Estudiants amb estudis universitaris iniciats

Accés a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats. Convocatòria ordinària 2020


Per aquesta via podran accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra (i a ELISAVA en tant que centre adscrit a la UPF) els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que, havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger, no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya, i compleixin els requisits previstos en l'article 8.3 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i modificada per acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de 9 de maig i de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer i de 6 del juliol del 2016, d’11 d’abril del 2018 i 20 de febrer del 2019. 

Sol·licitud

Els candidats i les candidates han de fer arribar escanejada la sol·licitud (i la pertinent documentació de la fase 1 – veure més informació al respecte al document de la sol·licitud), adreçada al Director acadèmic d’ELISAVA Escola Superior de Disseny, enviant-la per correu electrònic a l’adreça de la Unitat de Gestió Acadèmica d’Elisava: gestioacademica@elisava.net

En el cas de superar la fase 2, s’haurà de presentar (en persona a la Unitat de Gestió Acadèmica o enviant-la per correu postal a La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona) la documentació original d’aquesta fase, en les dates indicades al calendari de més a baix.

Si la documentació presentada aleshores no acompleix els requisits marcats per la normativa de la convocatòria publicada per la Universitat Pompeu Fabra, o aquesta no es presenta en les dates marcades a tal efecte, l’admissió als estudis quedarà revocada.

Per una altra banda, la documentació original per a la fase 2 es podrà presentar bé en persona a la Unitat de Gestió Acadèmica (caldrà contactar-hi per correu electrònic prèviament) o bé enviant-la per correu postal a aquesta Unitat dins de les dates indicades en l’apartat corresponent del calendari següent.
 

Calendari resum del procés d’admissió de la convocatòria ordinària i matriculació als estudis
 

Enviament telemàtic de la documentació per a la sol·licitud d’admissió a gestioacademica@elisava.net

Del 18 al 29 de maig del 2020

Publicació de resultats de la fase 1

A partir del 3 de juliol del 2020

Presentació/recepció de la documentació per a l’estudi de reconeixement (fase 2)

Del 3 al 9 de juliol del 2020

Publicació de resultats fase 2 i resolució d’admissió

A partir del 20 de juliol del 2020

Presentació/recepció de la documentació original de la fase 1 a la Unitat de Gestió Acadèmica

Del 20 al 31 de juliol del 2020

Matriculació

A comunicar a les persones admeses


Per a més informació sobre la normativa i la convocatòria (places, requisits per a l’admissió, documentació a presentar i criteris de selecció...) consulteu aquesta pàgina del web de la Universitat Pompeu Fabra.

Nota important: l'admissió d’estudiants per aquesta via d’accés als estudis de Grau en Disseny i de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d’ELISAVA Escola Superior de Disseny, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, està condicionada a la verificació i validesa de la documentació presentada per l’estudiant.

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies