Design for City Making

Design for City Making (DxCM) a Barcelona és un programa d’iniciatives pel disseny comissariades per Elisava i en col·laboració amb altres entitats. Cadascuna de les iniciatives proporciona una contribució autònoma al procés de disseny de la ciutat. En el seu conjunt, exploren àmpliament l’escenari de Collaborative City, el seu significat i aplicabilitat a Barcelona i les possibilitats que el disseny i les escoles de disseny es converteixin en els seus agents d’implementació (llegir més a Design for City Making Programme a Elisava).

DxCM es desenvolupa en el marc del DESIS Thematic Cluster on Collaborative City (que, a la vegada, és un programa d’investigació de disseny on participen diversos laboratoris de la Xarxa DESIS). Va començar l’octubre de 2017 i les seves activitats s’articulen en tres fases: DxCM/1 (Novembre 2017 - Octubre 2018); DxCM/2 (Novembre 2018 - Octubre 2019); DxCM/3 (Novembre 2019 - Octubre 2020).


DxCM/1 Design for city making, a Barcelona

DxCM/1 va formar part de la primera fase del Design for City Making Programme a Elisava. Del novembre de 2017 a l’octubre de 2018.

Es va obrir una discussió que va permetre que tant professors com investigadors coordinessin el coneixement i els antecedents existents dins el camp de creació de la ciutat, amb la finalitat de crear sinergies per a potencials futurs projectes. Durant aquest període es van identificar, discutir i desenvolupar un total de 8 projectes.  La primera fase va culminar amb una exposició, els objectius principals del qual van ser visibilitzar i discutir la varietat d’aportacions en termes d’eines, metodologies i resultats que una escola de disseny com Elisava pot aportar als processos de creació de ciutats. L’exposició també va ser seu d’esdeveniments, tallers i reunions per promoure els vincles amb actors de la ciutat.


DxCM/2 Connecting Diversities, a Ciutat Vella

DxCM/2 forma part de la segona fase del Design for City Making Programme a Elisava. Del novembre de 2018 a l’octubre de 2019.

En aquesta segona fase s’ha redefinit el tema general del programa i se n’ha proposat un de més centrar, establint Ciutat Vella com a camp d’acció preferent i assumint l’objectiu comú de “connectar les diversitats”. Aquest últim punt implicava estendre la noció de “residents”, dels tradicionals, de llargues estades, als turistes (residents transitoris) als emigrants (residents recents) als artesans locals (residents productius) i als mateixos estudiants i professores. En aquest marc conceptual i operatiu s’han desenvolupat diversos projectes i, paral·lelament, s’han organitzat alguns esdeveniments, anomenats The city of inter-actions.


DxCM/3 Super Block scenario

DxCM/3 formarà part de la tercera fase del Design for City Making Programme a Elisava. De l’octubre de 2019 al novembre de 2020

Explorarà la naturalesa i els potencials del Super Block Scenario (SBS): un entorn urbà dens, dotat de cert grau d’autonomia. Un espai on podran sorgir i prosperar xarxes competitives i cooperatives, brindant als seus residents una bona qualitat de vida, a la vegada que es regeneren els ecosistemes dels quals es basen les seves vides. Els projectes se centraran en la provisió de serveis, equips, productes o plataformes de comunicació que ajudin a consolidar la identitat, interacció i objectius comuns de les comunitats urbanes. En el marc de la DxCM/3 es definiran una sèrie de projectes i esdeveniments públics referits al SBS. 
 

Els projectes DxCM involucren una combinació de graus i postgraus d’una àmplia gamma de camps (del disseny a la interacció, del gràfic a l’espai), dotats d’un professorat multidisciplinari (dissenyadors, arquitectes, enginyers, artistes i científics socials). Tots ells també preveuen associacions amb institucions externes, ja siguin ONG, ajuntaments, associacions de veïns o empreses.


DxCM Public Events és un programa de discussions obertes i construcció de comunitat. L’objectiu és potenciar els projectes en curs, proposar a Elisava com a agent de creació de ciutat a Barcelona, crear oportunitats de diàleg entre els residents de Ciutat Vella i promoure futures col·laboracions i projectes.

Tot el programa, titulat The city of inter-actions. Connecting people and places, gira entorn les preguntes següents: considerant els canvis socials i demogràfics actuals a Ciutat Vella, com es podria regenerar el teixit social? Com construir una nova comunitat? Quins serveis socials i espais públics són necessaris per fer realitat cada possibilitat?

A partir d'aquestes preguntes, cada esdeveniment es concep com una conversa pública des de la qual es proposen respostes enfocades en el disseny. En particular, la hipòtesi; es podria regenerar el teixit social de Ciutat Vella, considerant com “residents” no només als tradicionals i de llarga estada, sinó també els que viuen al barri fa poc i per estades curtes? 
 

Abril de 2019

Una comunitat inter-activa. Residents a llarg termini, a curt termini i temporals.

Com evoluciona la comunitat de Ciutat Vella? En què podria esdevenir en un futur? Podrien els residents tradicionals a llarg termini construir una comunitat que inclogués també als residents nous i a curt termini? Com podrien els serveis i espais públics donar suport a la construcció d’una nova comunitat oberta i inclusiva?


Maig de 2019

Residents transitoris. Els turistes com a membres d’una comunitat interactiva.

Poden els turistes (com a mínim, la major part) convertir-se en membres de la comunitat local? Com transformar la condició de turista consumidor d’atraccions turístiques en la de membre transitori de la comunitat? Existeixen exemples on els turistes participen en activitats basades en la comunitat? Quin podria ser el paper dels serveis públics per aconseguir-ho?


Juny de 2019

Residents recents. Els migrants com a membres d’una comunitat interactiva.

Les persones provinents de diferents orígens ètnics i culturals poden enriquir a tota una comunitat? Com es podria reconèixer i valorar més aquesta contribució? Hi ha exemples on s’hagi assolit la potencialitat? Quins serveis públics es necessiten per mantenir aquesta comunitat tan diversificada? 


Setembre de 2019

Residents productius. Els artesans com a membres d’una comunitat inter-activa.

Els artesans locals i altres fabricants poden contribuir a la regeneració de la comunitat (creant oportunitats de treball, ingressos econòmics i dinamisme cultural)? Existeixen alguns sistemes de productes i serveis que podrien fer que aquelles activitats productives s’integrin millor a la vida de la comunitat local? Quina podria ser la infraestructura més apropiada per a ells?


Octubre de 2019

Esdeveniment final: La ciutat de les interaccions. Connectar a les persones, regenerar els ecosistemes urbans.

Conferència organitzada per Elisava com a conclusió del seu segon any d’activitats de DxCM. Centrada en Barcelona, en particular Ciutat Vella, ofereix als diversos actors socials l’oportunitat d’intercanviar idees sobre els processos de construcció de la ciutat actuals i el possible paper del disseny i les escoles de disseny en ella. Planteja aquestes preguntes en particular: com regenerar els ecosistemes urbans (socials i físics)? Quins serveis i espais públics són necessaris? Com una escola de disseny es pot convertir en un actor positiu en els processos de construcció de la ciutat (en general i en el barri específic on se situï)?
 

Durant el programa DxCM s’han produït alguns materials de comunicació. En aquesta secció es presenta una selecció, com ara exposicions, fulletons, vídeos i fotografies.

En el marc del programa DxCM i en relació a ell s’han escrit diversos articles. Alguns son notes internes escrites per iniciar i donar suport la discussió entre els equips de disseny involucrats i els socis. Altres s’escriuen per una discussió més àmplia de l’audiència sobre les experiències de DxCM.

  1. Design for City Making, in Barcelona. What can design do to trigger and support social innovation towards a collaborative, resilient and sustainable and city? - DxCM Programme, 30.03.2018.
  2. Collaborative cities. Background notes – DxCM Programme, 30.03.2018.
  3. Albert Fuster, Design for City Making, Paper for the DxCC Conference, Tongji, Shanghai, 28.10. 2018.
  4. Connecting Diversities. Background notes – DxCM/2 Second Year Programme.
  5. The City of inter-actions. Background notes – DxCM/2 Public Events background.
  6. Super Block Scenario. The Barcelona case - DxCM/3 Third Year Programme Background notes.
     

Si vols obtenir més informació sobre el programa o col·laborar amb nosaltres, escriu-nos, si us plau, a la següent adreça de correu electrònic: research@elisava.net.