health-care-01 Beyond boundaries, Laia Moras

Engineering for Health & Design for Wellbeing

L’enginyeria per a la salut i el disseny per al benestar treballen per millorar la qualitat de vida individual i col·lectiva a partir de la combinació interdisciplinària del coneixement científic en ciències de la vida i de la salut, ciència dels materials, investigació d’usuaris i experiència del pacient, neuroarquitectura i tecnologies avançades i integrades.

Responsables:
Dra. Anna Mª del Corral, Decoding Well-Being
Dra. Jessica Fernández, Engineering for Health

La salut i la cura s’estan convertint cada cop més en un focus d’innovació i d’inversió financera. Mantenir-se saludable en una societat que canvia ràpidament, viure i treballar en entorns que promoguin la salut, abordar les malalties i reduir la càrrega de malalties, i garantir l’accés inclusiu a una atenció mèdica innovadora, sostenible i d’alta qualitat és obligatori a nivell polític.


Projectes

Els projectes clau d’innovació, transferència tecnològica i emprenedoria combinen el disseny i l’enginyeria de disseny industrial per a la detecció de metodologies d’innovació i productes nous per a les indústries relacionades amb l’atenció mèdica, en espais de treball i hospitals més saludables, en solucions de monitoratge biomètric no invasiu amb patents, o en la fabricació digital d’estructures bioamigables.