TFM: Què és i com s’ha de fer?

23 ag. 2021
tfm-01
TFM: Què és i com s’ha de fer?

Un treball de fi de màster (TFM) és un projecte o estudi que realitza un alumne, amb la supervisió d’un tutor, on es mostren i s’apliquen els coneixements adquirits durant el màster cursat. En l’elaboració d’un TFM és important adquirir coneixements avançats i demostrar-los en un entorn d’investigació científica.

Segurament, si estàs estudiant un màster, ja deus saber què és un TFM, però saps realment com s’ha de fer? A continuació, trobaràs algunes pautes i alguns exemples d’estudiants de Màster i Postgrau d’Elisava.

Com fer un TFM?

A l’hora de planificar un TFM és important avaluar i seleccionar la teoria científica apropiada i escollir la metodologia més adequada per assolir els objectius que ens plantegem.

Però, ¿com ha de fer-se un TFM? Per fer un TFM cal tenir abans de res uns objectius i una metodologia ben clara. A partir d’això, pots treballar en els següents elements per aconseguir un TFM reeixit:

 • En els passos inicials, intenta reflexionar a partir d’un problema d’investigació que serà el teu repte a resoldre. Valora la utilitat de la mateixa i siguis concís en els teus objectius.
 • Escull un mètode científic senzill per resoldre el problema i fes un disseny d’investigació.
 • Executa la investigació a partir d’un guió preestablert. Revisa i cita correctament les teves fonts segons la seva procedència (primàries, secundàries, etc.).
 • Escull bé el material i intenta que sigui provinent de fonts primàries o pròpies.
 • Escriu de la manera més concisa possible. La claredat i la diafanitat són molt importants en un TFM. També és bàsic evitar fer judicis de valor i intentar sempre demostrar abans d’opinar. Recorda que és un TFM, no un exercici d’estil.
 • A l’hora de plantejar les conclusions, has de tenir en compte els objectius inicials del teu TFM i centrar-te a interpretar els resultats. En aquest punt, has d’abstenir-te d’opinar.

Com defensar un TFM?

Si abans t’hem explicat com ha de fer-se un TFM a la part teòrica, en aquest apartat et detallem en què consisteix la part més pràctica. La defensa del TFM és sens dubte un dels moments clau en tot el procés de realització del treball. Per això, com defensar un TFM és potser la part més complexa de tot el procés. Encara que l’exigència i rigor del tribunal pot variar en funció de qui l’integri, hi ha alguns aspectes que sempre s’han de tenir presents a l’hora de defensar un TFM:

 • Fes una presentació equilibrada: intenta que, a l’hora d’exposar els teus punts més rellevants del TFM, una part important tingui a veure amb les mostres pràctiques d’aquest.
 • Intenta buscar un equilibri i adaptar-te al temps exacte: en cas contrari, corres el risc de fer-lo o excessivament tediós o massa superficial.
 • Parla a poc a poc: evita accelerar el teu discurs i fes pauses durant la intervenció. Has de saber mantenir el mateix ritme durant tota l’exposició, sent amè i captant l’atenció del tribunal. A més, recorda vocalitzar i pronunciar amb claredat, fent èmfasi en allò que vols destacar, però sempre amb un to i volum adequat.
 • Elabora un guió: Pots utilitzar el mateix guió del teu TFM, afegint anotacions sobre aspectes que no pots oblidar.
 • Utilitza materials de suport: Complementar una presentació amb un PowerPoint o Prezi pot ser de gran ajuda, però recorda utilitzar-lo sempre com una cosa complementària, i en cap cas com a substitut de la teva exposició. Si tens coneixements per a crear una presentació en aplicacions com Genialy, perfecte. Si no, amb un PowerPoint ben treballat tens un perfecte aliat per defensar un TFM.
 • Treballa bé el teu llenguatge no verbal: La veu és només una part de la nostra comunicació. Controlar i dominar l’expressivitat de tot el nostre cos és molt important, ja que ens ajuda a transmetre i reforçar les idees que exposem. Les mans, per exemple, són un suport per recolzar el discurs. També és important mantenir el contacte visual amb els membres de tribunal, et donarà seguretat. Tots aquests elements comunicatius són importants i cal tenir-los en compte per defensar un TFM de manera òptima.
 • Esmenta i enumera els recursos que has utilitzat en la confecció del teu TFM: pàgines web, publicacions, treballs previs, llibres, etc. Això ajudarà a la teva credibilitat com a investigador.

Quan acabes la teva exposició arriba el temut torn de preguntes del tribunal. Si has demostrat seguretat a l’hora de defensar el TFM i domines a la perfecció tots els seus racons, no has de tenir cap por. Normalment són preguntes que volen aclarir conceptes o suggeriments per millorar el treball. Aquí, la concisió serà la teva millor aliada.

Ara que ja saps que és un TFM i com defensar-lo, només et falta el més important: Començar a elaborar-lo!

Exemples de TFM

A continuació podràs trobar alguns exemples de TFM recents realitzats per estudiants de Màster i Postgrau d’Elisava. Fes clic als links per a conèixer els TFM de les àrees de Comunicació, Disseny Gràfic, Disseny d’Espai, Disseny de Producte, Estratègia i Management, i Interacció i Tecnologia.