phygital-transformations-02 VORA, Elisava Research

Phygital Transformations

En aquest centre, la recerca es basa en la innovació social a través del disseny de sistemes sociotècnics amb l’objectiu de comprendre com les tecnologies digitals donen suport als canvis sistèmics a la societat, proporcionen aplicacions tecnològiques ètiques i significatives, i amplien i distribueixen la intel·ligència, a més d’afavorir el pensament social, cultural i crític.

Les línies de recerca són:
  • Artefactes de disseny digital: estudiem el disseny d’interfícies i experiències d’usuari innovadores, sistemes d’RV/RA, dispositius electrònics, digitalització de processos i representacions.
  • Sistemes de disseny digitals: investiguem els efectes estructurals, sistèmics i ètics del desenvolupament de noves tecnologies digitals i IA, tenint en compte els aspectes d’igualtat, diversitat, inclusió i gènere.
  • Transformació digital: estudiem l’efecte del disseny de tecnologies digitals en la transformació d’espais, xarxes socials i organitzacions, tant en contextos urbans com rurals, amb metodologies centrades en l’usuari i centrades en la comunitat.
  • Innovació social sistèmica: foment de la cohesió social, desenvolupament i integració amb comunitats, consideració de la inclusivitat i els aspectes de gènere, i estimulació del desenvolupament urbà, així com de la seva infraestructura, regeneració i manteniment.

#DigitalTransformation #DigitalSocialInnovation #SystemicInnovation #SocietalResilience #DesignandEthics #DesignandInclusivity #CityTransformations #DesignForCityMaking #Territory #DeGrowth #EconomyForThePeople #PurposefulTech #CriticalDesign #RRI #ResponsibleResearch&Innovation #AI #ArtificialIntelligence #Platforms #CoDesign #OpenSource #OpenDesign