summer-school-trends-audience-1 AAA, exposició d’Elisava Research (VIBE – Projecte cofinançat per la UE)

Curs de Trends & Brands & Culture

Inscriu-t’hi

Presentación

En aquest programa, aprendràs com investigar en profunditat la cultura / audiència i a extreure tendències per generar idees significatives que ajudin una marca a continuar sent rellevant.

A qui es dirigeix?

Creatius/ves, estrategs/es de contingut, dissenyadors/es, especialistes en màrqueting i comunicació, estrategs/es de marca, qualsevol persona amb curiositat per la cultura i les tendències. Habilitats desitjables: coneixements de disseny i/o art per interpretar conceptes i idees.

Els estudiants hauran de portar un ordinador portàtil.


Objectius

L’anàlisi de les tendències i la recerca sobre el públic destinatari d’una marca són elements essencials a l’hora d’orientar les tendències i aportar informació que ajudi a crear idees/visons, conceptes, continguts, dissenys i estratègies rellevants per a la marca i el seu públic. Gràcies a aquest curs podràs treballar de manera més cohesionada i facilitar perspectives i idees més innovadores i atractives per al procés creatiu.


Estructura i continguts
1/ Trend Research: OBSERVE
 • Why We Analyse Trends: The Significance of Trend Research. Explora l’objectiu i el valor de l’anàlisi de tendències en el context de les marques i la cultura
 • Cultural Observation: Unveiling Insights into Society. Indaga en la pràctica d’observar i entendre l’ampli panorama cultural
 • Where to Find Trends: Navigating the Sources of Inspiration. Identifica els diferents canals i plataformes on les tendències emergents es poden descobrir i rastrejar
2/ Trend Analysis: SYNTHESISE
 • Relevance to Our Audience: Aligning with Brand Aesthetics and Philosophy. Entén la importància d’alinear l’anàlisi de tendències amb l’estètica principal de la marca i la filosofia per a que ressonin amb el públic meta
 • Application of Trend Analysis: Focusing on Impact Areas. Explora les àrees estratègiques en què l’anàlisi de tendències es pot aplicar de manera efectiva, inclosos el disseny de producte, la creació de contingut, l’estudi dels estils de vida, la percepció del consumidor, les estratègies de campanya publicitària, els punts de contacte per al públic, entre d’altres
3/ Trend briefs: FOCUS
 • Selecting a Company: Navigating the Choice of Brand. Escollir una empresa específica per enfocar i explorar com la teva investigació i anàlisi de tendències es podran aplicar directament al context de l’empresa
 • Generating Insights and Ideas for Relevance: Bridging the Gap with Culture. Manufacturar idees i perspectives innovadores per ajudar a l’empresa seleccionada a mantenir la seva rellevància i establir una connexió significativa amb les tendències culturals dominants
4/ Creative process: INSIGHTS/IDEAS
 • Enriching the Creative Process with Trend Insights. Examinar com l’anàlisi i els informes de tendències poden millorar el procés creatiu, garantint el seu ajustament als objectius de la marca
 • Balancing Data and Intuition: Creative Innovation. Sospesar la importància de les perspectives dominades per les dades en contrast amb la intuïció creativa, emfatitzant el paper de la intuïció en l’avenç de la marca
 • From Creative Briefs to Final Deliverables. Garantir que els informes sobre tendències són pràctics i aplicables per l’empresa, no simplement inspiracionals
5/ Evaluation
 • Entrega final
 • Referències i eines utilitzades

Professorat
Laura Pedrol

Em dic Laura, soc estratega creativa i treballo amb marques i agències creatives aportant direcció de tendències i perspectives per la creació de conceptes, continguts, dissenys i estratègies que siguin rellevants per la marca i la seva audiència.