Elisava Igualtat

Què fem


La comissió d'Igualtat desenvolupa les següents funcions:

  • Assessorar els òrgans de govern de la Universitat, elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d'igualtat de gènere a ELISAVA, incloent-hi el Pla d'Igualtat, i coordinar les accions específiques que puguin exercir en aquest àmbit els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives.
  • Atendre les consultes i denúncies en matèria de violència masclista i LGBTIfòbia que afectin qualsevol membre de la comunitat universitària i proporcionar diferents serveis d’acompanyament.
  • Organitzar activitats de sensibilització en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de diversitat sexual i expressió i identitat de gènere.
     

Qui som


Referent d'Igualtat

Rosario Hernandez (mhernandezg@elisava.net)

Membres de la comissió d'igualtat

Director General
Javier Peña (jpenya@elisava.net)

Personal d’Administració i Serveis (PAS)
Nuria Boixadera (nboixadera@elisava.net)
Eva Ríos (erios@elisava.net)
Lourdes Sáez (@lsaez@elisava.net)

Alumne representant del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Nim Carbonell Mas (ncarbonell@elisava.net)

Alumna representant del Grau en Disseny
Helena Elizondo Nieva (eelizondo@elisava.net, helenaelizondo@gmail.com)


Documentació