Topic

Diseño contemporáneo

Grado en Diseño
Datos descriptivos de la asignatura
Materia: DISEÑO CONTEMPORÁNEO (M3)Créditos: 8 ECTSCarácter: Formación BásicaCurso: 1Trimestre: 2Horas lectivas: 60Horas autónomas: 140Horas de dedicación: 200Idiomas: Catalán, castellano e inglésEquipo docente: Ramon Faura

We use our own and third-party cookies to improve your experience.

If you continue browsing, we consider that you accept our

cookie policy