Beauty (110) Care (69) City (90) Craft (71) Creative activism (147) Culture (200) Data (42) Efficiency (93) Emergency (13) Health (46) Identity (166) Inclusivity (29) Materials (186) Nature (32) New European Bauhaus (124) Phygital (65) Purposeful businesses (66) Robotics (29) Social (205) Sustainability (153)
Acollida de la bellesa de les arts i la cultura com a motor d’inspiració i connexió íntima, on l’estètica pot dirigir i enriquir la nostra vida, aportar-nos bellesa per a la vista, la ment i l’ànima, en resposta a necessitats que van més enllà de la funcionalitat.
Aborda la cura i l’empatia com a impulsores d’interaccions més humanitzades, promou solucions centrades en l’usuari i el benestar individual, i incorpora aspectes emocionals, íntims i sensorials a la pràctica del disseny.
Abasta les accions i intervencions en l’espai cívic, amb la ciutat com a plataforma per expressar i exposar, i també com a plataforma on les intervencions urbanes basades en el disseny poden intervenir en el comportament dels ciutadans.
El llegat cultural s’uneix a la fabricació i incorpora materials, tecnologies i processos de fabricació moderns, cosa que influeix en l’aparició de nous artefactes i estètiques culturals, així com en el desenvolupament socioeconòmic local i regional.
Abasta les pràctiques i els espais creatius i culturals que aborden problemes socials crítics per mitjà d’intervencions transformadores, amb l’objectiu de sensibilitzar, visibilitzar i mobilitzar la societat, així com els grups de pressió perquè la societat canviï a millor.
Reconeixement dels sectors cultural i creatiu com a recursos de valor per a l’evolució de la humanitat. La cultura i el multiculturalisme estan relacionats amb els valors i la identitat, amb el llegat col·lectiu i amb un imaginari col·lectiu en evolució.
Tracta el nou statu quo de l’era de les societats basades en dades i informació, com ara la producció digital i distribuïda, els sistemes digitals distribuïts, les empreses digitals i la segmentació de clients o el jo quantificat.
Enfocaments i solucions per millorar la coherència i l’efectivitat en termes de recursos, energia, ecosistemes i mobilitat, incloses noves formes de transport que prometen ser més segures, inclusives i eficients.
Abasta totes les intervencions tecnològiques i socials en situacions extremes destinades a oferir ajuda en casos de crisis o catàstrofes.
Fa referència al "hardware" de la salut, com ara els dispositius mèdics o la biofabricació, i també a aspectes més relacionats amb el software de la salut, des de solucions digitals basades en dades fins a la promoció d’espais de salut i benestar.
Guia per explorar les identitats digitals i físiques abordant les conseqüències personals, socials, culturals i polítiques, la relació que mantenim amb el nostre cos i les nostres interaccions, així com les expressions i els valors culturals emergents.
Aprofitar la diversitat, descolonitzar perspectives i desenvolupar l’equitat alçant la veu en qüestions relacionades amb l’edat, el gènere o l’origen ètnic, entre d’altres, oferint alhora experiències accessibles i democratitzades.
Materials i la seva selecció com a eines per promoure economies circulars i ecològiques sostenibles mitjançant pràctiques de regeneració; els materials són l’eina per al disseny basat en materials, els processos creatius i la innovació, inclosa la materialitat digital.
Tracta l’ecologia, la vida silvestre i els conceptes de vida i disseny amb la natura, la cultura de la resilvestració i el disseny regeneratiu.
Sostenibilitat, bellesa, unitat. Aquesta iniciativa paneuropea crida a imaginar i construir plegats un futur que sigui enriquidor, inspirat per l’art i la cultura, que respongui a necessitats més enllà de la funcionalitat; sostenible, en harmonia amb la natura, l’entorn i el planeta, i inclusiu, que fomenti el diàleg entre cultures, disciplines, gèneres i generacions.
Punt de fusió de les capes física i digital, d’unió de la IA i la creativitat, d’interconnexió dels objectes, on les transformacions digitals (en forma d’interfícies i plataformes) redefineixen la cultura, les societats, els serveis o els productes.
El seu objectiu són les economies de “beneficis amb sentit”, estratègies comercials basades en el disseny com una eina metodològica de valor afegit per a altres sectors, centrades en la dinamització de models empresarials i de consum responsables, marques compromeses, i productes i serveis responsables des del punt de vista social o mediambiental.
Impuls de les interaccions entre els humans i les màquines, el desenvolupament de sistemes robòtics i automatitzats, i els processos d’aprenentatge automàtic.
Fa referència a la resiliència social, a les transformacions socials i a l’empoderament de les societats. Actua en la memòria col·lectiva, visibilitza i suavitza conflictes, o genera espais digitals i físics perquè aflorin les relacions socials.