Topic

Forma

Grado en Diseño
Datos descriptivos de la asignatura

Materia: HMT
Créditos: 8 ECTS
Carácter: Formación Básica
Curso: 1
Trimestre: 3
Horas lectivas: 60
Horas autónomas: 140
Horas de dedicación: 200
Idiomas: Catalán, castellano e inglés
Responsable: Salva Fàbregas

We use our own and third-party cookies to improve your experience.

If you continue browsing, we consider that you accept our

cookie policy