Topic

Historia del diseño

Grado en Diseño
Datos descriptivos de la asignatura

Materia: CONTEXTO
Créditos: 4 ECTS
Carácter: Formación Básica
Curso: 1
Trimestre: 2
Horas lectivas: 30
Horas autónomas: 70
Horas de dedicación: 100
Idiomas: Catalán, castellano e inglés
Responsable: Ramon Faura

We use our own and third-party cookies to improve your experience.

If you continue browsing, we consider that you accept our

cookie policy