food-design-01 El funeral de la llet, Liam Kelly

Food Design Lab

Tal com es promou a nivell de polítiques, els sistemes alimentaris sostenibles, saludables i inclusius es basen en enfocaments sistèmics, intersectorials i participatius de múltiples actors. El Food Design és el camp transdisciplinari que permet transformacions sistèmiques socioculturals, econòmiques, ambientals i fins i tot polítiques que aborden la nutrició i la salut, inclosa la seguretat alimentària, la sostenibilitat climàtica i ambiental, la circularitat i l’eficiència dels recursos i la innovació i l’apoderament de les comunitats.

Responsable: Dra. Mariana Eidler 

Instagram

Projectes

Els projectes clau d’innovació, transferència de tecnologia i emprenedoria treballen per a l’agroecologia, els serveis alimentaris i els dissenys de sistemes alimentaris per a la conscienciació social, experiències més humanitzades en gastronomia, processament i envasament d’aliments, i l’ús de dades i suports educatius per promoure aliments més saludables i comportaments respectuosos amb el medi ambient.