‘(Re)thinking masculinity’, de l’alumne Miquel Pérez, guanya el Premi Recerca en Gènere de la UPF

09 març 2023

L’alumne Miquel Pérez del Grau en Disseny d’Elisava ha guanyat el Premi Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere de la UPF pel seu projecte ‘(Re)thinking masculinity’, tutoritzat per Raquel Llaberia.

El treball està format per quatre columnes o pilars que representen diferents fases de la masculinitat. La interacció de cada columna amb el seu entorn fa un paral·lelisme amb la manera en què cadascuna de les masculinitats s’expressa i interactua amb l’entorn social en aquesta etapa.

El Premi Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere de la UPF va néixer amb l’objectiu de promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis per avançar en la igualtat de gènere. Les temàtiques abordades poden tractar aspectes com la desigualtat entre dones i homes, la identitat de gènere, la sexualitat, els rols de gènere, els estereotips, entre d’altres.