Visual Merchandising: Què és i quines són les seves funcions

25 maig 2023
visual-merchandising-01

Què és el visual merchandising?

Segons Masson i Wellhoff el merchandising és “el màrqueting del producte al punt de venda”. Aquesta definició aporta dues dades clau. En primer lloc, atorga una visió activa dels productes, i en segon lloc, acota el seu camp d’acció, els punts de venda físics. Mai no es parlarà de marxandatge, per exemple, a l’entorn de la venda en línia. Per tant, es pot dir que el merchandising està compost per totes aquelles accions que es duen a terme a les botigues físiques per potenciar els productes i assolir els objectius.

Però, quins objectius persegueix el merchandising? Te’ls expliquem en aquest article, on també t’informem sobre el Màster en Disseny de l’Espai Comercial: Retail Design i el curs de Visual Merchandising i Aparadorisme d’Elisava.

El principal objectiu del merchandising es ajudar a aconseguir els resultats de vendes, però a més pretén:

  • Llançar un missatge de marca uniforme a totes les botigues.
  • Fer atractius els productes.
  • Potenciar l’autoservei dels clients.
  • Facilitar la decisió i el procés de compra.

Per aconseguir aquests objectius intervenen diferents agents i es duen a terme accions en diverses disciplines. D’aquesta manera es pot parlar de diferents tipus de marxandatge:

  • Merchandising de gestió: consisteix a rendibilitzar i optimitzar els punts de venda mitjançant estudis de mercat, gestió d’espai i assortiments o comunicació.
  • Visual Merchandising: persegueix exhibir correctament els productes determinant-ne el lloc adequat i la quantitat necessària. Per això es tindrà en compte la disposició exterior del punt de venda (aparador, tendal, rètol, façana, entrada…), l’ambientació (visibilitat, amplitud, color, decoració, música, ordre, neteja, conservació…), el traçat interior (ordenació interna, ubicació de seccions, punts calents i freds, repartiment d’espai…) o l’organització i la disposició de la mercaderia (elecció i disposició del mobiliari, nivells o zones d’exposició, tipus d’implantació…). Aquestes tasques seran realitzades per diferents professionals com a arquitectes, dissenyadors o visual merchandisers.

Com treure-li més profit?

La millor manera d’aprofitar el potencial d’aquesta disciplina és trobar l’equilibri entre la rendibilitat (merchandising de gestió) i la imatge (visual merchandising), atenent el posicionament de la marca. Aquest és el plantejament del que es parteix en aquest curs.

Estratègia de Visual Merchandising

Per definir la imatge de la botiga caldrà dur a terme una bona estratègia de visual merchandising on s’abordi la seva imatge global des de fora cap a dins. S’atendrà al disseny de les façanes, aparadors, interiorisme, mobiliari, il·luminació o col·locació de producte per aconseguir una imatge rotunda i coherent.

Curs de Visual Merchandising

Com explicàvem més a dalt, a Elisava oferim el Màster en Disseny de l’Espai Comercial: Retail Design, programa de màster que permet als seus estudiants adquirir una visió àmplia del Disseny de l’Espai Comercial. No obstant això, si el que busques és una primera aproximació a aquest àmbit, el nostre curs de Visual Merchandising i Aparadorisme aporta un plantejament estratègic interessant.

Les decisions estètiques (visual merchandising) que es prenguin seran la conseqüència d’un estudi previ. Al llarg de les sessions s’anirà aprofundint en diferents aspectes que faran que s’avanci en els projectes des d’allò més general fins allò més particular, i on cada decisió quedi justificada pel que s’ha vist prèviament. Es partirà, així, del posicionament de la marca al mercat per, a partir d’aquí, definir l’estratègia de merchandising visual. Alhora, es complementarà amb una bona estratègia de marxandatge de temporada i una anàlisi dels resultats de les accions dutes a terme. Per això s’analitzaran exemples dels principals actors del sector. Finalment, s’abordaran els reptes actuals dels punts de venda al mòdul de Merchandising 4.0.

El curs està orientat per a professionals que vulguin aprendre a dissenyar un espai comercial partint de la realitat d’una marca en particular. Que siguin, així, capaços de definir una correcta estratègia de visual merchandising, entenent aquest terme en la seva concepció més àmplia.

Per adquirir una visió molt més àmplia del Disseny de l’Espai Comercial, us recomanem consultar el nostre Màster en Disseny de l’Espai Comercial: Retail Design