summer-school-interior-spaces

Curs d’Interior Spaces

Inscriu-t’hi

Presentació

En aquest curs, es presenten als estudiants les complexitats del desenvolupament d’espais interiors, que requereixen d’un pensament especial sobre com els éssers humans es relacionen amb l’espai. L’enfocament principal, per tant, no només radica en la definició de l’espai en la seva forma física i funció, sinó en particular en l’experiència de l’espai, la seva percepció pels éssers humans.

Durant el programa de dues setmanes, els estudiants exploraran la relació entre els elements constructius, l’estètica d’un espai i l’atmosfera percebuda en el mateix a través de breus exercicis i un projecte final de disseny d’interiors a petita escala.

Els estudiants desenvoluparan habilitats d’observació i dibuix espacial, creació de models i recerca de materials juntament amb una recerca i anàlisi exhaustives com a part del procés de disseny.

A qui es dirigeix?

El curs està dirigit a estudiants amb formació acadèmica que desitgin aprofundir en la disciplina creativa i polifacètica del disseny d’interiors. També és apte per als i les estudiants que tenen algun coneixement en el disseny d’interiors o l’arquitectura i els d’altres camps del disseny que volen centrar la seva atenció en els espais en els quals vivim i interactuem.

Obligatori: coneixements i habilitats bàsiques d’informàtica, incloent-hi programes com Word, Adobe, InDesign o un programa equivalent.

Habilitats desitjables: habilitats suficients i coneixement digital de programes que permetin dibuixos precisos en dues dimensions i si és possible, coneixement de programes com, Sketch-Up Illustrator, Photoshop. En aquest curs es fomenten les habilitats de dibuix a mà i de creació de models.

Materials necessaris

Ordinador portàtil amb els programes necessaris que es mencionen més endavant; un mòbil (per a fer fotos), un sketch book DIN A5 o DIN A4, un llapis per dibuixos precisos, un bolígraf negre de mida mitjana, llapis de colors i altres tipus de bolígrafs per a fer dibuixos freehand. Un escalímetre triangular petit (15cm) amb almenys les següents escales: 1:100, 1.50, 1.20, 1.25;…


Objectius

Al final del curs, l’alumnat haurà après els fonaments del desenvolupament de conceptes i el disseny espacial. Es dona prioritat a les estratègies d’aprenentatge que fomenten el pensament crític, la resolució de problemes i la capacitat de presa de decisions.

Juntament amb els coneixements teòrics adquirits, els i les estudiants seran capaços de produir models a petita escala, esbossos i dibuixos que aprofundiran en els coneixements i proporcionaran les habilitats necessàries per a una comunicació i presentació precises d’un projecte de disseny d’interiors.


Estructura i continguts
Part 1: Elements i percepció espacials.

Introducció als elements de construcció que constitueixen un entorn espacial la forma física del qual i formes determinen l’estètica i les funcions d’un espai. Mitjançant exemples, l’alumnat desxifra les qualitats dels elements i descobreixen les seves propietats especials, usos i efectes en l’espai.

Part 2: Procés de disseny

Mitjançant l’activació del procés de disseny en les fases de conceptualització, desenvolupament del disseny i representació, l’alumnat es familiaritza amb la metodologia del disseny d’interiors. En un exercici pràctic, els i les estudiants apliquen els coneixements adquirits i l’experiència d’aprenentatge per a investigar més a fons com l’espai determina el comportament humà, la identitat i el benestar. El nucli del projecte és la creació d’un espai estèticament atractiu i funcional que potenciï la qualitat espacial i un entorn significatiu per a l’usuari.


Professorat
Daniela Hartmann

La Daniela Hartmann és una arquitecta d’interiors professional graduada a Alemanya. És la fundadora de Daniela Hartmann Design, un estudi d’interiorisme amb seu a Barcelona especialitzat en projectes residencials, comercials i públics. Abans de fundar DHD, va ser cofundadora de l’estudi d’arquitectura Hidalgo Hartmann. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombrosos premis i àmpliament publicada en revistes i llibres especialitzats nacionals i internacionals.

La Daniela compta amb una àmplia experiència docent en estudis de grau i postgrau a l’Escola de Disseny i Enginyeria Elisava.