Escola d'Estiu

Sustainable Materials for Design
Materials sostenibles per al disseny
Ephemeral Design for Social Interaction
Disseny efímer per a la interacció social
Senyalització i Wayfinding
Senyalització i Wayfinding
New Luxury Packaging
Packaging design
Disseny Editorial
Disseny Editorial
Creativitat Avançada: Disrupció i Originalitat
Creatividad Avanzada Elisava
Mobiliari i Context
Disseny de Mobiliari
Creació i Renderitzat d'Objectes i Espais
Creació i Renderitzat d'Objectes i Espais
Eines del Dissenyador: Crear, Retocar i Presentar amb Suite Adobe
Les Eines del Dissenyador Gràfic. Crea, Retoca i Presenta amb Suite Adobe