Les competències creatives transversals com a enllaç entre l’educació superior en disseny de producte i l’empresa

Tesis-08
Autoria

Cristina Taverner

Dirigit per

Rita Assoreira Almendra, Rafael Pozo-Puértolas

Publicat per

Elisava, Faculdade de Arquitetura (Lisbon School of Architecture)

Any

2023

Després de la signatura de la Declaració de Bolonya i, així, la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), s’han desenvolupat diferents estudis acadèmics i sobre les competències, amb l’objectiu de reduir la bretxa entre la pràctica professional i l’educació teòrica. Tot això, amb la finalitat que els estudiants puguin adquirir habilitats, capacitats i competències exigides al món professional.

L’exploració de la zona d’estudi, les indústries creatives i la dilatada experiència professional i docent de l’autora de la investigació van permetre adoptar una posició intermèdia entre activitats professionals i acadèmiques. D’aquesta manera, es van poder observar les característiques de la disciplina del disseny i les activitats professionals que interaccionen a través del procés projectual i l’especialitat del disseny de producte. A partir d’una metodologia amb un enfocament qualitatiu, quantitatiu, intervencionista i no intervencionista, es va canalitzar la intuïció i es va sustentar a partir de la revisió de la literatura específica. Una anàlisi preliminar de la problemàtica va conduir a determinar el marc contextual particular on es van desenvolupar els fets. A través d’aquesta anàlisi i dels resultats previs d’una sèrie d’entrevistes en profunditat a experts a l’educació superior, el disseny de producte i el sector professional, es va visualitzar una guia per plantejar l’activitat investigadora.

Paraules clau: disseny, competències creatives, educació superior, disseny de producte, empresa, activitat professional.

Fes clic en l’enllaç a continuació per llegir la tesi doctoral completa.