normativització i producció. 

Projecte Disseny de Productes  
De l'humà a la màquina. Aproximació al disseny de producte especulatiu i tecnològic. Metodologies projectuals específiques per dissenyar propostes prospectives. Noves Realitats: Repensar els escenaris Post-COVID 2025 i Escalfament Global 2030. Tecnologia i benestar: Disseny de productes a través del monitoratge de dades de salut, per millorar la vida de les persones. 

Projecte Disseny d’Espais  
Desenvolupament de metodologies que permeten definir el projecte d'espais d'ús públic en les diferents fases, des de les relacions amb el lloc a nivell físic, cultural i social, a la distribució dels espais i dels detalls constructius. 

Projecte Disseny d’Experiències Interactives  
Revisió de conceptes i perspectives teòriques i recorregut per projectes interactius en l’àmbit del disseny, les arts digitals i les arts electròniques. Ideació i construcció d’una interfície física que respongui a possibles escenaris futurs. 

Taller Processos i Materials: Disseny Gràfic 
Composició avançada de textos, control de kerning, tracking i P&J, disseny i ús de retícules complexes i disseny de fonts tipogràfiques. Coneixement i reconeixement dels materials, suports per a la producció gràfica i la seva relació amb els sistemes productius. 

Taller Processos i Materials: Disseny de Productes 
Aprenentatge a través d'exercicis teòric-pràctics per conèixer i experimentar nous processos i materials industrials, tecnologies de fabricació digital i nous materials. 

Taller Processos i Materials: Disseny d’Espais 
Taller per aprendre detalls i sistemes constructius, i per dur a terme el control de la sostenibilitat d'un projecte (impacte mediambiental i de benestar en el context d'espai). 

Taller Processos i Materials: Disseny d’Experiències Interactives 
Conceptualització, disseny i construcció d'un prototip que, des dels diferents components, permet adquirir coneixements al voltant de la programació creativa amb Arduino, circuits electrònics, i la fabricació d'objectes interactius per posar en relació el món físic amb el món digital. 


Programa d'Estudis Simultanis

A més, de manera simultània i a partir de tercer, podràs cursar també el Grau en Disseny i Innovació per aconseguir així les dues titulacions universitàries en sis anys. Un espai d'interacció entre creativitat i tecnologia, on les competències creatives i la preparació tècnica es retroalimenten.

Estudis relacionats

Màster en Enginyeria de Disseny Industrial

Dr. Oscar Tomico
oscar_tomico

Dr. Oscar Tomico

Cap d'estudis
Dr. Javier Peña
Javier Peña

Dr. Javier Peña

Director General
Dra. Jessica Fernández
jessica_fernandez

Dra. Jessica Fernández

Coordinadora de l'Àrea de Disseny i Projectes d'Enginyeria
Marta Janeras
marta_janeras

Marta Janeras

Coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament i Simulació
Dr. Jonathan Chacón
jonathan-chacon.jpg

Dr. Jonathan Chacón

Coordinador de l'Àrea de Gestió i Dades
Dra. Marta González
Marta González

Dra. Marta González

Cap de l'Àrea de Materials
Dr. Juan Crespo
 Juan Crespo

Dr. Juan Crespo

Cap de l'Àrea de Ciència i Tecnologia
Dra. Laura Clèries
Dra. Laura Clèries

Dra. Laura Clèries

Directora Científica
Directora d'Elisava Research
Dr. Pere Llorach
pere_llorach

Dr. Pere Llorach

Professor de l'Àrea de Materials
Dr. Martin Andreas Koch
martin_koch

Dr. Martin Andreas Koch

Professor de l'Àrea de Ciència i Tecnologia 
Dra. Anna del Corral
ANNA_MARIA_CORRAL

Dra. Anna del Corral

Coordinadora de l'Àrea d'Expressió, Representació i Dades
Xavi Riudor
XAVIER RIUDOR

Xavi Riudor

Professor del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial